Inhoudsopgave S&D Jaargang 42 1985

Artikelen

Andeweg, Rudy B.
- Het gezonde wantrouwen in de politiek 115-119, 131
Baarle, Yvonne van en Ger Verrips
- Kwaliteit richtsnoer in het kunstbeleid, 79-83
Berg, J.Th.J. van den
- Democratie onder de kaasstolp, 3-11
- Socialisme, verzuiling en ontzuiling, 164-169
Boer, Rients de
- Naar een uitvoerbaar sociaal-economisch program, 19-21, 24-30
Bos, Wouter
- Antidiscriminatiewetgeving: de democratie op de proef gesteld, 127 -131
Brinkgreve, Christien
- Incest - de roep om het recht, 317-320
Brug, Luuk
- De grote-stads afdeling en de behoefte aan 'organisatie en discipline', 352-356, 364
Dankbaar, Ben
- De SPD op weg naar een nieuw veiligheidsbeleid, 279-283, 299
Dankert, Piet
- Een onafhankelijker Europa, 196-200
Day, Alan
- Too close for comfort - de Engelse vakbeweging en de Labour Party, 225-231
Dercksen, Willem
- Vermogens aanwasdeling en economisch herstel, 120-126
Epema-Brugman, Meiny
- De toekomst is van iedereen: Selectieve groei en energiebeleid, 339-340
Elty, Elsbeth
- 'Ik erken geen trouw in 't slechte' - Henriëtte Roland Holst als dissidente, 189-195
Friese, Paul
- RSV, markteconomie, recht op arbeid, 47-49
Giessen, M. van
- Vijf jaar Mitterrand, 381-386
Hagoort, Giep
- De Partij van de Arbeid als wetgever, 367-371
Haegendoren, Mieke van
- Honderd jaar socialistische beweging in België: 1885-1985, 307-311
Heertje, A.
- Economisch perspectief voor de Partij van de Arbeid, 284-289
Hek, Arie van der en Pieter Graf
- Vernieuwing van het industriebeleid, 348-351
Jongman, Riekent
- Criminaliteit als verzet, 183-188
Kemenade, Jos van/ Jo Ritzen en Thijs Wöltgens
- De PvdA en het economisch beleid: Dilemma's van een werkbare toekomst, 100-105
Koch, Koen
- De toekomst is van iedereen: Veiligheidsparagraaf voldoende samenhang, 340-342
Kreemers, Bert en Joop Veen
- Europa's veiligheid: nieuwe uitdagingen, 232-238
Lange, Herman de
- Wat te verwachten van internationale wapenbeheersingsdiplomatie?, 93-96
- De bewapeningswedloop - een nieuwe benadering is gewenst, 303-306
Lambooy, J.G./ H. Priemus
- Informele sector en struisvogelpolitiek, 247-253
Leijnse, Frans
- De noodzaak van een nieuwe vakbondsstrategie, 219-224
Linthorst, Marijke
- Arbeidstijdverkorting en de 'keuzevrijheid' van vrouwen, 31-35
Nauta, L. W.
- En zo ontwaakt Gregor Samsa uit zijn droom, 239-246
Nekkers, Jan
- Een ingenieur in de politiek: Hein Vos en het Plan van de Arbeid, 50-57, 69
Ooijen, David van
- De nieuwe financiële verhouding tussen staat en kerken, 84-86
Overbeek, Henk
- De Britse mijnstaking: een (energie-)politiek conflict, 152-158
Patijn, S.
- Voor en tegen het referendum: Het referendum toch maar niet, 91-92
Petersen, Nikolaj
- Het Scandilux experiment, 65-69
Roethof, Hein
- Zeden en straffen, 159-163
Serry, Robert
- Alexander Herzen: de denkbeelden van een sceptische revolutionair, 12-18
Schoonenboom, Jan
- Socialisme en omroep: Een ontbrekende discussie, 267-272
Sint, Marjanne
- De PvdA en het economisch beleid: De discussie moet doorgaan, 97-100
Stuiveling, Saskia J.
- De toekomst is van iedereen: De centralisatiegeest terug in de fles?, 342-344, 364
Toorn, Willem van
- Poëzie in Nederland - kanttekeningen bij een klimaat, 345-347
Verhagen, Frans
- Amerika's Democraten in crisis, 321-326
Visscher, Gerard
- De parlementaire controle na RSV, 201-207
Vreeman, Ruud
- Segmentering of kwalificatie? - Beleidsvragen rond om technologische vernieuwing, 372-380
Vries, Klaas G. de
- Kruisraket en Grondwet, 273-278,289
Wallage, Jacq.
- Voor en tegen het referendum: Rem op beroepspolitiek, 87-91
Weeda, Arnout
- Niet bezuinigen op economische groei, 147-151
- De toekomst is van iedereen: Economische prioriteiten moeten nog gesteld, 335-338
Wolsink. A
- Kernenergie en de structuur van de elektriciteitsvoorziening, 58-64
Zweeden, A.F. van
- Dilemma's voor de vakbeweging, 312-316

Commentaren
Beek, Relus ter
- Oogkleppen, 1
Berg, J.Th.J. van den
- Wet of rechter, 265
Boer, Rlents de
- Getuigen en handelen, 301
Fortuin, Johanna
- Oogst, 113
Grotenhuis, Marie-José
- Discriminatie, 333
Krop, Marnix
- Lessen in geschiedenis, 145
Nieuwenhuijsen, Pieter
- Oude vormen,181
Polak, W.
- Te gemakkelijk gelijk, 77
Tromp, Bart
- Kroon op het werk, 45
Verloren van Themaat, Joan
- Twee maten, 217
Wolff, Léon de
- Valse zekerheden, 365

Gedichten
Anker, Robert
- (geen titel), 170
- (zonder titel); rectificatie, 290
Bernlef, J.
- Code, 357
Buddingh, C.
- De turelurelei; Gorgelgenese; De ollewuin  254, 255
Eijkelboom, Jan
- Buitenlander; Oodendans, 387
Herzberg, Judith
- Vrouw Eiseres; Wachten, 70
Kruithof, Jacques
- Miniaturen, 208
Kusters, Wiel
- Bruegel: Oulle Griet, 132
May, Lizzy Sara
- Kiev (1983), 327
Schierbeek, Bert
- Voor Lucebert zijn verjaardag zijn prijs zijn feest, 106
Toorn, Willem van
- Theole, 22-23

Signalementen
Berg, J.Th.J. van den
- Vijftien jaar Wim Kok, 358-359
Dona, Hans
- Een cultuurtaak voor de overheid, 256-257
Kalma, Paul
- Utopie, politiek en literatuur, 171-172
Krop, Marnix
- Heimwee naar de toekomst, 71-72
Mulder, Bertus
- IISG-conferentie over internationalisme, 388-389
Tromp, Bart
- De (politieke) gevolgen van de Britse mijnstaking, 291-292
Verrips, Ger
- CDA, kunst en consensus, 36

Boeken
Daudt, H.
- Jan Bank e.a. (red.), Het zesde jaarboek voor het democratisch socialisme, 395-398
Eppink, Derk-Jan
- G. van Benthem van den Bergh e.a. (red.), Europa, eenmaal andermaal; Beschouwingen over veiligheid, 175-178
Fortuyn, W.S.P.
- K. Groenveld en A.A.M. Kinneging, Liberalisme en politieke economie, 390-395
Gaay Fortman, W.F. de
- Chris van Esterik en Joop van Tijn, Jaap Burger, een leven lang dwars, 137-140
Heering, Aart 
- Max Gallo. Le grand Jean Jaurès; Charles Rappoport, Jean Jaurès, L 'Homme - Le Penseur - Le Socialiste, 328-332
Huitzing, An
- Philomena Essed, Alledaags racisme, 39-42
Jong Edz, Frits de
- Jan Bank e.a. (red.) Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme, 292-296
Keizer, Madelon de
- Fenna van den Burg, De Vrije Katheder. Een platform van communisten en niet-communisten, 107-111
Langedijk-de Jong, Siepie
- WRR, Bouwstenen voor een geïntegreerd landbouwbeleid; Eisso Woltjer en Jan van Zijl, Europa en het Nederlandse landbouwbeleid, 209-210
Louw, André van der 
- Tekens in de tijd; 65 jaar Joop den Uyl, 173-175
Mulder, Bertus
- D. Gorter (e.a.), Taal yn Fryslân, 211-213
Oele, A.P.
- Lucas Reijnders, Pleidooi voor een duurzame relatie met het milieu, 260-261
Perry, Jos
- M. van Amerongen e.a., Voor buurt en beweging negentig jaar sociaal-democratie tussen IJ en Amstel, 37-39
Poppe, Stan
- M.J. W.M. Akkermans, Beleidsradikalisering en ledendruk, 257-260
Snijders, Max 
- D.A. Leurdijk (red.), Werkplaats of woordenkraam? Politieke aspecten van gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties, 133-137
Tromp, Bart
- Oskar Lafontaine, Der andere Fortschritt; verantwortung stalt Verweigerung, 359-362
Wielenga, Friso
- Sebastian Haffner, De verraden revolutie. Duitsland  1918/1919: hoe was het werkelijk?, 73-76

Pen op Papier
42-44; 76; 140-144; 179-180; 214-215; 262-263; 296-299; 362-364; 399