Inhoudsopgave S&D Jaargang 52 1995

 Artikelen

Achterhuis, H.
- De moralisering van apparaten, 3 -11
- Naschrift, 148-149
Adriaansens, H.P.M.
- Kwaliteitin Fasen. Een repliek, 412-418
Akkerboom, B.
- De quasi-sociale onderbuik, 201
Ancona, H. d'
- Onschendbaarder dan Hare Majesteit, 319
Andeweg, R.
- Biefstuksocialisme met Bolkestein-saus, 40-43
Bal, R. en Tempelman, S.
- Achterhuis' panoptisch optimisme, 146-148
Becker, F.
- De staat der partijen, 386-388
Berg, J. Tb.J. van den
- Een kathedraal van de democratie, 243, 246
- De dwang tot liegen, 353
Bladel, L. van
–Nooitmeer, 393
Bordewijk, P.
- Lokaal bestuur in verwarring, 122-126
Boer de, J.
- De terugkeer van de klassenmaatschappij, 546-552
Breedveld, W.
- Het Overtoom-syndroom, 353
Breman, J.
- Een nieuw Plan van de Arbeid... De catechismus van de Wereldbank, 447-459
- Naschrift, 599
Brugsma, W.L.
-In memoriam Sicco Mansholt, 391-392
Bussemaker, J.
- Double Dutch, 445
Cohen, J.
- Kernpunten in het hoger onderwijs, 407-411
Crone, F.
- Milieustrijd, 305
Cuperus, R.
- Het algemeen betwijfeld sociaal-democratisch geloof, 105
- Het belang van Amerikaanse toestanden, 333-340
- 'Bild' in Nederland, 364
- De Bermuda-driehoek van beleid, 493
Dam, A. vanen Sloots, W.
- De herziening van het adviesstelsel. De achterkant van de kritiek, 273-278
Dekker, P.
- Civil society als partij-ideologie?, 62-74
Derksen, W.
- Het werk in de stad.
Dooren, R. van
- Charisma in de politiek. De inflotie van een begrip, 228-233
Doorman, M.
- Steeds mooier. Overvooruitgong In de kunst, 307-313
Drees, W.
- De AOWvoor een nieuwe generatie, 516
Driel, P.  van
- Millieu-innovatie in het bedrijfsleven. Een gesprek over barrières en percepties, 519
Emmerij, L.
- Werk wereldwijd. De blinde vlek In het Nederlandse herijkingsdebot, 166-172
Fayot, B.
- Van ontbinding tot vernieuwing. Luxemburgse sodalisten In de Tweede Wereldoorlog, 216-223
Fennema, M.
- Bestuurlijke techniek en technocratisch bestuur, 402-406
Flinterman, C.
- De internationale rechtsorde een schijnheilig begrip?, 300-302
Frissen, P.
- Het dominee-karakter van de politiek, 319
Gortzak, W.
- Het beklagenswaardige Statenlid. Een toespraakje, 460-464
Halsema, F.
- Het verdriet van Roethof. Van sodole integriteit noor sociole controle... en terug?, 465-473
Hilhorst, P.
- Generatie X, 537
Holsteyn, J. van
- Groeistuipen of stuiptrekkingen. Extreem-rechts en de verkiezingen van 1994, 75-85
Jurgens, E.
- Het probleem van de Tweede Kamer, 442-444
Kalma, P.
- Het probleem met paars, 107-111
Kam, F. de
- Verbrokenevenwicht, 1
- Biefstuksocialisme nog steeds in trek, 43-46
- De PvdA en het pensioenvraagstuk, 173-177
Kesteloot, C.
- Van Belgische Werklieden Partij naar Belgische Socialistische Partij, 208-215
Keuzenkamp, H.A.
- Leiderschap, 249
- Sen en de moraal van de economie, 488
- De wondere dooltocht tussen windmolens. Alle mocht aan de economen, 556-561
Klamer, A.
- De PvdA 'als goed gezin'. Aantekeningen vonaf de zijlijn, 543-545
Kok, W.
- De Rode Droom, 495
Koopman, G. J. en Vierhout, R.
- De noodzakelijke terugkeer van Europa, 573-577
Koper, A.
- Wie bewaakt de bewakers?, 316-317
Krabbe, P. 
- Een teveel aan hemelbestormerij, 298-299
Landsheer, C. de
- Extreem-rechts in de media, 362
Lee, J.J. van der
- Mijn herinneringen aan Sicco Mansholt, 491-492
Leeuw, R. van der
-De SDAP tijdens de oorlog. Een impressie, 224-227
Lieshout, P. van
- Een sociaal-democratische worsteling. De politieke urgentie van een zorgbeleid, 251-262
Mair, P. 
- Politieke partijen en hun privileges, 395-401
Mudde, C.
- De paria van de rechtsstaat. Extreem-rechts in Nederland, 246-248
Muntingh, H.
- Natuurbescherming versus mensenbescherming. De afweging van een politicus, 279-284
Northolt, M.G.
- Overbevolking, natuur en milieu in Nedeland, 142-145
Oosterbeek, H.
- Sociaal-democratisch hoger onderwijs, 419-428
Oudkerk, R.
- Een diagnose van het volksgezondheidsbeleid, 498
Oversloot, H.
-Waarom ik op 8 maart niet stemde, 141-132
Plasterk, R.
- Medische ethiek voor sociaal-democraten?, 20-24
Ploeg, I. van der
- Een pensioenplan voorde 2 Iste eeuw, 178-182
Ploeg, R. van der en Zuylen, M. van
- Paars voor sociaal-democraten, 112-117
Ploeg, R. van der
- De-industrialisatie en sociale cohesie, 12 -19
Praagjr., Ph. van
- De haat/liefde-verhouding tussen media & politiek. Het publieke debat bloeit als nooit tevoren, 429-432
Priemus, H.
- Verzorgingsstaaten mimicry, 295-297
Pröpper, I.
- De noodzaak van regie en 'checks and balanees', 365-366
Redactie S & D
- De haat/liefde-verhouding tussen media & politiek, 314
Rehwinkel, en Vries, F. de
- De problematische positie van de Eerste kamer, 355-360
- Repliek, 444
Rietveld, J.J.
-Een kanttekening bij 'de vloek van Michels', 199-200
Rijploeg, S.
- Partijvernieuwing door maatschappijvernieuwing?, 389-390
Rottenberg, F. en Vreeman, R.
- De vloek van Michels en de zucht van Tromp. Partijvernieuwing en 'democratische mentaliteit', 127-130
Rozemond, S.
- Internationale rechtsorde. Een schijnheilia bearip, 103-104
- Naschrift 302-303
Salverda, W.
- Werkloosheid en arbeidsinstituties in Nederland en de VS, 341-350
Schellekens, H.
- Een paarse genetica, 25-27
Schuur, W. van en Voerman, G.
-David of Goliath? Over de SP en de PvdA, 86-92
Skocpol, T.
- De crisis in de Amerikaanse gezondheidszorg: waarom de Clintonsfaalden, 320-332
Sloots, W. en Dam, A. van
- De herziening van het adviesstelsel. De achterkant van de kritiek, 273-278
Smit, G.
- Media als bemiddelaar tussen politieken burger, 363
Tempelman, S. en Bal, R.
- Achterhuis´ panoptisch optimisme, 146-148
Thomése, F.
- Van een pluriforme levensloop naar een pluriforme sociale zekerheid, 505
Tijink, D.
- Waar blijft de tijd? Over de keerzijde van het beheersinasdenken, 196-189
Trappenburg, M.
- Orgaandonatie, 153
- Het belang van medische bescheidenheid. Recente ontwikkelingen inzake euthanasie, 263-272
Tromp, B.
- De vloek van Michels. Afscheid van de partijdemocratie, 93
Uyl, J.M. den
- Om de kwaliteit van het bestaan. Een postume voordracht, 51-61
Verdonck, R.
- De haat/liefde-verhouding tussen media & politiek, 361
Verrips, G.
- Oude chaos, nieuwe solidariteit, 489-490
- Socialisme na de Koude oorlog, 562-565
Vierhout, R. en Koopman, G.J.
- De noodzakelijke terugkeer van Europa, 573-577
Voerman, G. en Schuur, W. van
- David of Goliath? Over de S P en de PvdA, 86-92
Vollenbroek,A.
- Efficiencyverbetering bij de overheid. De les van Philips, 118-121
Vreeman, R. en Rottenberg, F.
- De vloek van Michels en de zucht van Tromp. Partijvernieuwingen 'democratische mentaliteit', 127-130
Vries, F, en Rehwinkel, P.
- De problematische positie van de Eerste Kamer, 355-360
Wallage, J.
- De dubbelganger van Wallage, 351
Warning, J.
- Albert Heijn helpt Ritzen, niet Melkert, 47-48
Wijne, J.S.
- De verzorgingsstaat is het vaderland van de gewone man, 486-487
Wit, Th.W.A. de
- De ontluistering van de politiek. Over 'Eén-partijstaat Nederland' en postmoderne democratie, 155-165
Witteveen, W.
- Debat!, 49
-Monument Multatuli, 194-195
- Driehoeksmisverstanden, 354
-Onder Mystici, 385-386
Wolffensperger, G.
- Een teveel aan concurrentie, 315
Zondergeld, G.R.
- Sociaal-democratie en oorlogstijd. Overeenkomst en verschil in de Benelux, 203-207
Zuylen, M. van en Ploeg, R. van der
- Paars voor sociaal-democraten, 112-117
Eerste Kamer-fractie PvdA
- Centrale problemen en sociaal-democratische parameters, 566-573
PvdA stuurgroep Etnische Groepen
-Een 'etnische toets', 578-581
Werkgroep ouderenbeleid PvdA
- Actiefburgerschap, ook voor ouderen, 582-587

Boeken

Bank, J.Th.M.
-Beeker, F. e.a. (red) Van Troelstra tot Den Uyl. Het vijftiende jaarboek voor het democratisch sodalisme, 367-369
Blok, A.
- Kuitenbrouwer, M., De ontdekking van de Derde Wereld. Beeldvorming en beleid in Nederland 1950-1990, 374-377
Boomen, B.J. van den
- Vermeersch, J., Dorode herinnering, 138-139
Bordewijk, P.
- Paul Depla, Technologie en de vernieuwing van de lokale democratie, 531
Brom, F.W.A.
- Trappenburg, M.J., Soorten van gelijk: Medisch-ethische discussies in Nederland, 278-381
Casteleijn, L.
- Stemerdink, B., Tussen dromen, daden en twijfeh; de sociaal-democratie in Nederland, 36-38
Cuperus, R.
- Wesselius, J., Het mijnenveld. Over journalistiek en moraal, 287-289
Delwaide, J.
- Daedalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences en Greiffenhagen, M. en Greiffenhagen, S., Ein schwieriges Vaterland: Zur politischen Kultur im vereinigten Deutschland, 187-189
- Schwarz, H.P., Die Zentralmacht Europas: Deutschlands Rückkehr auf die Weltbühne, 433-435
Denters, P.
- Depla, en Monasch, J., In de buurt van de politiek. Handboek voor vernieuwing van de lokale democratie, 136-138
Hartmans, R.
- Perry, J., De voorman. Een biografie van Willem Vliegen 1862-1947, 183-186
- J. Koch, Politiek en moraal. Golo Mann en de Duitse geschiedenis, 528
Heiden, P. van der
- Graaf, R. de en Wiebes, C., Hun crisis was de onze niet. Internationale crises en binnenlandse veiligheid 1945-1960 en Duister Den Haag. Wandelen langs spionage-adressen, 190-192
Jonge, A.A. de
- Verrips, G., Dwars, duivels en dromend. De geschiedenis van deCPN 1938-1991, 476-478
Keuzekamp, H.
- Tibergen, J. en Berkhouwer, J., De toekomst van het democratisch Socialisme, 588-589
Kribbe, H.
- Houtepen, H., Op zoek naar een goede ouderdom: liberalisme, communisme en gerontologie, 381-383
Maneschijn, G.
- Couwenberg, S. W., Nationaliteit en nationalisme. Bron van integratie en desintegratte, 131-133
Metten, A.
- Kapteyn,, Markt zonder staat Het Europees dilemma van integratie en civilisatie, 98-99
Nijzink, L.
- Gerard Visscher, Parlementaire invloed op wetgeving, 534-535
Oversloot, H.
- Woldring, H.E.S., Politieke filosofie. Een sytematische Inleiding, 292-293
Ploeg, R. van der
- Heertje, A., Koersen op kwaliteit. Perspectief voorde sociaaldemocratie, 290-291
Righart, H.
- Perry, J. e. a., Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994, 32-34
Romijn, P. 
-Burger,J., Oorlogsdagboek, 234-236
Rottenberg, F.
- Kleerekoper, A.B., Oproerige krabbels, 370-371
Rozemond, S.
- Tibbe, L., R. N. Roland-Holst: Arbeid en schoonheid vereend: Opvattingen over Gemeenschapskunst, 2, 39-241
Stemerdink, B.
- Beeker, F. ,e.a. Nederland in de wereld. Het zestiendejaarboek voorsocialisme, 584-587
Stokkom, B. van
- Couwenberg, S. W., Westerse cultuur: model voor de hele wereld, 1, 478-480
- Beck, U., Die Erfindung des Politischen. Zu einer Theorie reflexiverModernisierung, 100-101
Tamboer, K.
- Bieshuizen, J., John Kenneth Galbralth: het economtsch denken van een dissident, 371-374
Thijn, E. van
- Bolkestein, F., Het heft in handen, 285-287
Tromp. B.
- Kennedy,, De wereld in een nieuwe eeuw, 96-97
Veen, R. van der
- Veldkamp, G.M.J., Herinneringen 1952-1967. Lecarnaval des animaux politiques, 439-440
Vries, G. de
- Wansink, H., De opmars van de stressmaatschappij, 482-484
Wiedijk, H.
- Noordegraaf, H., Niet met de wapenen der barbaren. Het christen-socialisme von Bart de Ligt, 326-238
- Geurtsen, T., Een geschiedenis van verloren Illusies; sociaal democratie in Nederland, 589-592
Witteveen, W.
- Sap, J. W., Wegbereiders der revolutie. Calvinisme en de strijd om de democratische rechtsstaat, 435-438
Wolfson, D.J.
- Beus, J. de, Economische gelijkheid en het goede leven, 30-32
Wöltgens, T.
- Guéhenno, J., Het einde van de democratie, 34-36
Wortman, A.
- Hoogerwerf, A., Politiek als evenwichtskunst: dilemma's rond overheid en markt, 480-482
Zijl, J. van en Hees, E.
- Bekke, H. en Vries, J. de en Neelen, G., De Salto Mortale van het ministerie van Landbouw, NatuurbeheerenVisserij. Beleid, organisatie en management op een breukvlak, 133-136

Poëzie
 

Rein Bloem
- Heden!
Kregting, M.
- Keuzeheer met bollende plastic zak, 39
Hüsgen, L.
- (Zonder titel), 102
Reverdy, P.
- Koers, 140
Doodeheefver
- Dehuig, 193
Dixhoorn, F. van
- (Zonder titel), 342
Mungan, M.
- Vrijlaten, 294
Tazelaar, F.
- (Zonder titel), 384
Zingeris, M.
- Europa, de ark van Noach, 441
Panajotova, M.
- De zondvloed, 485
Köhler, M.
- Op punt te sterven en zo levend nog
Vergilius
- (Zonder titel), 593

Thema’s
- Tussen aanpassing en verzet. Sociaal-democratie in oorlogstijd. Benelux 1940-1945 (nr. 5)
- De haat/liefde-verhouding tussen media & politiek (nr. 7/8)
- Amerikaanse ervaringen (7/8)
- Hoger onderwijs op drift? (nr. 9)
- Het Congresvan Zwolle(nr. 12)