Inhoudsopgave S&D Jaargang 47 1990

Artikelen

Beer, de en An Huitzing
- Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid, 242-250
Berg, J.Th.J. van den
- Stelregels en spelregels in de Nederlandse politiek, 333-338, 347
Beus, Jos de
- De economische filosofie van Amartya Sen en het hedendaags socialisme, 232-237,241
Bezemer, J. W.
- Communisme en nationalisme in de Sovjetunie, 153-157
Biermann, Wolfgang
- De weg naar Pan-Europese veiligheid, 168-171
Brands, M.C.
- De beheersbaarheid van het nieuwe Duitsland, 165-168
Drees, W.
- Koppeling? Ja, natuurlijk!, 327-332
Fiehter, Tilman
- Democratisering in plaats van deling, 238-241
Geelhoed, L.A.
- De semi-soevereine staat, 40-47
Glotz, Peter
- Een sociaal-democratisch programma voor Europa, 3-8
Goedegebuure, Jaap
- Kundera’s koketterie, 135-137
Groenendijk, C.A.
- Schengen, Europa en democratie, 63-70
Hartmans, Rob
- Schermutselingen binnen een benarde veste: de SDAP en de kwestie-Duys (1933-1935), 18-23
Holsteyn, Joep van
- En wij dan? De kiezers van de Centrumdemocraten, 158-161
Huitzing, An
- Armoede in de zorgzame samenleving, 343-347
Jonge, A.A. de
- Overwegingen bij het einde van het Nederlandse communisme, 225-231
Kemenade, J.A. van
- Besturen op regionale schaal, 138-142
Knegtmans, Peter Jan
- Johan Willem Albarda: een vergeten partijleider, 109-113
Koole, R.A.
- Politieke partijen tussen pretenties en praktijk, 282-286
Kurpershoek, Mareel
- De vrouwen de Islam: zijn alle moslims even gelijk?, 198-205
Leijnse, Frans
- Partij van de Arbeid: op naar het midden?, 263-272
Löwenhardt, John
- Het gelijk van Sacharov, 71-72
Lucardie, Paul
- Erwtensoep zonder worst: over de ideologische grondslag van Groen Links, 314-316
Mansholt, S.L.
- De landbouw op weg naar 2000 278-281, 272
Melkert, Ad
- Partij van de Arbeid: heroriëntatie halverwege, 125-134
Noort, Wim J. van en Mart C. Dozy
- De PvdA en het groene front: een gespannen relatie, 73-79
Peper, A.
- Partij-organisatie: doel of middel?, 273-277
Peters, Ruud
- Islam, fundamentalisme en politiek 194-197, 213
Rinderspacher, J.
- Nooit op zondag? Grenzen aan de flexibele werktijd, 186-193
Schellekens, Huuh
- De noodzaak van een genetica-discussie 304-306, 313
Siccama, J.G.
- Tussen Europese vredesmacht en Hollandse waterlinie, 100-104
Stillwater, Reed
- Duitse hereniging als terugkeer van het verdrongene, 80-82
Tempel, C. Paulien van der
- Het (on)gelijk van Hans Achterhuis, 11-13, 31
Traa, Maarten van
- Naar een Europese bondsstaat?, 9-10
Trappenhurg, Margo
- Routes rond het moeras. Een analyse van het genetica-debat in Nederland, 307-313
Tromp, Bart
- Beginselprogramma: noodzaak en onmogelijkheid, 105-108
Verrips, Ger
- Een nieuwe mythe voor Europa, 206-213
Vries, Jouke de
- Een hardnekkig misverstand: de kabinetscrisis van 1977, 83-85
Wallage, Jacq.
- Een compacte en actieve overheid 15-17, 23
Weitenherg, J.
- Europese integratie en sociale stabiliteit, 35-39
Wiebrens, Caspar
- Politie-organisatie: het taboe van de lokale autonomie, 48-51
Wielenga, Friso
- De urgentie van Atlantische veiligheid, 162-165
Winkeler, Lodewijk
- Een utopische herinnering. De paus droomt van een verenigd en christelijk Europa, 339-342,347
Witteveen, Willem
- De pers na de paspoortaffaire, 299-303,313
Zielonka, Jan
- De rehabilitatie van de politiek. Democratische bewegingen in Oost-Europa, 93-99

Boeken
Bosscher, Doeko
- H.J. Langeveld, Protestants en progressief De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946, 178-18
Brunt, Lodewijk
- Maarten, A. Hajer, De stad als publiek domein, 56-5
Hartmans, Rob
- RonaId Havenaar, De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt, 176-17
Köbben, A.J.F.
- H. Kroft, G. Engbersen, K. Schuyt en F. van Waarden, De wereld van werklozen, 351-35
Lier, A.A.J.M. van
- Wim Derksen en Jeanet Pronk, Bestuurlijke vernieuwing rond de grote stad, 322-32
Mertens, Anthony
- Mario Vargas LIosa, De cultuur van de vrijheid en andere essays, 28-3
Poppe, Stan
- J.c. Looise, Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong, 119-12
Rutenfrans, Chris
- Josine W.L. Meyer, Oude vrienden en een veranderende wereld, 320-32
Verrips, Ger
- W.F.S. Pelt, Vrede door revolutie, De CPN tijdens het Molotov-Ribbentrop Pact (1939-1941), 353-35
Vught, Frans van
- Cohen e.a., Hoger onderwijs in de jaren negentig, 219-22
Wiedijk, C.H.
- Frits de Jong Edz., Herinneringen van een rode jongen, 58-60
Wijne, Joh. S.
- Annemieke Klijn, Arbeiders.of volkspartij: Een vergelijkende studie van het Belgisch en Nederlands socialisme 1933-1946, 221-222
IJff, Jaap
- Karen van Elk, Waterschappen, provincies en gemeenten, 294-290

Commentaren
Fortuin, Johanna
- Door de ogen van een ander, 33-34
- Horen, zien en publiceren?, 223-224
Koch, Koen
- Triomfalisme? Vacuüm, 123-124
- De definitie van het algemeen belang, 325-326
Manenschijn, Gerrit
- De kracht van ideologieën, 91-92
- De politieke ethiek op dood spoor?, 183-184
Manenschijn, Gerrit
- Politiek en publieke opinie, 297-298
Tromp, Bart
- Voorwaarts, en niet vergeten!, 261-262
Tromp, Greetje
- Kunst en kwaliteit, 61-62
- De rechten van het dier, 151-152

Gedichten
Beurskens, Huub
- Cave leonem: Wacht u voor de leeuw!, 172
Crevel, Maghiel van
- Duoduo: Vanuit de dood bekeken, 287
Elshout, Ron
- In memoriam Hans Faverey 1933-1990, 214
Gils, Gust
-  Loslopend wild, 52
Hüsgen, Lucas
- Zonder titel, 24
Jansma, Esther
- The Paper Box Girl, 251
Lieske, Tomas
- Down, 86
Michel, K.
- Herfst veroorzaakt 15-10-89, 114
- Marianne, Soeur Déplorée, 348
Stevens, Wallace
- Het moet veranderen, 143
Wouthuysen, Bernd
- Versteend verlangen, 317

Klassieken
Hartmans, Rob
- W. Banning, Jaurès als denker, 118-119
Kalma, Paul
- R.H., Tawney, Equality, 146-148
- M. van der Goes van Naters, Het staatsbeeld der sociaal-democratie, 216-219
Koole, Ruud
- W.A. Bonger, Problemen der demokratie, 26-28
Schuurman, Anton
- F. Wibaut, Levensbouw, 253-256
Tromp, Bart
- W., Banning, Een halve eeuw beginselstrijd, 87-88
- Eduard Bernstein, Das Erfurter Programm, 292-294
Wansink, Hans
- J. Saks, Socialistische Opstellen, 55-56
Wijne, Johan
- S.H.B. Wiardi Beckman, Het syndicalisme in Frankrijk, 175-176

Signalementen
Amerongen, Job van
- Israël en de Palestijnen, 173-174
Brugmans, H.
- SenD - eerste jaargang, 53-54
Kalma, Paul
- 'Sociale vernieuwing' en het geheugen van de politiek, 115-118
- Zin en onzin bij L.C. Brinkman, 290-292
- Liberalisme en gemeenschapsdenken, 318-320
Kruse, F.H.A.M.
- Arbeid: wat is passend?, 215-216
Manenschijn. Gerrit
- Van Mierio's wonderbare tempeldak, 349-350
Mulder, Bertus
- De bedrijfsafdelingen van de SPD, 144
Scheffer. Paul
- Dahrendorf versus Vranitzky, 252-253
Stokkom, Bas van
- Middenveld en commercialisering, 288
Oosterbaan, Warna
- Creatieve afkijkers, 25

Pen op Papier
88-90; 148-150; 222; 256-259; 356