Inhoudsopgave S&D Jaargang 44 1987

Artikelen

Abspoel, J.J.
- De 'Openbare Verdediging'. Naar een betere rechtsbijstand in strafzaken, 43-49
Anthoons, Johnny
- 'Minister in hemdsmouwen'. De politieke ontwikkeling van Hendrik de Man, 89-95
Beer, Paul de
- De bezwaren van het basisinkomen gewogen, 50-58, 65
Berg, J. Th.J. van den
- Geschiedenis als leerproces: opmerkingen bij het vernieuwingsdebat in de Partij van de Arbeid, 359
Berg, J. Th.J. van den
- De terugkeer van de American Dream, 21-27
Bergh, Greetje van den
- Kunstbeleid: alle macht aan de lobby's?, 157-161
Beus, Jos de
- Het democratisch liberalisme van de VVD, 273-282
Bína, Vladimír
- De betekenis van Tomáš G. Masaryk (1850-1937), 334-341
Blom, Rik/ Jim Schuyt
- Van vervangende nieuwbouw naar woningverbetering .en weer terug?, 306-308
Bomhoff, Eduard
- Is het rapport-Pronk intern consistent?, 372
Clerx, Marijke/ Cor Inja/ Teun Jan Zanen
- De FNV en het werken aan werk 220-225, 256
Cramer, N.
- Haagse Wirwar, 209
Derksen, Wim
- De Partij van de Arbeid en de kleine gemeente 236-239, 245
Driel, Pieter van
- Economische vernieuwing en de collectieve sector 3-9, 38
- De moeilijke weg naar milieubehoud, 378
Dronkers, J.
- Ongelijkheid in het onderwijs .een balans, 226-230
Etty, Walter/ Han Quast
- De werkelijkheid van democratische politiek, 59-65
Fortuyn, Pim
- Een ouderwets rapport, 375
Groenveld, K/ A.A.M. Kinneging
- Een handleiding door het liberalisme, 265-272
Hillebrand, Ron
- Selectie van Kamerleden: kwalen en remedies, 79-92, 88
Hoof, Jacques van
- Twee heren dienen? Het onderwijs in het spanningsveld tussen arbeid en vrije tijd 295-299, 324
Hurk, Hans van den
- Wegbereider tegen wil en dank .Multatuli en het socialisme, 211-219
Jong, H. W. de
- Wie maakt werk? Kanttekeningen bij het rapportRitzen, 10-16
Kalsbeek-Jasperse, Elia
- Individualisering versus draagkracht: de juridische dimensie, 189-192
Kleef, P. van
- Regionaal beleid exit?, 347-349
Koch, Koen
- Democratische planning en de mode van de markt, 369
Kooistra, Sander
- Terug naar volledige werkgelegenheid?, 143-149
Krimpen, Chris van
- Het Antillen dilemma. Herwaardering van een kolonisatieproces, 231-235
Layendecker, L.
- Pleidooi voor een kritische universiteit, 240-245
Lidt de Jeude, James van
- Naar een offensieve visie op de overheid, 66-70
Lier, Th.J.A.M. van
- De adviezen van de Raad van State, 17-20
Lucas, Nicole
- Uitbesteding .Een nieuwe ondernemersstrategie en haar gevolgen, 184-188
Meulen, J. W. van der
- Het ANC en de toekomst van Zuid-Afrika 259-263, 291
Meyboom, Pieter/ Ben Visser
- Het Europees Monetair Stelsel, 381
Nieuwenhuijsen, Pieter
- Gemeentelijke vernieuwing en de koers van de PvdA,300-305
Oostlander, A.M.
- Het CDA en de maatschappij-hervorming,117-121
Ottens, Henk, F.L.
- Nieuwe bedrijven, nieuwe huishoudens: consequenties voor de ruimtelijke ordening,342-346
Peper, Bram
- 'Schuivende panelen': de noodzaak van vernieuwing, 367
Rozemond, S.
- W.F. Hermans en de culturele sanctie 181-183,199
Scheffer, Paul
- De ontzuilde burger als moreel probleem. Kanttekeningen bij de christen-democratische kritiek op de verzorgingsstaat, 122-130
Schippers, Fred
- Het sociaal minimum: koppelen, ontkoppelen of anders koppelen?, 327-333
Stoel, M. van der
- Na Reykjavik, 150-156
Stoffelen, Piet
- In memoriam Kees de Galan, 264
Tops, P. W.
- De PvdA: een 'natuurlijke collegepartij' in het Zuiden?, 175-180
Vink, J.
- Harddrugsbeleid in Nederland. De plaats van de hulpverlening, 83-88
Wallage, Jacq.
- Om het bestaan van de kwaliteit. De toekomst van het hoger onderwijs, 111-116
Wielenga, Friso
- Buitenlandse politiek als splijtzwam. PvdA en SPD in de vroege jaren vijftig ,193-199

Commentaren
Alders, Hans
- Afslanken, 141
Barendregt, Nel
- Dubbele moraal, 357
Berg, J. Th.J. van den
- Kwestie van beginsel, 41
Bleichrodt, Kees en Daan Bronkhorst
- Vluchtelingen, 77
Geelhoed, L.A.
- Verlicht despotisme, 1
Hoffman, Leen
- Flexibel werken, 173
Jansen van Galen, John
- Oppositie?, 257
Priemus, Hugo
- De nieuwe discriminatie, 325
Scheffer, Paul
- Gorbatsjov als patriot, 293
Schuurman, Anton
- Landelijke verkiezingen?, 109

Gedichten
Anker, Robert
- Gerold, 350
Bernlef, J.
- Laatste tekeningen, 71
Bloem, Rein
- Kubist, 162
Eijkelboom, J.
- Noorder Eiland, 131
Fondse, Marko
- Parta Quies, 28
Gerlach, Eva
- Osaka, Nagaoka, 249, 309
Korteweg, Anton
- Bezoeken, 283
Kusters, Wiel
- Zwaard (Bonnefantenmuseum), 386
Nijmeijer, Peter
- De bevroren zee, 200
Schierbeek, Bert
- z. t., 96

Signalementen
Grotenhuis, Marie-José
- Wetenschap, 29-30
Heering, Aart
- Veertig jaar PSDI, 97-98
Kalma, Paul
- Is politiek vervelend?, 132-133
Metselaar, Gerard
- Europese of Nederlandse 'Selbstbehauptung'?, 310-315
Szirmai, Eddy
- Een wetenschappelijke fundering van het politiek debat, 163-167
Verrips, Ger
- De ondergang van Santiago Carillo, 247-249
- Roependen in het moeras, 351-352

Boeken
Ancona, Hedy d'
- Dilemma's van het feminisme, Te Elfder Ure, 39, 353-354
Bos, Wouter
- W. van den Burg, Een andere visie op burgerlijke ongehoorzaamheid, 204-206
Bovens, Mark
- P.B. Lehning, Politieke orde en Rawlsiaanse rechtvaardigheid, 100-106
Charmant, Hans
- Jan van Putten, Politieke Stromingen, 315-321
Dijek, Pitou van
- Maart je van Putten/Nicole Lucas, Made in Heaven. Vrouwen en de veranderende arbeidsverdeling, 288-291
Heide, F.J. ter
- A. Visser, Alleen bij uiterste noodzaak? De roomsrode samenwerking en het einde van de brede basis 1948-1958, 201-204
Kalsbeek-Jasperse, Elia
- Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1 + 1 = samen, publieke erkenning van lotsverbondenheid en R.M. A. Jansweijer, Private leefvormen, publieke gevolgen: naar een overheidsbeleid met betrekking tot individualisering, 387-391
Keizer, Madeion de
- Hansje Galesloot en Susan Legène, Partij in het verzet. De CPN in de Tweede Wereldoorlog, 30-36
Koch, Koen
- Pieter Nieuwenhuijsen, Gemeenten als proeftuin voor een houdbare verzorgingsstaat, 36-38
Kroes, Rob
- Arthur M. Schlesinger Jr., The Cycles of American History, 169-171
Lier, Th.J.A.M. van
- Marnix Krop e.a. (red.) Het zevende jaarboek voor het democratisch socialisme, 134-136
Lucas, Nicole
- Wereldeconomie en ontwikkeling. Een christen-democratische bijdrage aan het denken over ontwikkelingssamenwerking, 98-100
Mulder, Bertus
- Piet Hoekman/Jannes Houkes/Otto Knotnerus (red.), Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in Groningen (1885-1985), 321-324
Patijn, S.
- Coos Huijsen, Socialisme als opdracht. De religieussocialistische Arbeidersgemeenschap der Woodbrookers en de PvdA .de geschiedenis van een relatie, 253-254
Pels, Dick
- Bart van Heerikhuizen, W.A. Bonger. Socioloog en socialist, 284-288
Pronk, Jan
- S. Rozemond, Nederland in West-Europa. Een plaatsbepaling, 249-252
Serry, Robert
- Irving Howe, Socialism and America, 72-75
Wibaut, F.P.
- Joke H.B. van der Meer, Nieuw leven, ander recht: in vitrofertilisatie, 253
Wiedijk, C.H.
- Johan S. Wijne, Stuuf Wiardi Beckman: patriciër en sociaal-democraat, 167 -169
Wolfson, Dik
- D. Goudzwaard, H.M. de Lange, Genoeg van teveel Genoeg van te weinig, 352-353

Pen op Papier
75-76; 106-108; 137-140; 207; 254-256; 324; 354-355