Inhoudsopgave S&D Jaargang 4 1947

Artikelen

Vraagstukken van de Socialistische Theorie
• Vernieuwing van het politieke denken: Prof. Dr W. Banning, 1
• De maatschappelijke functie van de moderne ondernemer: Prof. Dr P. J. Bouman, 38
• Wetenschap en politiek: H. Friedhoff, 48
• James Burnham en zijn leer, meesters: J. de Kadt, 65
• Socialisme en Socialisatie: Ir S. A. Posthumus, 89
• Karakteristiek van het Tijdperk (The Managerial Revolution): J. de Kadt, 107
• De grond waarop wij staan: Jhr. Mr M. v. d. Goes van Naters, 129
• Confrontatie met de werkelijkheid (Het Democratisch Socialisme en de Managers): J. de Kadt, 181
• Arts en wetenschappelijk socialisme: P. v. Wirdum, 228
• De psychologische achtergrond der democratie: Dr A. M. Meerlo, 245
• ‘Wetenschappelijke’ prediking: Prof. Dr W. Banning, 261
• Bijdrage tot de vorming van een socialistisch plan: Mr Th. S. A. M. van Lier, 302, 339

Socialistische Partijproblemen en -congressen
• 9 Februari 1946: Hier de Partij van de Arbeid: W. Thomassen, 33
• Discussie rond het ontwerppartijprogram: Prof. Dr W. Banning, 97
• Wapenschouw van de Partij van de Arbeid: Mr Dr J. Barents, 141
• Universiteit en Socialisme. Problemen rondom een socialistische studentenorganisatie: C. J. Molendijk, 313
• Een congres ,van visie en vaart: W. J. van de Woestijne, 321
• Antwerpen: Jhr Mr M. van der Goes van Naters, 353

Binnenlandse politieke vraagstukken
• 9 Februari 1946:Hier de Partij van de Arbeid: W. Thomassen, 33
• Binnenlandse Notities (De schaduw van Londen): W. Thomassen, 85
• Binnenlandse Notities (Linggadjati en verder): W. Thomassen, 120
• De grond waarop wij staan: Jhr Mr M. van der Goes van Naters, 129
• De ‘Noodzaak’ van het Militair Gezag: Mr J. A. W. Burger, 148
• Echtscheidingswetgeving: Mr M. Ch. de Jong, 158
• De plaats van de Inkomstenbelasting in ons belastingstelsel: H. J. Hofstra, 167
• Over de Partij van de Arbeid: Prof. Reinhold Niebuhr, 193
• Binnenlandse notities: W. Thomassen, 196, 241
• Sociale problemen van de bijzondere rechtspleging: Dr H. Verwey-Jonker, 200
• Arnold Meyer exit: Mr J. le Poole, 224
• De schaduw van 1948 valt vooruit: W. Thomassen, 326

Sociaal-economische vraagstukken
• Socialisatie van het mijnwezen: Drs D. Roemers, 12
• De maatschappelijke functie van de moderne ondernemer: Prof. Dr P. J. Bouman, 38
• Vredeseconomie en nieuwe economischeoorlog: Drs A. van Ameringen, 78
• Sociale verzekering en sociaaldemocratisch beginsel: Mr S. Mok, 123
• De plaats van de Inkomstenbelasting in ons belastingstelsel: H.J. Hofstra, 167
• Bijdrage tot de vorming van een socialistisch. plan: Mr Th. S. A.M. van Lier, 302, 339
• Een congres van Visie en Vaart: W.J. van de Woestijne, 321
• Het ontwerp van wet op de economische delicten: Mr A. D. Belinfante, 336
• Het draagkrachtbeginsel in de prijsvorming: Drs G. Nederhorst, 369
• Beloning van bijzondere prestatie: J. Varkevisser, 376

Culturele vraagstukken
• Het middelbaar onderwijs in de nota-Bolkestein: Prof. Dr Ph. Kohnstamm, 54
• De vrijheid van de pers en de toekomst van de pers: Mr Dr. J. Barents, 266
• Uitbreiding van de leerverplichting naar boven en naar beneden: H. v. Sleen, 364

Buitenlandse politiek
• Wereld-petroleum-overeenkomst: F. S. Noordhoff, 24
• Rondom de Vredesverdragen: Dr C. D. J. Brandt, 75
• Vredeseconomie en nieuwe economische oorlog: Drs A. A. van Ameringen, 78
• Van Monroe tot Truman: Dr C.  D. J. Brandt, 102
• Wat nu?: Dr C. D. J. Brandt, 145
• Buitenlandse kroniek: Dr C. D. J. Brandt, 177
• Wat doet het Kremlin?: Dr C. D. J. Brandt, 215
• Stalin: onthuld: F. J. W. Drion, 220
• Koning Petroleumregeert: F. S. Noordhoff, 235
• In de pauze: Prof. Dr C.D.J. Brandt, 295
• Geen nieuws onder de zon: Prof. Dr C.Q. J. Brandt, 330
• Palestina: Het einde van een begin: Prof. Dr C.D.J. Brandt, 360

Indonesië
• Een Indonesische roman: Drs R. Nieuwenhuis, 19
• Binnenlandse Notities (Linggadjati en verder): W. Thomassen, 85
• Inzicht in de Indonesische kwestie: J. de Kadt, 173
• Het Indonesische probleem in Een nieuwe phase: Mr A. M. Joekes, 273
• Rampspoed geboren (Rondom de 20ste Juli 1947): J. de Kadt, 278

Litteratuur en litteratuurbeschouwingen
• Een Indonesische roman: Drs R. Nieuwenhuis, 19
• De verwaarloosde tegen-melodie: Cola Debrot, 152
• Aantekeningen over August Vermeylen: Garmt Stuiveling, 293

Boekbesprekingen
• H. M. van Randwijk: ‘Celdroom’. bespr. door A. van Duinkerken, 29
• Frouwien v. d. Vooren-Kuyper: ‘Octoberrozen’, bespr. Door A. van Duinkerken, 31
• F. Lieb: ‘Rusland onderweg’ bespr. door Z. Stokvis, 59 
• Koestler: ‘Nacht in den middag’, bespr. door A. v. Leek, 62
• ‘Het keerpunt’, bespr. door Dr J. F. de Jongh, 96
• ‘Gordel van Smaragd’, bespr. door Beb Vuyck, 96
• Anthonie Donker: ‘Karaktertrekken der Vaderlandse Letterkunde’, bespr. door Cola Debrot, 152
• Dr J. Drijvers: ‘Beschouwing over de Indonesische problemen na een jaar Japanse bezetting’, bespr. door J. de Kadt, 173
• J.H. François: ‘37 Jaar Indonesische Vrijheidsbeweging’, bespr. door J. de Kadt, 173
• Mr Dr A.A. van Rhijn: ‘Geleide Economie’, bespr. door Mr S. Mok, 174
• Prof. Mr W. P. J. Pompe: ‘Het Nieuwe Tijdperk en het Recht’, bespr. door Mr Dr E. Brongersma, 175
• Ir E. Hijmans en Dr A. Mey: ‘Mensch en Samenleving’, dl. I, bespr. door Prof. Dr W. Banning, 206
• Prof. G. v. d. Leeuw: ‘Nationale Cultuurtaak’, bespr. door Prof. Dr W. Banning, 206
• H. Vossenaar: ‘Aanpassing aan blijvende ongevalsgevolgen’, bespr. door Dr J. F. de Jongh, 207
• ‘Mens en Onderneming’, bespr. door Dr J. F. de Jongh, 207
• Prof. Dr P. Kuin: ‘De Bedrijfsorganisatie als structuurverschijnsel’, bespr. door Dr J. F. de Jongh, 207
• Pothuis-Smit: ‘Wat deden de vrouwen met• haar kiesrecht’, bespr. door Dr J. F. de Jongh, 208
• M. Sluyser: ``De Partij’, bespr. door Dr J. F. de Jongh, 208
• Trotzky:, ‘Stalin an appraisal of the man and his influence’, bespr. door F. J. W. Drion.., 220
• Jan. Romein: ‘In opdracht van de tijd’, bespr. door Prof. Dr W. Banning, 261
• Mr M. V. Polak: ‘Amerika’, bespr. door J. de Kadt, 271
• Mr A. Lührs: ‘Burgerlijk en Socialistisch denken’, bespr. door J. de Kadt, 318
• Dr. Ph. M. van der Heyden: ‘Mens en maatschappij als arbeidsveld der psychotechniek’, bespr. door Dr T. T. ten Have, 319
• Gerald Brenan: ‘Het Spaanse Labyrinth’, bespr. door Prof. Dr C. D. J. Brandt, 351
• Dr J. P. Kruyt: ‘Arbeiders en Middenstand’, bespr. door Prof. Dr W. Banning, 351
• Dr J.H.A. Logemann: ‘Wegen der Rechtswetenschap’, bespr. door Prof. Dr W. Banning, 352
• Prof. Mr R. Kranenburg: ‘Het Nederlands Provinciaal Recht’, bespr. door Prof. Mr G. van den Bergh, 382
• Ds J. J. Buskes: ‘Waar stond de kerk’, bespr. door Drs J. G. Bomhoff, 383
• J. Benda e.a.: '‘Rekenschap van Europa’, bespr. door Prof. Dr. W. Banning, 384

Necrologieën
• In memoriam Karl Mannheim: Prof. Dr W. Banning, 44
• W. H. Vliegen: A.J. Luikinga, 209
• Bij het overlijden van Sydney Webb: Klaus Schreiner, 333