Inhoudsopgave S&D Jaargang 45 1988

Artikelen

Albeda, W.
- `Schuivende Panelen': het belang van de vakbeweging, 67-68
Beek, Relus ter/ Bob de Ruiter
- Utopisme, realisme en de bom, 218-224
Berg, J. Th.J. van den
- In memoriam Willem Drees, 171
- Massamedia en sociaal-democratische beginselen van cultuurpolitiek, 265-270
Bergh, Greetje van den
- Eén-dimensionaal socialisme?, 69-71, 91
Beus, Jos de
- Zachte argumenten voor een hard liberalisme. Over Kinnegings 'Liberalisme', 335-340
Blokland, Hans
- Sociale cultuurspreiding: complot of ideaal?, 349-354
Blom, Rik/ Jim Schuyt
- Helpers weg: de volkshuisvesting de jaren negentig in, 182-185,188
Catz, Folkert/ Ruud Vreeman
- De vakbeweging voorbij? `Schuivende Panelen' over arbeidsverhoudingen, 105-109
Cramer, Nico
- Drees - dertig jaar later, 370
Dankert, Piet
- Schuivende Panelen op de markt, 31-32
Derksen, Wim
- Naar een pluralistisch socialisme. De PvdA en de gemeente, 118-123
Douma, Kris
- Arbeidstijdverkorting, herbezetting en controle: dilemma's in het werkgelegenheidsbeleid, 39-44, 49
Driel, Pieter van/ Joram Krozer
- Milieubehoud en innovatie in de industrie, 3-7, 14
Driel, Simon van
- Weinig visie op sociale zekerheid, 36-38
Dubbeid, D./ M. Hilgersom/ P. ldenbur/ W.J. van Noort/ C.I. de la Rambelje/ G.C.A. Seiger
- Produktiecoöperaties in Nederland: het dilemma van verzakelijking en marginalisering, 112-117
Dijk, lneke van
- Individualisering en solidariteit, 72-74
Emmerij, Louis
- Over zwevende panelen in no-nonsense tijd, 33-35
Gablentz, Olto von der
- Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de Europese veiligheid: de Duitse reactie, 103-104, 109
Gautier de la Ferrière, Jacques
- Frankrijk, de Frans-Duitse samenwerking en de Europese veiligheid: de Franse positie, 95-103
Harmsen, Ger
- Hollandse kneuterigheid: Kalma bewondert de natuur op sterk water, 332-334
Hartmans, Rob
- Het socialisme van Willem Banning. Bij de honderdste verjaardag van een 'vergeten' ideoloog, 8-14
Havermans, Jos/ Michel Gijselhart
- `De onmiskenbare tragiek van Jacques de Kadt'. Een interview met J.M. den Uyl, 129-132
Heering, Aart
- Boecharin, Togliatti en het stalinisme in Italië, 235-240
Helden, Jan van/ Jan Slijkhuis
- De andere provincie: een evaluatie van de collegeprogramma's 1987-1991, 45-49
Huitzing, An Opvoeden is geen kinderspel, 214-217
Janssen, R. T.J.D.
- Arbeidsvoorzieningenwet: arbeidsmarktbeleid op afstand, 301-304
Junger-Tas, Josine
- Criminaliteitspreventie in de praktijk, 355-362
Kalma, Paul
- Een `New Deal’ voor de jaren '90? De leerzame koerswijziging van Amerika’s Democraten, 308-313
Korevaar, Kees
- Vakbondswerk in bedrijven 172-176,181
Kroes, Rob
- De Amerikaanse Democraten na acht jaar Reagan, 261-264
Kunneman, Harry
- De betekenis en de beperkingen van het postmodernisme als politieke filosofie, 201-213
Leijnse, F.
- De blijvende noodzaak van een rechtvaardig inkomensbeleid, 285-297
Lier, Th. van
- In memoriam Joop den Uyl, 22
Linschoten, R.
- Flexibiliteit, geen vrijblijvendheid. Over de koppeling van lonen en uitkeringen, 177-181
Meijer, Wim
- Het debat moet eigenlijk nog beginnen. Kanttekeningen bij een WBS-rapport, 329-331
Mulder, Bertus
- Naar een Europees sociaal beleid, 143
Oele, A.P.
- Schone brandstof voor de motor van het socialisme. Verkenningen in het grensgebied van pragmatisme en ideologie, 321-328
Oversloot, J.
- Aleksandr Zinovjev en het wachten, 165-170
Patijn, S.
- Regionaal beleid: een nieuw begin?, 186-188
Pels, Dick
- Intellectuelen-socialisme in Nederland 1894-1940, 133-139, 155
Priemus, Hugo
- Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening: veel nota, weinig beleid, 229-234, 240
Pronk, Jan
- Over politiek en economisch pluralisme. Kanttekeningen bij een studie over sociaal-democratie en mensenrechten, 249-260
Ribberink, Anneke
- De spanning tussen gelijkheid en verschil. Twintig jaar feminisme in Nederland, 145-155
Roethof, Hein
- Het primaat van de vrijheid. Over seksualiteit en strafrecht, 63-66
Rozemond, S.
- `Schuivende Panelen' en Europa, 18-19
Schrijver, Nico/ Joan Verloren van
- De Derde Wereld tussen Schuivende Panelen Themaat, 140-142
Toorn, Willem van
- De schrijver, een dissident?, 15-17,19
Varkevisser, J.
- Gespiegeld in de tijd. De ontwikkeling van de AOW, 225-228
Verwey-Jonker, H.
- Argumenten vóór een bevolkingspolitiek 298-300, 318
Wallage, Jacq.
- Regeren in een luchtbel, 110-111
Wiebrens, Casper
- Politiesterkte: verdeling van veiligheid of van voorrechten?, 363-369
Zonneveld, Michiel
- De PvdA en de mythe van de indolente jeugd, 305-307

Commentaren
Beer, Paul de
- Loonkosten, 127
Bergh, Harry van den
- Israël 40 jaar, 93
Castricum, Frits
- Het beweegt, 1
Gortzak, Wouter
- Emotie en politiek, 347
- Vuurproef in Moskou, 163
Kalma, Paul
- Liberalisme, 29
Kam, C.A. de
- Belastingen moeten omlaag, 247
Molleman, Henk
- Op koers, 283
Pronk, Jan
- Links belasten, maar met mate, 319
Siccama, Jan Geert
- Zogenaamde vrede en veiligheid, 61
Tromp, Bart
- Koude douche, 199

Gedichten
Altena, Ernst van
- De Roman van de Roos (vers 521-572), Guillaume de Lorris; De Roman van de Roos (vers 4263-4302), Jean de Meung, 20-21
Bloem, Rein
- Drie betrokkenen, 382
Leeflang, Ed
- De daktuin, 241
Tentije, Hans
- Over ons, 124
Timmer, Charles
- B. Eduard Limonov, 314
Verstegen, Peter
- Nachtgedanken/Nachtelijke gedachten, Heinrich Heine, 75-77
- Nachtgedanken II, 189-190
Vroegindeweij, Rien
- Familiefoto; Zomerhuis, 156
- In het Kralingse bos, 341
Weemoedt, Lévi
- Het natuurreservaat der rijken (Liedje), 271
WinkIer, Kees
- Bosbaan-restaurant; 19 september 1987, 50

Signalementen
Berg, J. Th.J. van den
- Het CDA tussen Zijlstra en Lubbers, 51-53
- Journalistieke gemakzucht, 273-275
Gerrits, André
- Bondgenoten binnen zekere grenzen, 157-159
Fortuin, Johanna
- Cultuur in ’t lijf, 315-316
Hartmans, Rob
- 1988: Banning redivivus?, 190-192
Kalma, Paul
- Sociaal-democratie en de onschuld van het andersom denken, 375
Krop, Marnix
- Een Duits verlangen naar Europa, 272-273
Traa, Maarten van
- Overtuiging en wetenschap, 125-126

Boeken
Achterhuis, Hans
- Lolle Nauta, Defactor van de kleine c .Essays over culturele armoede en politieke cultuur, 23-25
Beer, Paul de
- J.J. van Hoof, De arbeidsmarkt als arena: arbeidsmarktproblemen in sociologisch perspectief, 78-81
Brands, M. C.
- Paul Scheffer, Een tevreden natie. Nederland en het wederkerend geloof in de Europese status quo, 275-280
Hoffman, Leen
- H.A. van Stiphout, Tussen loyaliteit en satisfactie in de consumptiemaatschappij, 378
Ippel, Pieter Kees Schuyt en Romke van der Veen (red.) De verdeelde samenleving. Een inleiding in de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat, 26-27
Kooistra, Sander
- R.M.J.M. Bos en K. Groenveld, Informatisering en samenleving; Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Technologie in een verantwoordelijke samenleving, 53-55
Korevaar, Kees
- Bewogen Beweging. Sociaal-democratie als program en methode, 342
Mentzei, Maarten
- P. de Ruijter, Voor volkshuisvesting en stedebouw, 55-57
Noort, W.J. van
- Ch.A. de Ruyter-de Zeeuw, De eerste rode wethouders van Rotterdam, 159-162
Oosterbaan, Warna
- Fenna van den Burg en Jan Kassies, Kunstenaars van Nederland! Om eenheid en zeggenschap. Het ontstaan van de Federatie van Kunstenaarsverenigingen en de Raad voor de Kunst, 1942-1950, 242-244
Perry, Jos
- Jan Bank e.a., In dienst van het gehele volk. De Westeuropese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing, 1945-1950, 196-198
Roscam Abbing
- E. W. Edwin Wolffensperger, De kwaliteit van de gezondheidszorg, 81-86
Siccama, J. G.
- Tweede-Kamerfractie PvdA, Vrede en Veiligheid in Europa, 58-60
Verrips, Ger
- Paul Kalma, Het socialisme op sterk water. Veertien stellingen, 244-246
Wit, Th. W.A. de
- Dick Pels, Macht of eigendom? Een kwestie van intellectuele rivaliteit, 192-196
Wöltgens, Thijs
- Jos de Beus en Flip Vuijsje (red.), Politieke economie; Flip de Kam, Het geheim van de schatkist, 280-281

Pen op Papier
87-91, 317-318