Inhoudsopgave S&D Jaargang 50 1993

Artikelen

Ackermann, H., en Huls, N., en Weel, van der
- Naar een offensieve aanpak van de schuldenproblematiek, 391-395
Akkerboom, B.
- Jongenoud de dupe, 517
Beek, R. ter
- Het gelijk van de Prioriteitennota, 146-149
- Repliek op de commentaren van Tromp, Siccama en Stemerdink op de Prioriteitennota,
156-157
Beer,P. de, en Kerkhoff, P.
- Het debat over sociale zekerheid: Een tussenstand, 374-384
Beer, P. de
- Strenge rechtvaardigheid? Ontspannen keuzevrijheid!, 536-545
Bergh, G. van den
- -Sterke mannen, 87-88
- Te beginnen uit Rusland, 145
- Overheid als schepper van werkloosheid, 513-514
Bergh, G. van den, en Witteveen, W.
- Programma's van socialisme en democratie, 337-339
Berg, J. Th. J. van den
- Politieke partijen: naar een nieuwe fundering, 242-245
Blokland, H.

- Cultuur, vrijheid en de grenzen van de markt, 200-206
Boonstra, W.
- Nationale verarming: De keerzijde van de loonmatiging, 385-390
Bordewijk, P., en Plasterk, R.
- Naschrift, 94
Bovenkerk, F.
- Een burgelijk beschavingsoffensief?, 481-482
Breedveld, W.
- Joop den Uyl. Een strijder uit de politieke arena, 56-59
Cuperus, R., en Kam, F. de
- Uitdagingen voor het nieuwe kabinet, 305
Cuperus, R.
- Afscheid van de Bijlmer, 141-143
- Nationaal geheugenverlies, 373
Cuperus, R., en Nekkers, J.A.
– Het PvdA-program van Cuperus en Nekkers. Uithuilen en opnieuw beginnen, 258-261
Delwaide, J.
- Willy Brandt als partijpolitiek vernieuwer, 2-5
Depla, P. 
- New Gold Dream: de lokale politiek en andere popklassiekers, 363-366
Derksen, W.
- Het PvdA-program van Derksen. Het belang van de publieke zaak, 16-23
Docters van Leeuwen, A.W.H.
- Kan de res publica worden ontworpen?, 433-439
Dronkers, J.
- Gelijkheid van onderwijskansen: een illusie?, 405-410
Ebertowski, M., en Velzen, W. van
- Risico's en kansen voor een sociaal Europa, 173-177
EIbers, F., en Fennema, M.
- Strategie tegen racistische partijen, 526-531
Elzinga, D.J.
- Weinig aansprekende voorstellen, 423-424
Fennema, M., en Eibers, F.
-Strategie tegen racistische partijen, 526-531
Frissen, P. 
- Over voorzichtigheid en verbeeldingskracht, 425-426
Groot-van Leeuwen, L.E. de
- De stille revolutie van de rechtelijke macht, 262-267
Hajer, M.
- Ecologische modernisering & burgerschap. Speerpunten voor een nieuwe sociaaldemocratische politiek?, 491-500
Halbertsma Wiardi Beckman, M.
- De ideologische achtergrond van Centrumpartij en Centrumdemocraten, 518-525
Halsema, F.
- Ik denk dus ik ben strafbaar, 552-556
Hartog, G. den
- De legitimiteit van de dienstplicht, 186-188
Heiden, P. van der, en Meijers, P.
- Het sick-building syndroom van de PvdA, 238-240
Hessing, D.J.
- Orgaantransplantatie in een collectieve verzekering, 450-453
Hofstee, W. K.B.
- Het PvdA-program van Hofstee, 170-172
Teulings, C.
- Van Chicago naar Boston. De Amerikaanse economie onder Clinton, 350-354
Timmermann, H.
- Over extreem-rechts, 194-199
Toorn, W. van
-Het PvdA-program van Van Toom. Zachte krachten, 118-119
Trappenburg, M.
- Het PvdA-program van Trappenburg, 60-610
Trommel, W.
- Onuitgesproken rede, 464-466
Tromp, B.
- Kandidaatstelling en mythevorming, 43-44
- Verkeerde prioriteiten, 88-90
- Verkeerde keuzen, 152-153
- Intellectuele in soorten, 268-27 2
- Twee illusies voorbij, 289
- Het program!, 485-490
- Geld, politiek en lokale democratie, 512-513
Valk, G.
-Johan Huizinga en het socialisme, 120-123
Velzen, W. van, en Ebertowski, M.
- Risico's en kansen voor een sociaal Europa, 173-177
Verrips, G.
- Amerika, Europa en de sociaal-democratie, 138-140
- Socialisme zonder corruptie, 241
-Meer ruimte voor Duitsers, 366-368
-Chantage, 285-288
Voerman, G.
- Dales versus Cleio. Dreigende kaalslag in BVD-archieven, 454-457
Vreeman, R.
- De PvdA, de wereld van de arbeid en de 'doorsnee' werknemer, 24-32
Vries, A. E. de
- Troebele mengsels van beleid en uitvoering, 108-112
Wansink, H.
- Onderwijs en wetenschap in de stressmaatschappij, 318-322
Weel, van der, en Ackermann, H., en Huls, N.
- Naar een offensieve aanpak van de schuldenproblematiek, 391-395
Wielenga, F.
-DesPD en de macht in Bonn 1949-1993, 211-218
Wiersma, J.M.
- Leve de waterlinie, 91-93
Witteveen, W., en Bergh, G. van den
- Programma's van socialisme en democratie, 337-339
Witteveen, W.
- De pijn van een publiek debat, 1
- Met opgeheven hoofd, 90
- Het juiste voorbeeld, 421
- Vergroot de zinvolheid van verkiezingen, 430-432
Wolfson, D.
-HetPvdA-progam van Wolfson, 106-107
Zant, W.
- Arbeidsongeschiktheid: een duurzaam aanbod alternatief, 219-228
Zon, H. van
- De Europese Gemeenschap en Centraal-Europa, 501-507

Boeken
Casteleijn, L.
- J.P. van Rijswijk, Repeterende breuken, de machtsstrijd tussen PvdA en CDA, 135-136
Delwaide, J.
-Jürgen C. Hess en Friso Wielenga, Duitsland en de democratie 1871-1990, 277-280
Haar, O. van de
- Alan Bullock, Hitler en Stalin; Parallelle levens, 38-41
Halsema, F.
- J.A. Nijboer (red.), Criminaliteit als politiek probleem, 355-358
Hartmans, R.
- M. van der Linden, Die Rezeption der Marxsche Theorie in den Niederlanden, 546-550
- F. Kalshoven, Over marxistische economie in Nederland, 546-550
Nauta, L., en Pekelharing, P.
- B. van Stokkom, De republiek der weerbaren, 229-236
Pekelharing, P., en Nauta, L.
- B. van Stokkom, De republiek der weerbaren, 229-236
Potters, T.
- C. Pierson, Beyond The Welfare State, 411-413
Praag, Ph. van
- Jacques van Gerwen, De Centrale Centraal, 460-461
Priemus, H.
- A.R. Zolberg, The next 'waves: migration theory for a changing world, 280-283
- Russell King, Mass migrations in Europe. The Legacy of the Future, 280-283
- W. Lutz, C. Prinz, A.B. Buttner & G. Heilig. Alternative demographic scenario for Europe and
North America, 280-283
- E.D. Hutman, Housing segregation in Western Europe: an introduction, 280-283
-H.J. Fitié, Trendrapport 1992, 280-283
- H. Moors & G. Beets, Opvattingen over buitenlanders sterk bepaald door politieke kleur, 280-283
Santema, M.
- L. Thurow, Head to head. The coming economie battle among Japan, Europe and America, 131-134
Serry, R.H.
-M. Krop (red), Oost-Europa en de sociaal-democratie. Het dertiende jaarboek voor het democratisch socialisme, 82-85
Stokkom, B.
- Paul Kuypers, Een zaak van witte boorden; beschouwingen over bureaucratie en politiek, 33-37
Terpstra, M.
- G. de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750), 124-131
Varkevisser, J.
- A. Voûte, Aandelen voor werknemers: meer voor- dan nadelen, 414-416
Verwey-Jonker, H
- Timmermans, J.M., Rapportage ouderen SCP, 81-82
- WBS-werkgroep Immigratiepolitiek, Waar ligt de grens? PvdA-Verkenningen, 458-459
Werdmölder, H.
- Michael Shelden, Orwell. The authorised Biography, 182- 184
Wiedijk, C.H.
-Dr. G.W.B. Borrie, MonnedeMiranda, een biografie, 508-510
Wiggers, H.
- T. Loenen, Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten, 178-182
Witte veen , W.
- Ruud Lubbers, Samen onderweg, Over democratie, christendom en samenleving, economie en internationale vraagstukken, 77-80
- M. Nussbaum, Mensen als politieke dieren, 359-361

Poëzie Een rood woord

Rein Bloem 
- (Zonder titel), 284
Rein Bloem
- Een rood woord, 142
Dixhoorn, Frans  van
–Armzwaai, 185
Dixhoorn, Frans van
- Een rood woord, 12, 551
Doodeheefver
- Europa, 86
Elshout, Ron
- Verzekeringen, 417
Haft, Lloyd
- Treden. Aan de lek, 137
Honingh, Chris
- Linqua Franca, 326
Köhler, Marijke
- Staak nooit het vuren, 237
Becquer, G.A.
- Becqueriana III, 463
Stevens, Wallace
- The man with the blue guitar XV, 284