Inhoudsopgave S&D Jaargang 36 1979

Artikelen

Toon van der Aa
- Je zal je zuster bedoelen, 559
Yvonne van Baarle
- Samenleven in meervoud, 408
Ben Bos
- Socialistische welzijnspolitiek, 141
Paul Friese
- Gespreide verantwoordelijkheid, 406
Marnix Krop
- La social-démocratie ou le compromis; La social-démocratie au présent, 603
H. M. de Lange
- Dr. Jelle Zijlstra: Gesprekken en Geschriften samengesteld door dr. G. Puchinger, met bijdrage dr. W. Drees sr., 205
G. M. Nederhorst
- Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB), 268
A. P. Dele
- An incomplete guide to the future, 327
Jos Perry
- Een kwart eeuw van strijd. Herinneringen uit de Limburgse arbeidersbeweging, 558
Wiek Röling
- Eerste palen slaan, 513
B. W. Schaper
- Eurocommunisme Italiaanse stijl, 41
Bart Tromp
- Inzicht en uitzicht, 204

Buitenland
G. van Benthem van den Bergh
- Terug naar Vietnam, 449
Piet Dankert
- De Duitse deling en de Westduitse veiligheid, 284
Basil Davidson
- Over de Cubanen in Afrika, 457
Marnix Krop
- De 'derde weg'; nog geen Gadesberg voor de PCI, 221
Sam Rozemond
- NAVO en PvdA, beide op weg naar de niet-totale oorlog, 291
B. M. Veenhoff
- De PvdA en de Europese integratie, 28

Cultuur
Walter Barten
- De monumentale gemeenschapskunst van R.N. Roland-Holst, 397
Jos de Beus
- Narcisme en politiek 391

Democratisch-socialisme
Kees Brants en Philip van Praag jr.
- Groepsvorming in soorten, 531
Marcel van Dam
- Verloren illusies zijn gevonden waarheden, 149
- De prioriteiten van de Wiardi Beekman Stichting, 313
Wouter Gortzak
- De rechtmatigheid van het partijrecht, 335
Coos Huijsen
- Beperkte participatie beperkt de participatie, 173
- De blinde vlek van links, 307
Hans Kombrink
- Tussen machtsvorming en werkelijkheid, 375
Michel Korzec en Bart Tromp
- Op mensenrechten mag niet bezuinigd worden, 299
Frans Leijnse
- Losse signalen van buiten het circuit, 443
I.  Lipschits/ L. P. M. Middel en W.H. van Schuur 
- Het middenkader van de Partij van de Arbeid, 51
Egon Matzner en Toon van der Aa
- Het nieuwe beginselprogram van de SPO: veranderde inzichten, 383
B. W. Schaper
- Solidariteit, vroeger en nu, 113
Bart Tromp
- Een stap naar een praktische ideolagie, 21
Roel in ’t Veld
- De toekomstige effectiviteit van de Partij van de Arbeid, 161
Joh. S. Wijne
- Beginselen moeten ter discussie blijven, 588

Mens en omgeving
Ph. A. Idenburg
- Palitisering in de gezondheidszorg, 419
Bram Peper
- Maatschappelijke vitaliteit en ecanamische weerbaarheid, 246
Willem Salet
- Stadsvernieuwing daar zelfwerkzaamheid, 253

Documenten
Enrico Berlinguer
- Het historisch campromis in de huidige situatie, 591
Bettino Craxi
- De lagica van het leninisme, 113
Rudi Dutschke
- Reële aorlagen en reëel socialisme, 258
Massimo Gallupi
- Wat de VS in Zuid-Vietnam veranderd hebben, 504
Edward Kardelj
- Parlementaire democratie en socialisme, 89
Leszek Kolakowski
- De waarden van de sociaal-democratie, 401
Wilhelm Liebknecht
- Socialisme en Beschaving, 464
Maxine Moulineux
- De betekenis van de thuisvrouw, 550
Michele Wallace
- De mythe van de zwarte supervrouw, 196

Feminisme
Pijkel Schröder
- Rooie Vrouwen tussen Partij van de Arbeid en vrouwenbeweging, 37

Onderwijs
Jan Drenth
- Jonge leerkrachten in de knel, 582
Gerbertus Janssen
- Theo Thijssens strijd tegen onderwijsbezuinigingen, 368

Pen op papier
A. Ehrenfest
- Buitendienst en binnendienst, 46
Paul Friese
- Over de economische discussie, 608
Leen Hoffman
- Herverdeling van arbeid en inkomen, 48
Lenie Kootstra en Marga Bruyn-Hundt
- Een vraag aan Hoffman, De Galan en Tinbergen, 608
Paul E. Kraemer
- Socialisme of democratisch-socialisme? maar dan nog, 508
drs. J. G. Siccama
- Burengerucht, 48
Joke Smit
- Geen BEVmaar banen, 561
J. Varkevisser
- De maatschappelijk nuttige produktie, 411

Poëzie
H. H. ter Balkt
- De Unie van Utrecht, 176
Bert Schierbeek
- Steve Biko, 366

Politiek
Wouter Gortzak
- De partij die bijna altijd gelijk heeft, 182
H. M. de Lange
- Geloof, wetenschap en samenleving, 543
Ed van Thijn
- Macht en mentaliteit, 98
Anne Vondeling
- Het Europa van de aarzelende burgers, 360

Signalementen
91, 137, 199, 263, 319, 470, 556, 600

Sociaal-economische vraagstukken
Heinrich M. Broder
- Geld om werk te scheppen, niet om werklozen te steunen, 128
Marga Bruyn-Hundt
- Vrouwen: paupers op de arbeidsmarkt, 479
L. J. Emmerij en J. M. M.
- Arbeidsplaatsen scheppen met realisme en Ritzen, werk verdelen met visie!, 489
C. de Galan
- Een nota, een resolutie en een congres over economie, 155
Leen Hoffman
- De strijd om de arbeidstijdverkorting, 436
C. A. de Kam en W. A. Vermeend
- Een levensvatbare vermogensaanwasdeling, 522
A. J. F. Köbben
- Mogelijke ongewenste gevolgen van innovatie, 430
Kees Kolthoff
- De wenselijkheid van een consumptiepolitiek, 240
Bram Koopman
- De vele mensbeelden van de econoom, 78
Rutger Schuitemaker
- De jeugdwerkloosheid drie maal bestreden, 229
Emile Van der Velde
- De sociaal-economische politiek van de Belgische regering, 16
Arnout Weeda
- Van economendebat tot economiediscussie, 3

Staat en burger
Ed Berg en Ton Horrevorts
- Politieke beheersing van bureaucratieën, 570-581
Douwe Jan Elzinga
- Overheidssubsidiëring van politieke partijen als principieel probleem, 121-127
Herman Meijers en Jan Willem Wesseldijk
- Het niet zo gastvrije vluchtelingenbeleid, 68-77

Terugblik
A. Alberts
- Zomer in Europa, 96-97
Battus
- Januari, 49
Jan Bernlef
- Op je eentje in een optocht, 282-283
Anton Constandse
- Dubieuze Derde Wereld, 476-478
Jan Donkers
- Dagboek van een ambtenaar, 214-215
Johanna Fortuin
- Moederschap, 146-147
Wouter Gortzak
- Voorzitter Vondeling, 568-569
Ger Verrips
- Het gezicht van de heersende klasse, 332-334
Jan Vrijman
- Waar het om gaat, 416-418
Jan Zorgdrager
- Over de stakingen nog niet uitgesproken, 520-521