Inhoudsopgave S&D Jaargang 39 1982

Artikelen

Boeken 
W. Albeda
- Vroegrijp voor de WW, 39
- Wetenschappelijk socialisme, 492
Eddy van den Brink
- Het NCO-rapport van de Telderstichting, 386
Dirk Dragstra
- The Polish August, 180
Huub Coppens
- Nederlands kapitaal over de grenzen, 384
E. Herfkens
- Socialistisch reformisme en NIEO, 87
L. Hoffman
- De Sociaal-Economische Raad, 133
Marnix Krop
- Was de SPD nog wel tot regeren in staat?, 603
Percy Lehning
- De illusie van de 'democratische staat', 493
Th. van Lier
- De toekomst van de sociale zekerheid, 446
André van der Louw
- De kunst van het socialisme, 443
E. Nypels en P. van Yperen
- Een rechtvaardig pensioenstelsel, 248
J. Peters
- Het referendum, 82
H. Priemus
- The third wave, 40
B. V. A. Röling
- Oorlog en vrede, 243
S. Rozemond
- Het bedrog met de kernraketten, 131
Arnout Weeda
- Nederland op zwart zaad en De crisis te lijf, 380

Buitenland
Berend Jan van den Boomen en Jan Marinus Wiersma
- Naar een Europese defensie, 148
Nicole Lucas
- Afhankelijkheid en onderontwikkeling: nieuwe inzichten, 536
C. Paulien van den Tempell en Oscar Catalán Aravena
- De Cariben: sociaal conflict in Amerika’s achtertuin, 585
Bart Tromp
- Over de Sowjet-Unie en ontspanningspolitiek, 229

Commentaar
J. Th. J. van den Berg
- De brug die niet bestond, 254
Wouter Gortzak
- Provinciale Staten, 94
Ed. van Thijn
- Kabinetsformatie '82: La mort sans phrase, 557
A. Peper
- Test case, 46
Piet Vos en Ton Wennekus
- Werkgelegenheid op afbetaling, 194
Klaas de Vries
- Kruisraketten, kabinetsformatie, borrelpraat, 504

Communisme
Ger Verrips
- Niet anti, maar eerlijk, 31

Democratisch-socialisme
Anet Bleich
- Fascisme, opportunisme en democratie, 292
Jan de Bruijn
- Sociaal-democratie, seksualiteit en geboortebeperking, 69
Bas van Dongen
- De SOAP, de Eerste Wereldoorlog en de vredesbeweging in de SOAP, 342
Aart Heering
- Filippo Turati en het Italiaanse socialisme, 529
Paul Kalma en Marnix Krop
- Polen: een 'interne aangelegenheid' voor het democratisch-socialisme, 48
- Verzorgingsstaat en klasse(n) compromis, 256
Paul Lucardie en Jan Oorburg
- Sociaal-democraten in soorten; een analyse van een discussie in PvdA-afdelingen, 519
A. P. Oele
- Milieu en socialisme; een repliek, 473
Joyce Outshoorn
- De sociaal-democratie en het vrouwenvraagstuk, 411
Dick Pels
- De redelijkheid van het fascisme, 58
A. A. M. F. Staatsen
- Naar een volwaardig milieubeleid  108
Yvonne van Baarle, Joop van den Berg, Huub van Est, Paul Friese, Paul Kalma, Marnix Krop, Pieter Nieuwenhuijsen, Edwin Wolffensperger
- De weg terug naar het politiek initiatief, 197
Max van den Berg
- Om de geloofwaardigheid van de sociaal-democratie, 96

Documenten
De minister van CRM over de verzorgingsstaat,  102

J. A. van Kemenade
- Hoofdpunten van een sociaal-economisch beleid in de jaren 1983-1986, 507
Wim Meijer
- Naar een herwaardering van de verzorgingsstaat, 17
- Socialistische cultuurpolitiek in Frankrijk, 479
Michael Walzer
- Socialisme en particulier initiatief, 570
Rolf Zundel
- Eén SPD, twee partijen, 113

Onderwijs
Jacques Wallage
- Een nieuwe bestuursvorm voor het openbaar onderwijs, 159

Pen op papier
135,136,185,187,191,251,306,389,393,394,397,398, 449, 549, 550

Poëzie
Frans van de Ven
- 1 mei 1982, 341

Politieke verhoudingen
J. Th. van den Berg
- De stabiliteit van links, 452
- Het dreigend isolement van de Partij van de Arbeid, 311
W. Derksen/ J. J. Cieraad, O. Delsman/ G. Klaver/ M. I. Mens-Hess
- Zakelijke samenwerking van PvdA en VVD in het lokaal bestuur, 424
Karl Dittrich en Rudy B. Andeweg
- De mythologie van het meerderheidsdenken, 324
Martijn de Rijk
- Het CDA: het moeizaam ontstaan van een brede centrumpartij, 333

Signalementen
36,79, 125, 129, 177,240,301,302,375,544,545,600

Sociaal-economische vraagstukken
I. Dales, R. Hommes, U. de Sitter, H. van Stiphout, R. Vreeman, H. Vredeling
- Denken over arbeid: een discussie, 560
Pieterjan van Delden
- Innovatie in socialistisch perspectief, 464
Paul Friese
- De economische consequenties van Van Agt-II, 206
P. de Haan en R. Fernhout
- Economische planning en wetgeving, 363
Leen Hoffman en Flip de Kam
- Naar een meer effectief en realistisch economisch beleid, 355
F. A. D. Gijbels en G. Zalm
- Heroverweging van overheidsuitgaven: een politiek instrument?, 274
Jac. Pheiffer
- Het midden- en kleinbedrijf: de blinde vlek van de PvdA, 283
Wim Turkenburg
- Kolen in discussie, 20
J. M. den Uyl
- Volledige werkgelegenheid, een utopie?, 218
Caspar Wiebrens
- Heroverwegen in sociale zekerheid, 138
Eisso Woltjer en Jan van Zijl
- De impasse in het Europees Landbouwbeleid, 456

Staat en burger
Th. J. van den Berg
- Geïsoleerd op het Binnenhof, 3
M. B. W. Biesheuvel
- Problemen met de Antidiscriminatiewet, 434
H. C. M. Michielse
- Over de aard van welzijnsvoorzieningen, 168
Ivo Samkalden
- De kabinetsformatie: hoe het sneller en beter kan, 402