Inhoudsopgave S&D Jaargang 51 1994

Artikelen

Anker, H. en Depla, P.
-De opkomst van Nijmegen, 25-35
Anker, H. en Oppenhuis, E.
- Vreemdelingenhaat en de PvdA-aanhang, 53-56
Anker, H. en Depla, P.
- De streken van een Partij. Geografische variatie in de verkiezingsuitslag van de PvdA, 409-417
Anker, H., en Dijk, T. van
- De gemeenteraadsverkiezingen van 1994, 197-203
Anker, H. en Oppenhuis, E.
- Profiteert de PvdA van een hoge opkomst?, 15-24
Anker, H.
- Over electoraal onderzoek, 3-14
Beek, R. ter
-De balans, 295-298
Beer, P. de
- Het verdiende inkomen. Een repliek, 556-564
Benschop, D.
- Kok en de PvdA-campagne. De electorale strategie van de PvdA, 474-478
Benthemvan den Bergh, G. van
- Dynamieken dilemma's van nationalisme, 226-234
Berg, J.Th.J. van den
- Een hete zomer op het Binnenhof. De formatie van het kabinet-Kokin zeven paradoxen, 455-463
- Een spilpositie voor de sociaal-democratie?, 180-185
- Van tobberige denkers, grote bestuurders en lastige bondgenoten, 350-355
Bergh, G. van den Unie?, 81
Beus, J. de
- Een valse start, 335-336
Blokland, H.
- Over individualisering, Marcel van Dam en nog een paar modes, 464-468
Bolle, C. en Vijlder, F. de
- Onderwijsfinanciering tussen recht en rede, 304-309
Bordewijk, P.
- Het dwaalspoor van de BV Nederland ,130-141
Bosmans, J.
- De historische factor, 186-188
Bovens, M. en Trappenburg, M. en Witteveen, W.
- Dupliek, 348
- Voor God en vaderland? Communitarisme en
republikanisme in Nederland, 322-331
Breman, J.
- Het verlopend tij van de ontwikkelingspolitiek. De kritische grens van Jan Pronk, 490-497
Buiting, H.
-Gedachten bij 100 jaar sociaal-democratie, 365-369
Burgers, J.
- Hoe een dichtbevolkt land vol kan lopen, 98-102
Buschman, M.
- Troelstra en het ongelijk van Van der Zwan, 590-594
Cuperus, R.
- Circus Sarazani, 273
- De wereld volgens Shell, 75-77
- Het zaakwaarnemerschap voorbij, 489
- Nederlandse vergadergekte, 271-272
Cuperus, R. en Vendrik, K.
- Een ideologische opfrisser? Houtskoolschets van het S & D /Balie-debat ' Voor God en vaderland', 579-582
Damme, E. van
- Een Plus en een Min voor het kiessysteem à la Witteveen, 432-434
Dankert, P.
- Het tekort van Maastricht. De dwingende keuzen van Europa, 571-574
Daudt, H.
- De partijpolitieke machtsverhoudingen na 3 mei, 291-294
Delwaide, J.
- Van postmaterialisme naar pragmatisme. Het nieuwe Duitsland en de sociaal-democratie, 394-402
Depla, en Anker, H.
- De opkomst van Nijmegen, 25-35
- De streken van een Partij. Geografische variatie in de verkiezingsuitslag van de PvdA, 409-417
Depla, P.
- De hernieuwde opkomst van Lijphart, 535-536
Derksen, W.
- De kerntaken van de gemeente, 103-108
Dijk, T. van, en Anker, H.
- De gemeenteraadsverkiezingen van 1994, 197-203
Etty, W.
- Een Renaissance voor de publieke omroep, 282-290
Feldbrugge, F.J.M.
- Het Nederlands-Russisch 'Bw-project', 109-113
Groenveld, K.
- Een mooi blauw boek, 543-545
Gunsteren, H. van
- De zelfstandige betekenis van republikanisme, 337-338
Haan, I. de
- Een eervol achterhoedegevecht, 342-343
Hartogh, G. den
- Paarse politieke filosofie, 539-542
Heering, A.
- Het land van Machiavelli. Waarom Berlusconi won en 'links' verloor, 519-526
Herfkens, E.
- In memoriam Jan Tinbergen, 391-392
Hilhorst, P.
- De Januskop van de natie. Nationaal engagement en universele beginselen, 235-243
Hirsch Ballin, E.
- Communitarisme voor de Nederlandse samenleving, 339-341
Hoffman, L.
- Arbeidscentra voor Werklozen, 299-303
- Rechtse borrelpraat, 123-124
Hommes, D.
- Een projectminister voor sociale vernieuwing, 148-154
Hurk, H. van den
- De slanke vakbond. Over het organiserend principe van de vakbeweging, 469-473
Jong, A. de
- Van PTT naar KPN. De beursgang van een staatsbedrijf, 250-254
Kalma, P.
- Ethische politiek, 78-80
- Het primaat van financiën, 393
- Hup Europa, 255
Kalsbeek, E.
- Keuzevrijheid en keuzeplicht, 550-552
Kam, C.A. de
- Kenmerken en opvattingen van partijgangers 1980-1991, 48-52
Kapteyn, P.
- Op voor een Europees referendum, 575-578
Keizer, M. de
- De politiek van de herinnering, 376-379
Kerling, C.
- Kiezersonderzoek, 171-172
Klink, B. en Royakkers, L.
- Verdubbeling van de stem, verarming van de democratie, 434-437
Kloosterman, R.
- Immigratie en de Nederlandse arbeidsmarkt, 87-91
Klop, C.J.
- Het verhaal van een republikein, 322-334
Lambooy, J.G.
- Volle steden in een vol Nederland?, 82-86
Lange, H.M. de
- In memoriam en Dales, 119-120
Leijenaar, M. en Niemöller K.
- Het profiel van de PvdA-achterban, 36-47
Leijnse, F.
- De CDA -isering van de PvdA. Een kritiek op het regeerakkoord, 442-454
Leune, J.M.G.
- Honderd jaar sociaaldemocratisch denken over onderwijs. Herinneringen en overpeinzingen, 498-509
Liere, K. van
-Hoger onderwijs geen publiekgoed?, 124-126
Lipschits, I.
- Witte plekken in de geschiedschrijving van de Nederlandse sociaal-democratie, 370-375
Naftaniël, R.
- Israël en de Palestijnen hebben samen een toekomst, 57-63
Niemöller, K. en Leijenaar, M.
- Het profiel van de PvdA-achterban, 36-47
Oele, A.P.
- Positeve afhankelijkheid. Het belang van ideologische bezinning, 403-408
Olst-Breebaart, A. van
- Het referendumin de praktijk: Zürich, 222-223
Oppenhuis, E. en Anker, H.
- Vreemdelingenhaat en de PvdA-aanhang, 53-56
- Profiteert de PvdA van een hoge opkomst?, 15-24
Outshoom, J.
- Onmogelijke coalities, 189-191
Oversloot, H.
- Ruslands keuze?, 142-147
Pans, R.
- De PvdA en de gemeenteraadsverkiezingen, 204-207
Peeters, W. en Weijland, P. 
- Glasvezeldemocratie. Technologie en de toekomst van de PvdA, 418-425
Ploeg, R. van der
- Naschrift, 126-127
- Geloofwaardige coalities en verdeling van portefeuilles, 192-196
Poel, S. van der
- Dweilen met de kraan open: het gemeentelijk prostitutiebeleid, 255-261
Priemus, H.
- Tinbergen in China, 533-534
- Het kartel der notarissen, 389-390
- Migratie, volkshuisvesting en milieugebruiksruimte, 92-97
Redactie S & D
- De electorale positie van de PvdA, 2
- Sociaal-liberale rechtvaardigheid. Over Het verdiende inkomen en een grondslag voor paars, 538
Royakkers, L. en Klink, B.
- Verdubbeling van de stem, verarming van de democratie, 434-437
Seters, P. van
- Christopher Lasch 1932 -1994. Geschiedschrijver en criticus van het vooruitgangsdenken, 565-570
Stiphout, H. van
-Insiders ebn outsiders, 553-555
Stokkom, B. van
- Een politieke orde zonder machtsmisbruik, 344-345
Tellegen, E. en Zuidwijk, E. N.
- Vriendelijk volumebeleid in de volkshuisvesting, 510-518
Thijn, E. van
- Partijvernieuwing: nostalgie of toekomstdroom? Daalder-lezing 1994, 274-281
Trappenburg, M.
- De strijd om de spilpositie, 321
- Slachtofferloze delicten, 270-271
- Sociaal-democratie en genetica, 120-122
Trappenburg, M. en Bovens, M. en Witteveen, W.
- Voor God en vaderland? Communitarisme en republikanisme in Nederland, 322-331
- Dupliek, 348
Tromp, B.
- Democratisch tekort, 441
- Partijvernieuwing, 129
- Ter introductie. Coalitievorming in Nederland, 178-179
Vendrik, K. en Cuperus, R.
- Een ideologische opfrisser? Houtskoolschets van het S & D /Balie-debat 'Voor God en vaderland', 579-582
Verrips, G.
- Wielen wisselen, 1
- Kiezers zonder keuze, 220-221
- Vijf Mei, 537
Vijlder, F. de en Bolle, C.
- Onderwijsfinanciering tussen recht en rede, 304-309
- Vries, A. de
- Milieu en emancipatie. Strijd of coöperatie?, 155-161
Weijland, en Peeters, W.
- Glasvezeldemocratie. Technologie en de toekomst van de PvdA, 418-425
Wielers, R.
-Bijstandsfraude, 244-249
Willemse, R.
- Consensus over Europa?, 268-269
Witteveen, W. en Bovens, M. en Trappenburg, M.
- Voor God en vaderland? Communitarisme en republikanisme in Nederland, 322-331
- Dupliek, 348
Witteveen, W.
- Door oneindig laagland. CDA en het referendum, 169-171
- De psychologie van dubbel stemmen, 437-440
- De schaduwkabinetsformatie, 318-320
- Het belang van lokale politiek, 177
- Een regering verklaart zich, 484-485
Wilterdink, N.
- Een tevreden sociaal-democraat, 546-549
Zuidwijk, E.N. en Tellegen, E.
- Vriendelijk volumebeleid in de volkshuisvesting, 510-518
Zwan, A. van der
- Het gelijk. Het politiek-maatschappelijk leiderschap van Pieter Jelles Troelstra, 356-364 –Naschrift, 594-596
Zwart, H.
- Een verplichtend besef van dankbaarheid?, 346-347

Boeken

Anker, H.
- Holsteyn, J.J.M., Het woord isoan de kiezer. Een beschouwing over verkiezingen en stemgedrag aan de hand van open vragen, 429-430
Breman, J.
- Doom, J.A.A. van, De laatste eeuw van Indië, 426-428
Cuperus, R.
- Woltjer, J.J., Recent verleden. Degeschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw, 381-385
Delwaide, J.
-Fichter, T., Die SPD und die Natian. Viersozialdemokratische Generatione zwischen nationale Selbstbestimmung und Zweistaatlichkeit, 527-529
- Putman, R.D., Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, 114-116
- Garten Ash, T., In naam van Europa: DUitsland en het gespleten continent, 262-264
Hart, R. 't
- Benthem van den Bergh, G. van, Een continent op drift; opstellen over de veiligheid van Europa, 385-387
Heiden, van der
- Thomassen, J.J.A., Schendelen, M.C.P.M. van en Zielonka.Groei, M.I., De geachte afgevaardigde... Hoe kamerleden denken over het Nederlandse parlement, 314-316
- Knippenberg H. en Ham, W. van der, Een bron van aanhoudende zorg. 75 Jaar ministerie van Onderwijs (Kunsten) en Wetenschappen, 480-482
Holsteyn, J. van
- Brink, R. van den, De internationale van de haat. Extreem rechts in West-Europa, 583-586
Hupkes, S
- Veendrick, L., Het loon van de last, ongeschoolde arbeid en veranderende identiteit van ongeschoolde jongeren, 211-215
Hurk, H.J. van den
- De toekomst van de vakbeweging. Het 14de Jaarboek voor het democratisch -socialisme Wiardi Beckman Stichting/ Arbeiderspers, 208-211
Jurgens, E.
- Wöltgens, T., Lof van de politiek, 67-69
Metten, A.
- Engbersen, G. en Hemerijck, A.C. en Bakker, W.E. (red), Zorgen in het Europese huis, verkenningen over de grenzen van nationale verzorgingsstaten, 530-531
Mulder, B.
- Harmsen, G., Herfsttijloos. Een levensverhaal, 310-314
Trappenburg, M.
- Rawis, J., Political Liberalism, 162-164
- Brom, F.W.A., Bergh, B.J. van den, en Huibers,
A.K., Beleid en ethiek, 215-218
Tromp, B.
- Heyting, R., Tussen Nationalisme en Internationalisme. De Britse en de Nederlandse sociaal-democratie, 479-480
- Vries, G. de, Het pedagogisch regiem. Groei en grenzen van de geschoolde samenleving, 265-266
- Wansink, H., Een school om te kiezen / Naar een actuele onderwijspolitiek, 265-266
Valk, G.
- Wöltgens, T., Lof van de politiek, 64-66
- Huizinga, J., Leven en werk in beelden & documenten,
587-588
Wiedijk, C.H.
- Bloemgarten, S., Henri Polak sociaal democraat 1868-1943, 164-167
Wijne, J.S.
- Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en anao/se. Eerste en tweede jaargang, 116 -117
Wöltgens, T.
- LOF van de politiek revisited, 70-72

Poëzie

Rein Bloem
- De toekomst van het verleden.
Daalen, M. van
- Mijn vader, mijn taal, 589
Doodeheefver
- Elders, 317
Elshout, R.
- Waar, 483
Goes van Naters, M. van der
- Antonio Vivaldi 1993, Johann Sebastian Bach 1994, 388
Knibbe, H.
- Hagia Sophia in de kou, 219
Köhler, M.
- Jodensavanne, 267
Linden, G. van der
- Waar de pijnboom bloeit, 431
Lycophron
- De toekomst van het verleden, 174
Scève, M.
- Délie CXVIII
- (vertaling: Robert de Does 1994), 118
Mungan, M.
- Het kussen van de slangekop, 168
Reverdy, P. 
- Opklaring, 532