Inhoudsopgave S&D Jaargang 32 1975

Artikelen

Binnenlandse politiek 
J. Burger
-  Herinnering aan fractie discipline en een vooroorlogse terugroeppoging, 281
L. J. Giebels
- Gewesten; mini-provincies of maxi-gemeenten? regionaal bestuur of lokaal bestuur?, 123
Arie van der Hek
- Het vijftiende congres van de PvdA of het voorwaardelijke lidmaatschap van de regering, 185
Riet Kronenberg
- Werknemersrechten: een discussienota, 258
André van der Louw en Bram Peper
- Keerpunt 77 - de weg terug?, 329
C. Mertens
- D'66 en de progressieve meerderheid, 357
S. Poppe
- Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen, 445
P. A. de Ruiter
- Visie, 49
H. Schaafsma
- Media-nota als beleidsaanzet ontoereikend, 233
Jakob T. Vellenga
- Het fenomeen christelijke partij anno 1974/1975, 156
H. A. van Wijnen
- Aspecten van en kanttekeningen bij het functioneren van het parlement, 95

Internationale vraagstukken
H. Brugmans
- Europees socialisme formuleren .propageren, 314
S. T. Duursma
- De Arabische discriminatie en de Europese Gemeenschappen, 271
C. de Groot
- Moord op of zelfmoord van de Italiaanse democratie, 34
Roefie Hueting
- Groei in rijke landen: een conflict tussen cultuur en natuur, 417
Joop Koopman
- Ontwikkeling en ontwikkelingshulp, 15
Herman de Lange
- Over de dynamiek in de bewapeningswedloop, 293
F. Wils
- Rond het `socialistische' karakter van de Peruaanse revolutie, 509

Sociale en economische politiek
A. A. van Ameringen
- Op weg naar arbeiderszelfbestuur?, 59
W. Baars
- Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 491
B. le Blanc
- Het sociaal aanvaardbare minimum, 147
- De vergeten richting in de sociale zekerheid, 191
G. J. van der Hoeven
- Economische groei en de collectieve sector, 426
L. Hoffman
- Economische aspecten van arbeiderszelfbestuur, 244
C. A. de Kam
- Recessie en economische groei, 388
F. Kuiper
- Studiefinanciering, 308
J. Pen
- Kanttekening bij de groeidiscussie, 406
S. Poppe
- Arbeiderscontrole op het ondernemingsinkomen, 445
J. van Putten
- Socialisme en de mens, 51
Jan Tinbergen
- Groei, schaarste en ongelijkheid, 380
G. H. Vlieger en C. A. de Kam
- De lange mars naar selectieve groei, 436

Politiek en maatschappij
A. A. van Ameringen
- Op weg naar arbeiderszelfbestuur?, 59
Milo Anstadt
- Het socialisme in de greep van het slechte geweten, 536
W. Baars
- Opmerkingen over de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 491
Harry van den Bergh
- De Partij van de Arbeid in een veranderende wereld, 141
P. Bordewijk
- Van Hasselt en het Przjevalsky-paard, 86
A. A. de Bruin, D. A. Th. van Ooyen en J. P. van Praag
- Doorbraakpartij, ontmoetingsschool, vrijheid van onderwijs, 202
Hermann Buschfort
- Invoering van de medezeggenschap - hoofddoel van hervormingen, 176
F. van Heek
- Kansen op schoolsucces volgens Peschar en het talentenproject, 488
C. M. van den Hoff
- Volkshuisvesting en werkgelegenheid, 220
J. A. de Jong
- De taak van de rechter bij conflictoplossing, 162
Riet Kronenberg
- Werknemersrechten: een discussienota, 258
André van der Louw en Bram Peper
- Keerpunt 77 - de weg terug?, 329
C. Mertens
- D'66 en de progressieve meerderheid, 357
W. Meijer
- Een nieuwe keuze voor een oud ideaal, 73
David van Ooyen
- Socialistische onderwijspolitiek, 471
J. Pen
- Kanttekening bij de groeidiscussie, 406
J. L. Peschar
- Sociale herkomst en verschillen in opleidingskansen, 480
J. P. van Praag
- De werking van de democratie, 526
H. A. van Stiphout
- Commentaar op Milo Anstadt, 547
José Toirkens
- Bejaardenpaspoort te klakkeloos aanvaard, 501
J. in ’t Veld
- Karl Marx... in een nieuw perspectief, 1
F. W. M. van der Ven
- De onderwijspacificatie in het geding en het taboe van de Heren De Bruin, Van Ooyen en Van Praag, 552
Rembrandt de Vries
- Enkele kanttekeningen bij het onderwijs, 461
J. A. Weijel
- De arbeidsongeschiktheid van de huisvrouw, 114

De pen op papier
Paul W. Meerts
- Kanttekening bij 'D'66 en de progressieve meerderheid', 571
Wijna E. Bernelot Moens
- Het sociaal aanvaardbare minimum; een vloer in de inkomensverdeling, 568
H. Schaafsma
- Aanzet tot een polemiek over socialistisch cultuurbeleid, 42

Boekbespreking
- Economie in overleg - opstellen aangeboden aan prof. dr. C. Goedhart; besproken door E.L. Berg, 230
- De Man van Stockholm - thuis - Camille Huysmans, geschriften en documentatie; besproken door M. van der Goes van Naters, 576
E. Bloembergen
-De Raad van Commissarissen; besproken door R. van den Bergh, 46
G. P. A. Braam
- Invloed van bedrijven op de overheid; besproken door F. Vaas, 47
Louis Emmerij
- Can the school build a new social order?; besproken door Bert Ummelen, 319
Ch. J. Enschedé en A. Heijder
- Beginselen van Strafrecht; besproken door G. E. Langemeijer, 574
John Grant
- Member of Parliament; besproken door H. A. van Wijnen, 140
J. de Jong
- Het Nederlandse systeem van Arbeidsverhoudingen oorzaken en gevolgen van een aantal recente veranderingen; besproken door W. Hessel, 182
O. Kuschpèta
- Het krediet.en banksysteem van de USSR; besproken door W. de Vrijer, 323
Herman de Lange
- Het moderne oorlogssysteem; besproken door S. Rozemond, 577
W. H. J. Reynaerts
- Het investeringsloon als instrument van bezitsvormingsbeleid; besproken door B. le Blanc, 325
Rolf Schwendter
-Visies op subcultuur; besproken door David van Ooyen, 576
Kr. Strijd
-Geweldloze weerbaarheid; besproken door S. Rozemond, 577