Inhoudsopgave S&D Jaargang 49 1992

Artikelen

Barendregt, Nel
- In memoriam Theo van Lier, 339-341
Beer, Paul de
- Solidariteit en verzorgingsstaat, 331-338
- Darwin of Kafka. De Nederlandse verzorgingsstaatin 2015, 522-528
- Het einde van het inkomensbeleid, 541-543
Bergh, J. Th. J. van den
- De PvdA hoort in Amsterdam thuis 88-89
Bergh, Greetje van den, Kam, Flip de en Witteveen, Willem
- Ouisenberg: 'De armen rijker, niet de rijken armer maken', 362-364
Bergh, Greetje van den
- Gansch het raderwerk, 234
- Alles is mode, 547-548
Bomhoff, Eduard J.
- Kanttekeningen bij het rapport van de commissie-Wolfson, 76-78
Bordewijk, Paul
- Alders en de ziekenhuis-CAO, 403-404
- Het PvdA-program van Bordewijk, 440-441
Bordewijk, Paul, en Plasterk, Ronald
- Leve het Deense 'nee', 457-465
Bosscher, Doeko
- Jacques de Kadt en de Partij van de Arbeid, 251-257
Boutellier, Hans
- Richard Port yen de sociaal-democratie, 169-171
Brands, Maarten
- Europese integratie en celdeling in een centrifugaal tijdvak, 297-300
Bressers, Hans
- Overheidsbeïnvloeding van consumptiepatronen, 324-330
Bussemaker, Jet, en Kersbergen, Kees van
- Sociaal-democratie en verzorgingsstaat: vier misverstanden, 193-202
Cohen, M.J.
- De noodzaak van sturing 150-152 Cuperus, René
- Brinkman of een `revival of the sixties', 543-545
- Culturele milieuschade?, 451-454
Dankert, P.
- De logische stap van Maastricht, 516-519
Depla, Paul, en Tops, Pieter
- Technologie en politiek. De betekenis van informatie.en communicatietechnologie voor politieke partijen, 383-389
Don, Henk
- Het ABC van de verzorgingsstaat. Over het rapport-Wolfson, 125-129
Driel, Simon van
- 'Als het lukt' Een kritiek op het rapport-Wolfson, 121-124
- Het PvdA-program van Van Driel, 520-521
Droppert, Hans
- Herijking van waarden in de sociale zekerheid, 21-24
Fichter, Tilman
- Angst voor Duitsland?, 61-67
Gevers, J.K.M.
- Serieus besturen in het schemerduister, 147-149
- De hete adem van de Academie, 466-470
Geers, Mark, en Meulen, Lennart van der
- Karikaturisering en inkapseling van D66, 46-48
Goedmakers, Annemarie
- Het plan Delors 11: Op stap naar een federale begroting?, 215-223
- In memoriam Joop van Santen, 282-283
Glotz, P.
- Links na Maastricht, 507-515
Hajer, Maarten
- Milieu als moderniseringsvraagstuk, 1-7
Hartmans, Rob
- Naschrift Hartmans, 504
Hartogh, G. den
- Milieu, overheid en auto, 545-546
Heering, Aart
- Lof der historie, 138-140
Hees, Eric, Zijl, Jan van
-Toekomstbeeld van de landbouw, 481-487
Hillebrand, R.
-Politieke recrutering in de jaren negentig, 475-480
Hupkes, Sander
- Partijdigheid als algemeen belang, 15-20
Jakson, Jola
- Nog is de sociaal-democratie niet verloren, 406-407
Jong, Arie de
- Het nieuwe huisvestingsbeleid, 433-439
Jurgen, Eric
- Naschrift, 94
Kalma, Paul
- Sternheim’s cultuursocialisme, 141-143
-Hoezo, arbeidsparticipatie?, 172-175
Kalma, Paul, en Meijer, Wim
- In gesprek met Ad Oele, 311-318
Kam, Flip de, en Bergh, Greetje van den, en Witteveen, Willem
- Duisenberg: `De armen rijker, niet de rijken armer maken', 362-364
Kersbergen, Kees van, en Bussemaker, Jet
- Sociaal-democratie en verzorgingsstaat: vier misverstanden, 193-202
Knapen, Ben
- De Nederlandse spagaat, 301-303
Koning, Mark de
- Paars biedt perspectief, 264-266
Koppen, Paul
- Het ministelsel en de rechtsgelijkheid, 247-250
Kossman, E.H.
- Overpeinzingen van een buitenstaander, 291-293
Loek, Grahame
- De idee van de universiteit, 159-160
Lof, Ed
- Arbeidsparticipatie: een gesprek, 8-14
- Manenschijn, Gerrit
- De toekomst van de sociaal democratie, 89-91
- Antwoord aan D66, 144
- Leven en dood in de politiek, 187-190
- Leven en dood in de politiek II, 355-358
Meulen, Lennart van der, en Geeres, Mark
- Karikaturisering en inkapseling van D66, 46-48
Meijer, Wim, en Kalma, Paul
- In gesprek met Ad Oele, 311-318
Netelenbos, T.
- Instellingsautonomie en collectieve autonomie, 157-158
Os, Henk van
- Mislukte cultuurspreiding?, 320-323
Pans, Ralph
- Regionaal bestuur, 56-60
Peeters, Chris
- Moeten vertegenwoordigers gecontroleerd worden?, 42-44
Pen, J.
- Het PvdA-program van Pen 505-506
Plasterk, Ronaid, en Bordewijk, Paul -Leve het Deense 'nee', 457-465
Praag, C.S. van
- Bolkestein tegen de rest, 409-417
Praagjr, Ph. van
- Van polarisatie naar concensus, 105-112
Priemus, Hugo
- Onderzoekscholen: de univesiteiten van de toekomst 161-163
Redaktie S & D
- De ontnuchtering van Europa 289-290
- Een nieuw verkiezingsprogramma voor de PvdA, 361
Righart, Hans
- Milieu in beweging, 418-423
Rinnooy Kan, A.H.G.
- Cohesie; door saamhorigheid èn beleidsconcurrentie, 304-307
Rost van T onningen, M.G.
- Visie op Europese eenwording, 308-310
Rozemond, S.
- Bolkestein, Islam en mensenrechten, 49-55
-VVD en Europa, 280-282
Ruigrok, Winfried, en Tulder, Rob van
- 'Toyotisme' en de crisis in de sociaal-democratie', 68-75
Rutenfrans, Chris
- De criminaliteit van etnische minderheden, 237-240
Salet, Willem
- Een dynamische orde, 241-246
Scheffer; Paul
- De angst regeert, 44-45
- Adam Michnik en de kunst van het compromis, 97-104
Stevens, L.G.M.
- Fiscale normvervaging, 258-263
Stokkum, Bas van
-Sociale dienstplicht of een publieke boterham?, 498-500
Timmermann, H.
- Post-communisten in Oost-Europa, 374-382
Tops, Pieter, en Depla, Paul.
- Technologie en politiek. De betekenis van informatie.en communicatietechnologie voor politieke partijen, 383-389
Traa, Maarten van,
- In memoriam Willy Brandt, 500-502
Trommel, Willem, en Vroom, Bert de
- Een korter arbeidsleven, 426-432
Tromp, Bart - Partijvernieuwing?, 25-32
- Moedwillige deprofessionalisering, 153-156
- Een plan voor een plan, 404-406
Tulder, Rob van, en Ruigrok, Winfried
- 'Toyotisme' en de crisis in de sociaal-democratie, 68-75
Veld, Roelin 't,
- Het PvdA-program van In ’t Veld, 471-474
Velema, Willem
- Het vergiet van Dunning, 211-214
Verloren van Themaat, P.
- De toekomst van de sociaal-democratie, 283-286
Verrips, Ger
- Bevelen aan burgers, 86-88
- Messen en slijpstenen, 185-187
- Het eind van het 'historisch compromis', 235-236
- Klaprozen tussen de ruïnes van Absurdistan, 365-373
- Weerbaarheid en onverschilligheid, 454-455
Verwey-Jonker, Hilda
- Het PvdA-program van Verwey-Jonker, 424-425
Vos, Cor de
- Global Village, 358-360
Vroom, Bert de, en Trommel, Willem
- Een korter arbeidsleven, 426-432
Wallage, J.
- Over illegalen, 529-531
Wiggers, J.H.
- Voorkeursbehandeling van vrouwen en gelijkheid, 203-210
Wilterdink, Nico
- Denivellering in de vermogensverhoudingen, 113-120
Witteveen, Willem
- De macht van het getal, 233-234
- De vanzelfsprekendheid aan de macht, 354.355
- De calculerende voorlichter, 497-498
Witteveen, Willem, en Bergh, Greetje van den, en Kam, Flip de
- Duisenberg: 'De armen rijker, niet de rijken armer maken', 362-364
Witteveen, W.J.
- Het schemerduister van de universiteit, 145-146.
- De verambtelijkte universiteit, 164-168
Wöltgens, M.A.M.
- De Denen, een verbrede Europese Gemeenschap en het democratisch primaat, 294-296
Wijne, Joh. S.
- Nieuw evenwicht noodzakelijk, 92-93
- De ideologie van de SDAP, 503
Zijl, Jan van, en Hees, Eric
- Toekomstbeeld van de landboouw, 481-487

Boeken

Bergh, Greetje van den
- José van Dijk, Het socialisme spant zijn gouden net overde wereld. Het kunst- en cultuurbeleid van de SDAP, 399-401
Berg, J.Th.J. van den, en Wöltgens
- M.A.M. -Jelle Zijlstra, Per slot van rekening. Memoires, 442-446
Bosscher, Doeko
- MadeIon de Keizer, Het Parool 1940-1945: Verzetsblad in oorlogstijd, 79-81
Gortzak, Wouter
- Fout na de oorlog. Fascitische en racistische organisaties in Nederland 1950-1990, 494-495
Haas-Berger, R.M.
- Frank Kuitenbrouwer, Het recht om met rust gelaten te worden. Over privacy, 270-272
Hart, Richard 't
- H.L. Wesseling, Verdeel en heers: De deling van Afrika, 1880-1914, 38-40
Hartmans, Rob
- Joh.S. Wijne, De ideologische gijzeling van de sociaal-democratie in Nederland als bijdrage tot haar isolement tijdens het interbellum, 393-395
Kam, Flip de
- Rick van der Ploeg, De economie heeft Been ziel, 130-133
Koole, Wibo
- Jan Nekkers (red.), Contouren van vernieuwing. Heroriëntatie in de Partij van de Arbeid, 267-270
Mulder, Bertus
- A.L. Mok, Jn het zweet uws aanschijns.... Inleiding in de arbeidssociologie, 272-275
Oversloot, Hans
- W.B. Prins, Op de bres voor vrijheid en pluraliteit. Politiek in de post-metafysische revisie van Hannah Arendt, 36-38
Pen, Jan
- Y.S. Brenner, The Rise and Fall rifCapitalism, 176-180
Praag jr., Ph. van
- Stephen Padgett en William E. Paterson, A History rif Social Democracy in Postwar Europe, 446-449
Rabbinge, Rudy
- Donella H. Meadows, en Dennis L. Meadows, en Jorgen Randers, De grenzen voorbij: een wereldwijde catastrofe of een duurzame wereld, 488-490
Roermund, G. van
- Th. W. A. de Wit, De onontkoombaarheid van de politiek. De soevereine vijand in de politieke filosofie van Carl Schmitt, 491-493
Ribberink, Anneke
-Marjan Schwegman e.a. (red.), Twaalfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis. Op het strijdtoneel van de politiek, 275-278
- Liesbeth van Zoonen, Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn? De vrouwenbeweging en de media, 257-278
Righart, Hans
- Marnix Krop e.a. (red.), Het twaalfde jaarboek voor het democratisch socialisme, 33-36
Roermund, B. van
- B. Tromp, Het einde van de politiek?, 347-349
Roest, N.F.
- Commissie de Zeeuw, Variatie in bestuur. Een visie op lokaal bestuur, regiovorming en provincie, 532-537
Schutte, G.J.
- R.B. Andeweg (red.), Ministers en ministerraad, 349-352
Stiphout, H.A. van
- A. J. F. Köbben, De weerbarstige waarheid. Opstellen over wetenschap, 227-229
Terpstra, Marin
- J. van Santen, Geld. Teken van eeestelijke vrijheid, 229-231
Trappenberg, Margo
- A.W. Musschenga, B. Voorzanger & A. Soeteman (eds), Morality, World view and Law. The ldea of a Universal Morality and lts Crities, 224-227
- Commissie van het wetenschappelijk Instituut van het CDA, Genen en erenzen. Een christen-democratische bijdrage aan de dicussie over gen technologie, 342-345
Tromp, Bart
- Henny Buiting, Richtingen en partijstrijd in de SDAP. Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland, 391-393
- Leonard Ornstein & Max van Weezel, De verloren erfenis. Het slinkend vertrouwen in de sociaal-democratie, 345-346
- E. van Thijn, 'Democratie als hartstocht', 538-539
Velzen, Wim van
- Annie van den Bosch en Joop Goudberg (red.), Extreme armoede, mensenrechten, partnerschap, 180-183
Vries, Jouke de
- J. J.A. Thomassen, Hedendaagse democratie, 133-136
Werdmölder, Hans
- Jan Rath, Minarisering: de sociale constructie van 'etnische minderheden', 82-84
Wiedijk, C.H.
- Bas van Dongen, Revolutie ofintegratie. De Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland tijdens de tweede wereldoorlog, 396-399

Poëzie Tristia

Ajgi, Gennadi
- Coming out of a ravine ( Vertaling: Wallis Wilde-Menozzi en Anna Enquist), 402
Bei Dao
- Uitgang (vertaling: Maghiel van Crevelen), 232
- Tongval (vertaling: Maghiel van Crevelen), 232
Blum, Peter
- Tristia, 279
Celan, Paul
- 'Hommage aan Mandeistam', 41
Hüsgen, Lucas
- Peregrijn der olijven, 496
Köhler, Marijke
- Afscheid, 137
Lubicz Milosz, Oscar Vladislav de - De wagen, 450
Mapanje, Jack
- Zelfs Milimbo-baai staat droog, 353
Sapfo
- Bakermat 1 (vertaling: Rein Bloem), 85
Stevens, Wallace
- Eiland, 540
Ungaretti, Guiseppe
- In memoriam (vertaling: Karel van Eerd), 184