Inhoudsopgave S&D Jaargang 27 1970

Artikelen

Binnenlandse politiek
H. J. Bakker
• Wonen in een stad, 39
A. van Dien
• Bouwen en wonen: een continu misverstand, 27
J. van den Doel
• Slecht wonen in oude wijken, 5
W. Kok
• Financieren en subsidiëren van woningen, 17
A. Lijphart
• Op weg naar een presidentieel stelsel? , 137
G. M. Nederhorst
• Naar een industrieel sectorbeleid, 490
S. A. Posthumus
• Structuur en functie van het Europese luchtnet, 470
H. J. Roethof
• Democratisering van het overheidsapparaat noodzakelijk, 280
M. Rood - De Boer
• Echtscheidingsrecht in Nederland, 479
H. Singer - Dekker
• Ervaringen met PvdA-actie: naturalisatie van oud-Spanjestrijders, 189
A. Stemerdink
• De ombudsman voor militairen, 414
P. R. Stoffelen
• Dan maar geen partij vernieuwing?, 251
Ed. van Thijn
• Staatkundige vernieuwing: van clubjes.naar kiezerssysteem, 71
H. Umrath 
• Woningbouw, 363
J. M. den Uyl
• PvdA-congres: Terug naar de werkelijkheid, 57
• Wie beslist er nu eigenlijk?, 153
• De smalle marge van de democratische politiek, 299
A. Vondeling
• Oud en nieuw, 1
Kab. de J.
• RIP 459
H. Vredeling
• Geen belasting zonder inspraak, 321
• Naar een Progressieve Europese Partij? , 144
E. R. Wieldraaijer
• Medezeggenschap een stap verder, 411
H. Wierenga
• Ruimtelijke Ordening en buiten wonen, 48

Internationale vraagstukken

G. van den Berge
• Concentratie beleid in de Europese Gemeenschap, 340
R. Cohen
• De EEG en de ontwikkelingshulp, 229
G. Cunningham
• De Britse ontwikkelingshulp, 235
P. Dankert
• Waarom worden SAM's verplaatst?, 433
P. A. G. Dijkstra
• De bijdrage van de particuliere organisaties in de internationale samenwerking, 223
M. van der Goes van Naters
• Op de kam: Congo/Nijl, 306
C. de Groot
• Italiaanse democratie regeert maar bestuurt niet, 274
H. ter Heide
• Europese vakbonden: mee met Europese ontwikkelingen, 393
A. van der Hek
• De Partij van de Arbeid en de ontwikkelingssamenwerking, 214
H. Linneman
• Kritische analyse van het huidige ontwikkelingsgebied, 209
S. Miedema
• Theorie en praktijk van ontwikkelingshulp, 243
• Socialisme en Democratie - Register 1970, 1
Joh. van Minnen
• Na 100 dagen Brandt: Atmosfeer harder, maar helder, 59
A. P. Oele
• Kanttekeningen bij de plannen voor een economische monetaire unie, 398
S. A. Posthumus
• Structuur en functie van het Europese luchtnet, 470
C. Schepel
• China: visie en praktijk, 382
P. J. Sierksma
• Portugal: verdrongen probleem, 85
M. van der Stoel
• De VN en de ontwikkelingssamenwerking, 205
H. Vredeling
• Naar een Progressieve Europese Partij?, 144
• Geen belasting zonder inspraak, 321
W. Wierda
• Boven ons hoofd en achter de schermen?, 462

Sociale en economische politiek

A. A. van Ameringen
• SER-advies: compromisoplossing, 125
H. J. Bakker
• Wonen in een stad, 39
Van den Berge
• Concentratiebeleid in de Europese Gemeenschap, 340
H. van den Bergh
• Een breed theaterbeleid, 323
A. A. de Boer
• Wetenschapsbeleid en economische politiek, 118
• Grondslagen voor een industriepolitiek, 425
A. van Dien
• Bouwen en wonen: een continu misverstand, 27
J. van den Doel
• Slecht wonen in oude wijken, 5
F. Dijksterhuis e.a.
• Een minimumprogramma voor het basisonderwijs, 373
P. H. van Gorkum
• SER-advies: een zwarte dag voor de democratie, 133
G. J. van der Hoeven
• Het centrale overleg-inkapseling in de kapitalistische orde of buitenparlementaire oppositie?, 533
P. H. Hugenholtz
• Het SER-advies ondernemingsrecht: nietig stapje?, 328
W. Kok
• Financieren en subsidiëren van woningen, 17
C. G. van Leeuwen
• Openbaar vervoer: noodzaak van politieke keuze, 261
A. Lijphart
• Op weg naar een presidentieel stelsel?, 137
G. M. Nederhorst
• Kanttekeningen bij het regionale beleid, 65
• Naar een industrieel sectorbeleid, 490
A. P. Oele
• Het consumentenbeleid; couveusekindje van de politiek, 332
F. van der Ploeg
• Een variant op het ruimtelijk structuurbeleid, 256
J. W. de Pous
• Hervorming van de onderneming, 81
Max Reneman
• De culturele revolutie, 551
M. Rood - De Boer
• Echtscheidingsrecht in Nederland, 479
W. A. A. M. de Roos
• SER-advies ondernemingen: niet over ijs van één nacht, 292
C. M. L. Roozemond
• Zeehavenpolitiek; regionale aanpak vol risico's, 181
L. M. de Rijk
• De voorwaarden en mogelijkheden van een maatschappijkritiek, 509
P. Sanders
• Het SER-advies-een revolutie, 166
E. Steigenga-Kouwe
• Voorstellen tot individuele belastingheffing in Zweden, 348
H. A. van Stiphout
• Maatschappijkritiek; ten geleide, 507
J. M. den Uyl
• De smalle marge van democratische politiek, 299
• Socialisme en nieuwe maatschappijkritiek, 555
H. Versloot
• Van luchtverontreiniging tot milieubeheer, 156
J. W. Verweyen, H. Verwey-Jonker
• Kritiek op het onderwijs-kritiek op de maatschappij, 537
A. J. Voortman
• Socialisme en nieuwe maatschappijkritiek, 544
E. R. Wieldraaijer
• Medezeggenschap een stap verder, 411
H. Wierenga
• Ruimtelijke ordening en buiten wonen, 48
H. J. van Zuthem
• Democratisering van de produktie; een nieuwe uiting van maatschappijkritiek, 524
A. A. de Jonge
• Over status quo, ontwikkeling en revolutie, 94
P. J. Kapteyn
• Openbaar vervoer; noodzaak van politieke keuze, 407
C. G. van Leeuwen
• Kort commentaar op reactie van P. J. Kapteyn op artikel 'Openbaar vervoer: noodzaak van politieke keuze’, 449
J. Noordzij
• Waarom móet er zoveel op de basisschool?, 564

Boekbesprekingen

• M. Alting van Beyond the European Community, besproken door Geusau A. P. Oele, 103
• A.R.P. Bestuurlijke vormgeving, aankondiging, 200
• De vrijheidsstraf, aankondiging, 200
• A.L. Constandse Anarchisme van de daad, van 1848 tot heden, besproken door B. W. Schaper, 100
• H. G. M. Derks Tussen hemel en aarde, stad en land, besproken door H. A. van Stiphout, 569
• J. de Groot Ontwikkelingshulp: doelmatig middel tot zelfverrijking, besproken door R. Cohen, 457
• Jac. S. Koek Politieke geschiedenis in Nederland, besproken door P. Dele, 358
• M. B. van der Hoeven De toekomst is niet in nevelen gehuld, 200
• J. E. Kool-Smit e.a. De rechten van de vrouw, besproken door M. Rood-de Boer, 152
• Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken Nederlands Buitenlands beleid, aankondiging, 200
• F. L. Polak Prognostica, aankondiging, 200
• Querido Werk in uitvoering, besproken door R. Zijlstra, 435
• Studium Generale Problemen van studenten en probleemstudenten, besproken door J. A. Weijel, 55
• WBS-cahiers Gemeentelijke democratie, besproken door P. J. Neef, 404
• Alternatieven voor de vereenvoudiging van de sociale verzekering, besproken door G. M. J. Veldkamp, 503
• Wetenschapsbeleid, besproken door P. de Ruiter, 567
• WBS-rapport Gelijkheid, besproken door A. Hoogerwerf, 453