Inhoudsopgave S&D Jaargang 26 1969

Artikelen

Binnenlandse politiek
H. Beereboom
• Kamer en regionaal beleid; schets van de stand van zaken, 355
G. van Benthem van den Bergh
• Democratiseren of manipuleren?, 329
D. Dolman
• Sociale verzekeringen en inkomenspolitiek, 546
B. Goudswaard
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie over inkomens- en vermogensverdeling, 525
Joh. de Jager
• Noordelijke ontwikkelingsmogelijkheden, 131
J. M. G. Leune
• Demokratisering van het onderwijs, 429
Th. van Lier
• Grenzen van democratie, 99
• Wat is democratiseren?, 320
H. M. Lindhorst
• De procedure van grondwetswijziging, 141
E. Nypels
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie over inkomens- en vermogensverdeling, 541
J. G. Rietkerk
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie over inkomens- en vermogensverdeling, S. Rozemond: Hollands welvaren, 61
F. L. G. Slooff
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie over inkomens- en vermogensverdeling, 517
G. H. Slotemaker de Bruïne
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie over inkomens- en vermogensverdeling, 532
P. Stoffelen
• Democratie en verantwoordingsplicht, 55
G. M. J. Veldkamp
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie inkomens- en vermogensdeling, 510
J. A. Weijel
• Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid, 47
WBS-studie
• De Burgemeester, 556
A. A. van Rhijn
• Harmonie en conflict, 479

Internationale vraagstukken
P. Dankert
• Even wachten met de DDR, 11
• Gowon voelt weinig voor Biafra, 38
H. ter Heide
• EEG plus en min, 32
A. v. d. Hek
• De beëindiging van de conventie van Yaoundé, 341
Han Lammers
• De erkenning van de DDR; politiek van de goede hoop, 4
A. van Leiden
• Internationale monetaire perspectieven voor 1969, 112
A. P. Oele
• De crisis rondom Euratom, 15
C. L. Patijn
• De erkenning van de DDR: een schijnprobleem, 1
H. C. Posthumus Meyjes
• De vernieuwing van de conventie van Yaoundé, 172
J. K. T. Postma
• De Europese regionale politiek, 484
Jean Rey, Michel Debré, Sicco Mansholt
• Rapieren in papieren, 23
G. Ruygers
• Vredesopdracht reëel en concreet, 93
B. Stoop
• De Duitse Oostpolitiek, 191
H. Wierenga
• Nederland in de VN, 120
C. Laban
• De Praagse Lente is voorbij en een lange donkere winter is begonnen, 450

Sociale en economische politiek
H. Beereboom
• Kamer en regionaal beleid; schets van de stand van zaken, 355
D. Dolman
• Sociale verzekeringen en inkomenspolitiek, 546
B. Goudzwaard
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie inkomensen vermogensverdeling, 525
H. ter Heide
• EEG plus en min, 32
Joh. de Jager
• Noordelijke ontwikkelingsmogelijkheden, 131
L. Labedz
• Studenten en revolutie, 79 en p. 252
A. van Leiden
• Internationale monetaire perspectieven voor 1969, 112
E. Nypels
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie inkomens.en vermogensverdeling, 541
A. P. Oele
• Tweeverrijkingsprojecten, 335
J. K. T. Postma
• De Europese regionale politiek, 484
A. A. van Rhijn
• Harmonie en conflict, 479
M. Santema
• Socialisme, onderwijs en het Noorden, 162
• Het probleem van de kleine plattelandsschool, 308
F. L. G. Slooff
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie inkomens- en vermogensverdeling, 517
G. H. Slotemaker de Bruïne
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie inkomens.en vermogensverdeling, 532
G. M. J. Veldkamp
• Voorbeschouwing over de ontwerpresolutie inkomens.en vermogensverdeling, 510
W.B.S.-studie
• De Burgemeester, 556
J. H. N. Grandia
• Het basisonderwijs in discussie, 291
S. Rozemond
• Hollands welvaren, 61

Levensbeschouwing en maatschappij
Milo Anstadt
• Het Congres, 211
G. van Benthem van den Bergh
• Democratiseren of manipuleren?, 329
P. Bordewijk
• De droom van Vondeling, 105
• Zelfbesturende universiteiten; een socialistisch ideaal?, 441
Diversen
• De toekomst van het socialisme, 383
F. J. Goedhart
• Het Congres, 226
J. H. N. Grandia
• Het basisonderwijs in discussie, 291
Frans Grosfeld
-Het socialistische experiment, 461
G. J. Heyne de Bak
-Van proeftuin naar lusthof; een partij om in te werken, 228
E. Jurgens
-Kanttekeningen bij het congres, 221
L. Labedz
-Studenten en revolutie, 79 en 252
J. M. G. Leune
-Demokratisering van het onderwijs, 249
Th. van Lier
-Grenzen van democratie, 99
- Wat is democratiseren?, 320
A. A. van Rhijn
- Harmonie en conflict, 479
S. Rozemond
- Hollands welvaren, 61
L. M. de Rijk
- Universiteit, mens maatschappij, 235
M. Santema
- Socialisme, onderwijs en het Noorden, 162
M. Schroevers
-De socius, de enkeling en als seismograaf in het spanningsveld Ralf Dahrendorf, 400
P. Stoffelen
- Democratie en verantwoordingsplicht, 55
E. J. Verwey
- Enkele problemen van de universiteit, 276
H. Vos
- De Nobelprijs voor Tinbergen, 501
W.B.S.-studie
- De Burgemeester, 556
J. A. Weijel
- Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid, 47

Algemeen-Culturele vraagstukken
G. van Benthem van den Bergh
• Democratiseren of manipuleren?, 329
P. Bordewijk
- Zelfbesturende universiteiten; een socialistisch ideaal?, 441
Diversen
De toekomst van het socialisme, 383
Frans Grosfeld
-Het socialistische experiment, 461
L. Labedz
- Studenten en revolutie, 79 en 252
J. M. G. Leune
- Demokratisering van het onderwijs, 429
Th. van Lier
-Grenzen van democratie, 99
- Wat is democratiseren?, 320
L. M. de Rijk
- Universiteit, mens maatschappij, 235
M. Schroevers
-De socius, de enkeling en als seismograaf in het spanningsveld Ralf Dahrendorf, 400
P. Stoffelen
- Democratie en verantwoordingsplicht, 55
H. Vos
- De Nobelprijs voor Tinbergen, 501
J. A. Weijel
- Een interne trias politica, ideologie, programma, politiek beleid, 47

De pen op papier
M. van der Goes van Naters
- Voortzetting van Yaoundé, 491
C. J. Goedsmit
- Over kernenergie en stralenbescherming, 200
Toby Ritman
- Socialisme en democratie, 68
K. L. Roskam
- Biafra en Van der Goes van Naters, 198
 

Boekbesprekingen
E. Benoit
- Disarmament and World Economic Interdependence. Bespr. d. J. K. T. Postma, 71
I. Deutscher
Ironie van de geschiedenis. Bespr. d. P. Krug, 205
dr. Paul R. Ehrlich
- The population Bomb 1968. Bespr. d. S. M. Argelo, 76
C. Friedberg
- The United Nation Conference On Trade and DeveIopment of 1964. Bespr. d. A. van der Hek, 493
Maxim Gorkij
- Literaire portretten. Bespr. d. P. Krug, 203
F. R. J. Knetsch
- Pierre Jurieu: Theoloog en politikus der Refuge. Bespr. d. J. Tans, 496
W. Krelle, J. Schunck, J. Siebke
- Ubertriebliche Ertragsbeteiligung der Arbeitnehmer. Bespr. d. A. A. van Rhijn, 72
H. W. Richter
- Karl Marx in Samarkand. Bespr. d. P. Krug, 204
G. H. Scholten
De Sociaal-Economische Raad en de Ministeriële verantwoordelijkheid. Bespr. W. H. de Beaufort, 202
Werkgroep Huwelijk en gezin
- Informatie over Spanje. Bespr. d. M. J. Spaeny, 350