Inhoudsopgave S&D Jaargang 43 1986

Artikelen

Ancona, Hedy d'
- Opvoeding als collectieve verantwoordelijkheid 78-80, 86
Baldew, I.M., J.G. Koppe
- Het bedrieglijke gemiddelde: kind, gezondheid en armoede in de verzorgingsstaat 49-50, 57
Bardoel, Jo/ Ruurd Bierman
- Een goed begin, maar half werk, 186-189
Beeker, Frans/ Geert Jan van Oenen
- Partij van de Arbeid en klassencompromis, 87-93
Beer, Paul de
- Bevordering van deeltijdarbeid? Hoezo bevordering?, 58-61, 68
Benthem van den Bergh, G. van, B. Tromp
- ‘Gedeelde veiligheid' als bezweringsformule, 223-225
Berg, J. Th.J. van den/ Jacq. Wallage
- De Partij van de Arbeid in de komende veertig jaar: opdracht tot heroriëntatie, 39-44, 48
Berg, Max van den/ Henk Po/ Yap Hong Seng
- De toekomst van de stad moet terug op de politieke agenda, 146-150
Blom, J.C.H., W. ten Have
- De sociaal-democratie tussen doorbraak en coalitie: een klassiek dilemma, 3-8
Boelhouwer, Peter
- Volkshuisvesting en marktmechanisme. Het Voorbeeld van de Britse `council houses', 81-85
Bosscher, Doeko
- Dromen van een doorbraak, 8-12
Dam, Aart van
- Alman Metten Multi Vezel Akkoord: toetssteen voor ontwikkelingssamenwerking, 155-160
Dam, Aart van
- Alman Metten Het Non Proliferatie Verdrag, 315-320
Dittrich, K., R. Kleykers/ P. W. Tops
- De overheid gereinigd? Een analyse van de PvdA-verkiezingsprogramma's 1981, 1982 en 1986, 51-57
Dittrich, K.L.L.M., P. W. Tops, R.G. Welten
- Het gebeurde in het Zuiden, 295-303
Groenewegen, A.J.M., W.A. Wagenaar
- Technische perfectie en menselijk falen, 260-265
Heering, Aart
- De nieuwe koers van de PCl, 195-198
Jongman, R. W.
- Over klasse-justitie, 226-321
Jurgens, Erik
- Omroeps als publieke dienstverlening, 180-185
Kalma, Paul
- ‘Afscheid van het liberalisme'. Over het werk van Pierre Rosanvallon, 113-118
Kalma, Paul/ Marnix Krop
- Het program als fetisj. Twintig jaar oppositiecultuur in de Partij van de Arbeid, 266-276, 265
Kam, C.A. de
- Pleidooi voor een neo-socialistische koers, 308-314
Kemenade, J.A. van
- De middenschool: overmorgen of toch iets later?, 173-179
Kombrink, Hans
- Waarheen PvdA? 211-215, 222
Koole, Ruud
- De broze metamorfose van het CDA, 135-139
Koole, Wibo
- Platform of doorgeefluik? Vijftien jaar Werkgroep Bedrijfsdemocratisering in de PvdA, 190-194
Kooistra, Sander
- Technologie en sociale innovatie. De contouren van een offensief beleid, 71-77
Langeveld, H.M.
- Werkloosheid en maatschappelijke desintegratie. Pleidooi voor een gedeeltelijk basisinkomen, 103-108
Lucardie, Paul
- Nieuw Links twintig jaar oud: na `Tien over Rood' tijd voor een spelletje `snooker', 303-307
Manenschijn, G.
- Thomas Hobbes, Leviathan, 95-97
Oele, A. P.
- De Partij van de Arbeid tussen naïef vooruitgangsgeloof en pessimistisch anarchisme, 347-348
Priemus, Hugo
- Vernieuwing van de stadsvernieuwing, 343-346
Putten, Jan van
- Een nieuw beginselprogramma voor de PvdA?, 369-375
Rood-de Boer, M.
- Moderne methoden van voortplanting: wetgeving of niet?, 218-222
Rosanvallon, Pierre
- Economie en autonomie, 151-154
Schaaijk, Marein van/ Jaap van der Straaten
- Naar een hervatting van de verdragshulp aan Suriname, 376-381
Scheffer, Paul
- Nederland tussen Europese en Atlantische loyaliteit, 331-342
Scholten, W.
- In memoriam Jaap Burger 354
Schuyt, C.J.M.
- Burgerlijke ongehoorzaamheid en kruisraketten, 167-172,189
Stuurman, Siep
- In vrijheid vergruizeld en vergrijsd. Notities bij het verval van de katholieke zuil, 140-145
Thoenes, P.
- Uithuilen en opnieuw beginnen, 45-48
Thomassen, Wim
- Antarctica, 277-281
Traa, Maarten van/ Jan Marinus Wiersma
- Gedeelde veiligheid: een basis voor buitenlands beleid, 13-22
Tromp, Greetje
- Gedeeld ouderschap, kinderopvang en vrouwenemancipatie, 365-368, 381
Tuyttens, Bernard
- De Vlaamse sociaal-democratie na de jongste verkiezingen, 23-25
Veld, Elske ter/ Thijs Wöltgens
- De nieuwe kleren van De Koning, 255-259
Vermeer, Anne
- 'Heroverweging'. De rol van de Eerste Kamer opnieuw bezien, 232-234, 231
Verrips, Ger
- PCF tussen revolutie en democratie, 382-386
Vught, F.A. van
- De toekomstkunde na Polak, 349-353
Wibaut, F.P.
- In Vitro Fertilisatie en Embryotransfer, 216-218
Witteveen, W.J.
- Referendum, volksinitiatief en het primaat van het vertegenwoordigend stelsel, 109-112, 118

Commentaren
Akkerboom, Broer
- Dan maar particulier, 133
Berg, J. Th.J. van den
- Winst met problemen, 253
Bos, Wouter
- Genegeerde meerderheid, 37
Epema-Brugman, M.
- Olieprijs en energiebesparing, 69
Kalma, Paul
- Test-case, 329
Koch, Koen
- Terreur en haar effecten, 293
Nieuwenhuijsen, Pieter
- Weelde 101
Pronk, Jan
- Wan Pipel, 363
Thomassen, Wim
- PvdA: 1946-1986, I
Wallage, Jacq.
- Eerlijk delen is niet genoeg, 209
Zonneveld, Michiel
- Succes, 165

Gedichten
Altena, Ernst van
- Misnoegens, 62-63
Bergh, H.C. ten
- Lied van angst en vertwijfeling, 235
Gerlach, Eva
- Drift, 161
Herzberg, Judith
- Hond, 382
Nijmeijer, Peter
- Prooi; Graf bij Sligo, 26
Peypers, Ankie
- brief, 321
Schouten, Rob
- Huisraad; Hoofdpijn der goden, 94
Toorn, Willem van
- Worpswede, 356
Verstegen, Peter/ Thomas Hardy
- The voice. De stem, 199
Winkler, Kees
- Een afscheid; Overgang, 282
Zonderland, Peter
- 2 landschapjes, 119

Signalementen
Berg, J. Th.J. van den
- Den Uyl: twintig variaties op een thema, 64-65
- Maurice de Hond en de Nederlandse kiezer, 120-121
Dankert, P.
- Europa prioriteit, 322-323
Heering, Aart
- Een `werkplan voor links', 284-285
Hoffman, Leen
- Gemeenten tussen Rijk en markt, 236-237
Kalma, Paul
- Nicaragua, de SI en de PvdA, 121-124
- Andries Sternheim, 162
Kooistra, Sander
- Automatisering op menselijke maat, 200
Rozemond, Sam
- Gekleurd witboek, 283-284
Verrips, Ger
- Identiteit en mediabeleid, 27-28

Boeken
Achterhuis, Hans 
- J. van Santen, Arbeid, plicht en vrijheid, 65-67
Becker, Uwe

- G. Therborn, Why some peoples are more unemployed than others, 357-359
Cramer, N.
- Anet Bleich, Een partij in de tijd. Veertig jaar Partij van de Arbeid, 1946-1986, 163-164
Cramer, N.
- Frits de Jong Edz., Wij willen ellende wenden 290
Dona, Hans
- Tony Jansen en Jan Rogier, Kunstbeleid in Amsterdam 1920-1940. Dr. E. Boekman en de socialistische gemeentepolitiek, 239-242
Fortuin, Johanna
- Ali de Regt, Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid; Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940, 124-127
Huitzing, An
- L. Hagendoorn, Cultuurconflict en vooroordeel. Essays over de waarneming en betekenis van cultuurverschillen; F. Bovenkerk e.a., Vreemd volk, gemengde gevoelens. Etnische verhoudingen in een grote stad, 285-289
Kluit, Jan Willem
- P.F. Maas, Sociaal-democratische gemeen te politiek 1894-1929, 290-292
Kuenzli, Peter
- Leo Gerrichhauzen, Woningcorporaties: bouwen beheer in gedeelde verantwoordelijkheid, 31-35
Mulder, Bertus
- R. Boltendal. Koerier tussen Gisteren en Morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland 1944-1984, 203-205
Nelissen, Piet
- Andrew J. Pierre (ed.), Third World Instability: Central America as a European-American Issue, 245-248
Oele, A.P. 
- P. van Dijk, Op de grens van twee werelden. Het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel, 128-130

Perry, Jos
- Henk Hondius, Margreet Schrevel, Inventaris van het archief van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) 1894-1946, 127-128
Praag, C. S. van
- An Huitzing, Open deur. Huisvesting van etnische groepen in Nederland, 323-326
Priemus, H.
- Marga Bruyn-Hundt, Huishouden = onbetaalde arbeid. Maar huisvrouwenloon geen oplossing, 202-203
Stiphout, H.A. van
- Pieterjan van Delden, De toekomst van de vrije tijd, 383-390
Tromp, Bart
- L. W. Huberts, Politiek, overheid en partij. Bijdrage aan een worsteling; Jan van Muilekom, Margo Vliegenthart, De toekomst van de kwartaire sector. Hoogste tijd voor politieke besluitvorming, 390-393
Varkevisser, J.
- J. P. van Yperen, Naar een geëmancipeerd en geïndividualiseerd pensioenstelsel, 326-328
Verwey-Jonker, H.
- H C. Wiedijk, Koos Vorrink. Gezindheid, veralgemenisering, integratie. Een biografische studie (1891-1940), 237-239
Wiebrens, Caspar
- Paul de Beer, Verdienen en verdelen. Hoofdlijnen voor een secundair inkomensbeleid 242-245
Wolfson, Dik
- J.M. den Uyl, De toekomst onder ogen. Beschouwingen over socialisme, economie en economische politiek, 201-202
Zwan, A. van der
- John Jansen van Galen, Jan Nekkers, Dick Pels, J.P. Pronk, Het moet, het kan! Op voor het Plan! Vijftig jaar Plan van de Arbeid, 29-31

Pen op Papier
97-100; 130-132; 205-208; 248-252; 360; 394