Inhoudsopgave S&D Jaargang 48 1991

Artikelen

Aarts, Leo en Philip de Jong
- Arbeidsongeschiktheid in Nederland, 409-4-15
Akkerboom, Broer
- Is links sociaal genoeg?, 236-238
- Onrechtvaardige pensioenen, 54-2-54-3
Beer, Paul de
- Nieuwe vergezichten voor de sociaal-democratie, 256-264
Becker, Frans, en Paul Kalma
- Het vak van de politiek, 49-57
Berg, J.Th.J. van den
- Heeft Van Thijn dan toch gelijk gehad?, 361-367
- `Publieke Gerechtigheid': staatsleer voor een verdwenen staat, 416-423
Bergh, Greetje van den
- Kanttekeningen bij de commissie Van Kemenade, 40-41
- Alles woelt hier om verandering, 138-139
- Persvrijheid, 285-286
- Zwevende leden, 355-358
- Verwarde democratie, 545-546
Beus, Jos de
- Bleek of blakend? De gemeenschap Nederland, 309-316
Boonstra, Wim
- De Tussenbalans: een gemiste herkansing, 184-187
Bordewijk, P.
- Oude en nieuwe taboes rond de sociale zekerheid, 478-481
Brands, Maarten
- De Kadther drukt, 233-236
Brenninkmeijer, A.F.M.
- Politiek en rechtspraak, 193; 203
Buruma, Ybo
- Het leven van een activist: Michel Foucault, 209-213
Charmant, Hans
- Sociaal-democratie tussen vernieuwing en ondergang, 463-468
Choenni, Chan
- Discriminatie op de arbeidsmarkt en allochtonenbeleid, 214-222
Cohen, M.J. – Het rapport-Van Kemenade, 399-401
Cranenburgh, Oda van
- Democratisering en ontwikkelingssamenwerking, 250-255.
Derksen, Wim
- Naar een nieuwe PvdA, 477-500
Dittrich, Z.R.
- De ruïne van Oost-Europa, 519-524
Driel, Pieter van
- Milieubeleid en rechtvaardigheid, 482-489
Driel, Simon van, en Constant Martini
- Een nieuw elan voor de PvdA, 265-270
Extra, G.
- Onderwijs in de eigen taal, 424-426
Gelder, Wim van en Frans Leijnse
- Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid in Nederland, 505-513
Gortzak, Wouter
- In memoriam B.W. Schaper, 384
Grashoff, Rik, en Maarten van Poelgeest .Progressieve samenwerking, 353-355
Grünwald, Christa
- Het plan-Simons en de gevolgen, 101-108
Heering, Aart
- PDS, quovadis?, 160-165
Hoffman, Leen
- Profileren, 232-233
Hoffman, Leen, en Hans Weggelaar
- Marktconforme scholing, 332-337
Ippel, Pieter
- Recht halen, recht handhaven, 26-30
Jansen, Marc
- De geschiedenis van de Russische sociaal-democratie, 16-20
Jansen, Oswald
- Staatsrechtelijke vernieuwing en het toetsings verbod, 500-502
Janssen, Raf
- Armoede, milieu en sociale gerechtigheid, 154-159
Jeurissen, Ronald
- De actualiteit van katholiek sociaal denken, 72-78
Jong, Arie de
- Mag alleen de naam PvdA blijven?, 323-327
Jong, Philip de, en Leo Aarts
- Arbeidsongeschiktheid in Nederland, 409-415
Jurgens, Erik
- Naar een Duas Politica, 469-474
Kalsbeek, ElIa
- Effectieve rechtshandhaving, 21-25
Kalma, Paul, en Frans Becker
- Het vak van de politiek, 49-57
Kalma, Paul
- An of Wim?, 137-138
Kapteyn, Paul
- 'De vs van Europa' Een ideaal in de politiek, 457-462
Karaman, Maviye
- Allochtone kinderen in het onderwijs, 427-428
Keuzenkamp, Hugo A.
- Sociaal-democratische economie: van centralisme naar marktsocialisme, 429-434
Kupferschmidt, U.M.
- De Russen komen... Gevolgen voor de Israelische politiek, 371-377
Leijnse, Frans, en Wim van Gelder
- Arbeidsparticipatie en werkgelegenheid in Nederland, 505-513
Manenschijn, Gerrit
- Vijftien miljoen Nederlanders, 46-47
- Een dode onder de tram, 94-95
- Morele gevoelens en kapitalisme, 95-96
- Sociale kleinzerigheid, 280-282
- D66, gebakken lucht of Haagse bluf?, 394-397
- Naar een progressieve volkspartij?, 452-454
Martini, Constant, en Simon van Driel
- Een nieuw elan voor de PvdA, 265-270
Meer, J.H.B. van der
- Verbod op euthanasie niet gewenst, 166-168
Meijer, Wim
- De PvdA na de Statenverkiezingen: de laatste kans?, 145-146
Nieuwenhuijsen, Pieter
- Verkiezingen bij voorbaat prijsgegeven, 181-182
- Het politieke handwerk, 368-370
Opschoor, J. B.
- Naar een duurzaam en rechtvaardig milieugebruik, 147-153
Paridon, C.W.A.M. van
- Duitsland in Europa, 116-121
Poelgeest, Maarten van, en Rik Grashoff - Progressieve samenwerking, 353-355
Pols, J.
- Zelfbeschikkingsrecht van psychiatrische patiënten, 525-529
Putten, Jan van
- Waarom moet het beter? Antwoord aan Wöltgens, 378-388
Rozemond, S.
- Rechtspraak of politiek?, 39-40
- PvdA en herstel van vrede en veiligheid, 97-100
Rutenfrans, Chris
- Selectiecriteria, 45
- De noodzaak van een verbod op euthanasie,
65-71
- Politieke rekenkunde, 44
- Woorden en dingen, 93-94
- Nog meer susidiëring van politieke partijen?, 204-208
Tromp, Bart
- De alternatieven van Offe, 450-451
Tromp, Greetje
- De beste ideeën en de beste mensen, 328-331
Veen, Romke van der
- De verharding van de verzorgingsstaat, 8-15
Verrips, Ger
- Weinig weerwoord, koppigdoorgaan. Over Karel van het Reve, 58-64
- Philips .een weifelende olifant, 91-92
- Philips en de Partij van de Arbeid, 92-93
- Niet nog een vissekom, 187-188
- Ex Oriente Lux, 350-353
- De staat verdruk, de wet is logen, 397-399
- Enzensberger op de terugtocht, 514-518
Verwey-Jonker, Hilda
- Een sociaal-democratisch minderhedenbeleid, 109-115
Vollebergh, Herman
- Een milieuverantwoorde technologische ontwikkeling, 317-32 2
Visscher, Gerard
- Is het kiesstelsel aan verandering toe?, 289-299
Veggelaar, Hans, en Leen Hoffman
- Marktconforme scholing, 332-337
Witteveen, Willem
- De algemeenheid van beschouwingen, 41-43
- Een oorlog verklaren die men niet ziet, 135-137
- Deetman, Thorbecke en Marx, 284-2 85
- Beelden der democratie?, 454-455
- Naar een Trias Politica, 475-477
- En de boer hij calculeerde voort, 547-548
Wöltgens, Thijs
- De Partij van de Arbeid in de jaren negentig, 241-249

Boeken

Beer, Paul de
- Tweede-Kamerfractie PvdA, Zelfstandigeburgers in een werkzame samenleving, 437-441
Berg, J.Th.J. van den
- Hein Roethof, Dwars over het Binnenhof, herinnerineen van een liberale socialist, 79-82
- lneke Jungschleger en Claar Bierlaagh, Marga Klompé, een gedreven politica haar tijd vooruit, 125-129
Biggelaar, Ad van den
- Annette Schermer, Consument, milieu en mentaliteit, 390-392
Blokland, Hans
- J.A.A. van Doorn, Rede en macht. Een inleiding tot beleidswetenschappelijk inzicht, 385-390
Boot, Pieter
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Een werkend perspectief. Arbeidsparticipatie in de jaren negentig, 340-345
Bos, Wouter
- Ger Verrips, Vrees en vrijheid, 228-230
- Vincent P. Kouwenhoven, Publiek private samenwerking: mode cf model?, 276-278
Cranenburgh, Oda van
- Evert Vermeer Stichting, Trek het recht! Beleidsprogramma mensenrechten, ontwikkeling en democratie in Noord-Zuid perspectief, 172-174
Doorn, J.J.A. van 
- Hans Daalder, Politiek en historie: Opstellen over Nederlandse politiek en vergelijkende politieke wetenschap, 223-225
Driessen, Bart
- A. Kinneging e.a., Liberalisme. Een speurtocht naar de filosofische grondslagen en Hans' Charmant en Percy Lehning, Afscheid van de Verlichting: Liberalen in verwarring over eigen gedachtengoed, 122-125
Dijck, Pitou van
- Hernando de Soto, The Other Path. The lnvisible Revolution in the Third World, 533-538
Eppink, Derk-Jan
- J.A.A. van Doorn, Een kwestie van overleven. Notities over Zuid-Afrika, 435-437
Haar, Otto van de
- Dmitri Antonovitsj Volkogonov, Triomfen tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin, 271-276
Jurgens, Erik
- J. Th. J. van den Berg, ` ``Verplaatste macht’: Sociaal-democratie en het labiele evenwicht van de rechtsstaat', in: Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme, 492-495
Kommer, Max
- Herman Franke, Twee eeuwen gevangen; misdaad en strof in Nederland, 34-37
Koopman, Joop
- Oda van Cranenburgh, The Widening Gyre. The Tanzanion One-Party State and Policy towards Rural Cooperatives, 345-347
Löwenhardt, John
- Jan van Putten, Democratisering in de Sovjetunie en Huib Hendrikse, Gorbatsjov en de neergang van het communisme, 441-444
- Mentzel, Maarten
Commissie Lange Termijn Milieubeleid, Het milieu: denkbeelden voor de 21ste eeuw, 444-448
Nieuwenhuijsen, Pieter
- P. W. Tops, Afspiegeling en afspraak, coalitie theorie en collegevorming in Nederlandse gemeenten (1946-1986), 169-172
Perry, Jos
- Overzicht van de archieven in het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging, 348
Ribberink, Anneke
- Ulla jansz, Denken over sekse in de eerstefeministische golf, 539-540
Rooy, Piet de
- Ross Me Kibbin, The Ideologies of Class. Social Relationsin Britain 1880-1950, 338-340
Santema, M.
- A.D. Hirschman, Rhetoric of Reaction. Perversity, Futility, Jeopardy, 490-492
Stiphout, H.A. van
- A.P. Oele, Het rekverband van de samenleving en andere essays over kernthema's van politiek en cultuur, 178-179
Stokkom, Bas van
- M.A.P. Bovens, Verantwoordelijkheid en organisatie; aansprakelijkheid, institutioneel burgerschap en ambtelijke ongehoorzaamheid, 129-133
Trappenburg,Margo
- B. E.P. Driessen, Van utopie naar anarchie. Een kritische studie van de politieke theorie van Robert Nozick, 82-84
Tromp, Bart
- Denis Healey, The Time of My lift, 31-34
Verrips, Ger
- Wolfram Wette, Gustav Noske .Eine politische Biographie, 225-228
Witsen, Jenno
- Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Van de stad en de rand, 175-177

Poëzie

- Herman Gorter 1891-1991 Bloem, Jorik
Bloem, Jorik
- Hij aan zij, 349
Bloem, Rein
- 1991: Een Herman Gorter-jaar, 38 en 541
Bloemen, Judith
- Kentering, 134
Dijkerman, Peter
- Commercie, 449
Elshout, Ron
- Gorter aan tafel, 393
Goes van Naters, M. van der
- Wereldlied, 496
Hüsgen, Lucas
- Zonder titel, 231
Köhler, Marijke
- Moment, 180
Rossum, Rob van
- Hoge venen, 279
Ven, Geert van de
- Mijn lijf zat daar in een kamer, 88 en 144 (rectificatie)