Inhoudsopgave S&D Jaargang 40 1983

Artikelen

Beer, Paul de
- Het vergeten alternatief voor arbeidstijdverkorting, 5/14
Benthem van den Berg, G. van
- Denkend aan Nederland,  5/1
Benthem van den Berg, G. van en Bart Tromp
- De Partij van de Arbeid en defensie: uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid,  9/3
Berg, J. Th. J. van den
- Deregulering, 3/1
- Koppelingen, 10/1
Brill, Paul
- Israël: het einde van de Arbeiderspartij-staat, 5/7
Buitelaar, W./  Jac. Christis en R. Vreeman
- Naar een democratisch technologiebeleid, 12/3
Dam, Marcel van
- De Vara en het totaalplan, 7-8/1
Daudt, H.
- Samenhangend mediabeleid zonder voldoende samenhang, 1/8
Day, Alan
- Labour in moeilijkheden, 4/9
Delden, P. J. van
- De toekomst van de vrije tijd, 3/16
Dijkstra, Geske/ Ted van Hees en Marnix Krop
- Nicaragua: revolutie en mensenrechten, 11/3
Fortuin, Johanna
- Hoezo. 'Normen en waarden'?, 2/25
Gerrits, André/ Tim Graaf
- Sociaal-democraten, communisten en de ondergang van een democratie, 4/24
Grotenhuis, Marie-José
- Roze driehoek, 2/1
Hek, Arie van der
- Industriepolitiek als maatstaf voor het macroeconomisch beleid, 11/12
Hess, Jürgen C.
- Tussen revolutie en hervorming; mogelijkheden en grenzen van de hervormingspolitiek van de regering-Attlee (1945-1951) - Deel I, 7-8/26
- Deel II, 9/25
Heyne den Bak
- Gerard Veenbrand of strovuur?, 11/1
Huberts, Leo
- Verkeersbeleid op de helling, 12/23
Kalma, Paul
- Rechtsstaat, 12/1
Kalma, Paul en Marnix Krop
- De PvdA als 'natuurlijke regeringspartij', 5/3
Kam, Flip de/ Caspar Wiebrens
- Herziening van het sociale zekerheidsstelsel, eerlijk delen, eerlijk kiezen, 4/3
Koch, Koen
- Voor een dubbeltje, 4/1
Kok, Wim
- Volledige werkgelegenheid: uitdaging voor de jaren tachtig, 7-8/3
Koopmans, T.
- Politieke ongehoorzaamheid, 7-8/8
Krop, Marnix
- Dollars en kanonnen, 9/1
Langemeijer, G. E.
- Burgerlijke ongehoorzaamheid, 3/24
- Straf, 9/21
Leune, J. M. G.
- Sociaal-democratie, arbeiderskinderen en middenschool, 6/3
Lucas, Nicole
- Vrouwenwerk geteld noch gewaardeerd, 5/17
Meulmeester, Jacques
- Oud en nieuw socialisme in Chili, 7-8/23
Molleman, Henk
- Suriname, van democratie tot 'heilstaat', 2/3
Mulder, Bertus
- Sociaal-democratie en vakbeweging: een overzicht, 11/19
Neut, Ton van der
- Evert Vermeer en de 'jongens overzee' 1947/1950, 11/15
Odjik, Bram van
- Basisinkomen en arbeidstijdverkorting, 10/25
Ornstein, Leonard
- De PvdA en Suriname, 2/16
Pans, Ralph
- BVD en rechtsstaat, 10/21
Priemus, Hugo
- Woonlastenbeleid: begaanbare en onbegaanbare wegen, 1/20
Ritzen, Jo
- Industrieel herstel en onderwijsbeleid, 10/9
Rozemond, Sam
- Golven van atoompacifisme, 12/19
- Idealisme en buitenlandse politiek, 6/15
Schaper, B. W.
- Het buitenlands beleid van de PvdA; een historische verkenningstocht, 4/17
- Eduard Bernstein en een nieuw reformisme, 10/3
Schreuders, Gijs
- 'Klein linkse' samenwerking: naast, niet tegen de PvdA, 9/16
Stemerdink, Bram
- De rol van de kernwapens: woorden en daden, 1/3
Stiphout, H. A. van
- Het wezen van het mediavraagstuk, 6/1
Thijn, Ed van
- Over burgerlijke ongehoorzaamheid, 6/20
Tinbergen, J.
- De actualiteit van Keynes, 5/10
Tromp, Bart
- Karl Marx als politiek theoreticus, 3/7
Tromp, Greetje
- Feminisme zonder dogma's, 10/14
Uyl, J. M. den
- Notities honderd jaar na Marx' dood, 3/3
Verloren van Themaat, Joan
- Mensenrechten en ontwikkelingshulp: testcase Suriname, 6/11
Verrips, Ger
- Dichter in het licht van Marx 3/11
- Herbert Wehner: profiel van een generatie, 12/12
Waart, Jules de
- De verborgen politieke theorie van de PvdA, 7-8/15
Weringh, Jac. van
- Het Nederlandse gevangeniswezen: van nota tot nota tot nota, 1/16
Wolsink, Maarten
- Ook de partijtop treft blaam, 5/28
Wöltgens, Thijs
- Onderbesteding als kans, 2/20
IJft, J.
- Linkse meerderheid of coalities, 7-8/10
Zandschulp, Willem van de
- Kloof tussen partijkader en achterban versmallen, 5/23

Boeken
Beer, Paul de
- Stuart Holland (red.), Out of Crisis. A Project for European Recovery, 9/37
Bruijn, Jan de
- Hein Roethof, De abortuskwestie en meer dan dat, 2/34
Hess, Jürgen
- C. J. van Santen, Weimar 1933. Demokratie tussen fascisme en kommunisme, 5/34
Huitzing, An
- H. Verwey-Jonker, Emancipatiebewegingen in Nederland, 7-8/40
Kam, Flip de
- Broer Akkerboom, Ekonomie en Verzorgingsstaat, 6/30
- Van Dril e.a. (red.), Sociale zekerheid in diskussie, 6/33
Koets, P. J.
- Jan Bank, Katholieken en de Indonesische Revolutie, 11/27
Pels, Dick
- Bart Tromp, Karl Marx, 10/32
Pleket, Frank
- Ruud Vreeman (red.), Kwaliteit van de arbeid in de Nederlandse industrie, 3/28
Reinalda, Bob
- E. Hueting e.a., Naar grote eenheid, 12/31
Ribberink, Anneke
- UIla Jansz, Vrouwen ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet, 9/34
Rogier, Jan
- G. Bakker, Het hellende vlak .Radio-omroep in nazi-greep, 4/31
- L. Hartveld e.a., De Arbeiders Jeugd Centrale AJC 1918-1940/1945-1959, 4/31
- Hans Dona, Sport en Socialisme. De geschiedenis van de Nederlandse Arbeiderssportbond, 1926-1941, 4/32
Santen, Joop van
- Bart Tromp, Karl Marx, 10/31
Stiphout, H. A. van
- WBS, Denken over arbeid, 1/26

Pen op papier
1/30; 2/35; 3/30; 4/34; 6/35; 7-8/43; 9/39; 11/31; 12/35

Signalementen
1/24; 2/32; 3/26; 5/32; 6/29; 7-8/36; 9/32; 12/29

WBS-nieuws
117; 2/24; 3110, 23; 4/23, 30; 6/10,19; 9/15, 31; 12/11, 28