Inhoudsopgave S&D Jaargang 56 1999

Artikelen

Barth, M.
- Galbraith voor de klas 'De tevreden meerderheid' en ongelijke kansen in het
onderwijs 3, 111-124
- Repliek 5, 246-247
Belinfante, J.
- Culturele diversiteit 6, 261
Beus, J. de
- Het echte milleniumprobleem: hoe sociaal-democratische beschaving te handhaven
en te verbreiden 1, 13-22
Blair, T. & Schröder, G.
- Europa: The Third Way, Die Neue Mitte 7/8, 320-328
Blokland, T.
- Buitenwijkersterrorisme 11, 524-525
Boot,
- Exit Oosteuropese staatsplanning in het verkeersbeleid 7/8, 353-359
Booy, L & Bruggen, E. van
- Open de partij 1, 32-34
Brands, M & Zijdeveld, C.
- Fabels over Schiphol Een antwoord aan de commissie De Wit 1, 27-31
Breman, J.
- Van ontwikkelingssamenwerking naar internationale armenzorg 9, 375-387
Brink, G. van den
- De modernisering van Nederland en haar dubbelzinnige gevolgen 12, 548-557
Bruggen, E. van,
- zie Booy, L.
Bussemaker, J.
- Tegen Europese onverschilligheid 5, 205
Cnossen, S.
- De walvis van Paars De onrechtvaardige vermogensrendementsheffing 7/8, 349-352
- Rendementsheffing is groezelig consensusprodukt Een repliek 10, 465-467
Cuperus, R. & Pinto Scholbach, A.
- 'Het nieuwe midden' avant la lettre Triomf en malaise van de Spaanse
socialisten 2, 63-80
- Spleen in Stockholm De vertwijfelde aanpassing van de Zweedse
sociaal-democratie 9, 402-423
Cuperus, R.
- Surrealisme in het 'echte' China 10, 475-478
- Het Duitse debat Over Schröder, Lafontaine en 'das Papier' 11, 509-513
- Wel goed maar niet gek 12, 529
Dauderstädt, M., Gerrits, A. & Márkus, G.
- De post-communistische sociaal-democratie in Oost- en Centraal Europa 5,
229-236
Daudt, H.
- In Memoriam Wim Polak 11, 526-527
Depla, P.
- De PvdA een louter nationale partij? Hoe statenverkiezingen
plattelandsverkiezingen zijn geworden 5, 218-228
Doorn, J.A.A. van
- De sociaal-democratie en het koloniale vraagstuk 11, 483-492
Driel, S. van & Janssen, G.
- Een Paars compromis over werk en inkomen 6, 284-289
Dronkers, J.
- Onderwijsongelijkheid en onderwijsexpansie Een reactie 5, 239-241
Dunk, T. von der
- Bezwaren tegen de geest van de laatste jaren dezer eeuw 7/8, 329-335
Duyvendak, J.W.
- zie Meindertsma, M.
Elzinga, D.J.
- Naar een nieuwe politieke machtenscheiding Over dualisme, ontvlechting en
politiek leiderschap 10, 435-442
Enthoven, D. van
- Nevenfuncties & managementsopties 7/8, 369-372
Fischer, J.
- De afronding van Europa 2, 81-86
Gerrits, A.
- zie Dauderstädt, M.
Gortzak, W.
- Barth op de snijtafel Over tevreden meederheid, sociaal-democratie en
onderwijs 5, 242-245
Habbema, C.
- Strijden we voor de kunst of voor ons geld? 10, 479
Hart, R. 't
- Dubbele tong 1, 1
Hees, M. van
- Inspiratie, binding en verandering bij de PvdA 1, 35-39
- zie ook Koole R.
Hoebink, P.
- De ont-Pronking van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 4, 172-180
Imelman, J.D.
- Een cultuurpedagogisch pleidooi voor het onderwijs 3, 125-132
Jacobs, B.
- GroenLinks en de hypotheekrente: Realistischer konden ze het niet maken 6,
294-297
Janssen, G.
- zie Driel, S. van
Jetten, J.
- Wat willen wij eigenlijk met Nederland 1, 40-42
Kalma, P.
- De erfenis van D66 3, 109
- Sociaal-democratie in oorlogstijd 5, 213-217
- Arbeidsplicht 10, 433
Kemenade, J. van
- De kwetsbare overheid 6, 276-283
Keuzenkamp, H.
- Lopen marktwerking en deregulering vast? 4, 159-166
Klein, P.
- zie Koole S.
Koning, W.
- Medicijn voor het democratisch socialisme? 1, 43-45
Koole R., Hees, M. van & Ingen Schenau, J. van
- De PvdA als professionele vereniging 1, 46-53
Koole, S. & Klein, P.
- De politieke journalistiek is zo beroerd nog niet 7/8, 345-348
Krop, M.
- Social-démocratie à la Française De Parti socialiste tussen autonomie en
aanpassing 12, 531-537
Leroy, F. & Rooy, W. van
- Het heilig doopsel De wielersport als spiegel van onze maatschappij 12,
558-561
Márkus, G.
- zie Dauderstädt, M.
Meindertsma, M. & Duyvendak, J.W.
- Over de stad en de mensen die er wonen 12, 570-572
Mobach, H.
- In Memoriam Henk Hofstra 3, 154-156
Noordanus,G.A.
- Bouwen en de buurt Over de ideologie van stedelijke vernieuwing 10, 443-448
Noordegraaf, M.
- De overheid is geen bedrijf! Over de scheidslijn tussen publiek en privaat 3,
141-149
Oenen, G. van
- De aangeklede burger Over nieuwe ontwikkeleingen in de politieke filosofie 11,
500-508
Parti socialiste
- Naar een rechtvaardiger wereld 12, 538-547
Peper, A.
- Op zoek naar samenhang en richting Een essay over de veranderende verhoudingen
tussen overheid en samenleving 9, 388-401
Pinto Scholtbach, A.
- zie Cuperus, R.
Plant, R.
- De Derde Weg 2, 87-95
Prade, H.
- Suriname in de wurggreep van onvoldragen regelgeving 6, 268-275
Rooy, W. van
- zie Leroy, F.
Schellekens, H.
- Een moratorium op gemodificeerde gewassen? 6, 290-293
Schmidt auf Altenstadt,J.M. von
- Hoe het recht verwordt tot handelswaar 11, 493-499
Soest, J.P. van & Vlist, H. van der
- Luchtvaart als bedrijf 1, 23-26
Stevens L.
- Van de walvis die een goudvis bleek 10, 461-465
Teulings, C
- Een recept voor ellende 4, 157
- Sociale zekerheid halverwege tussen niets en nergens 10, 449-455
Thijn, E. van
- Voorbij de 'sorry-democratie' Over de strijd tussen politiek en bureaucratie
4, 167-171
Tonkens, E.
- Betekent diversiteit het einde van de gelijkheid en solidariteit? 1, 8-12
Trappenburg, M.
- Contra Marcel van Dam 2, 61
- Late abortus 9, 373
Tromp, B.
- Geen goed begin van beginseldebat 1, 3-7
- Srebrenica in het groot 5, 207-212
- De toekomst van de oorlog 7/8, 336-344
- De toekomst van de Nederlandse defensie 10, 456-460
Verrips, G.

- Cultuur per decreet 11, 481
- Buren 12, 568-569
Verstegen, W.
- De achterkant van het broeikaseffect Historische argumenten tegen
klimaat-paniek 4, 181-187
Vlist, H. van der
- zie Soest, J.P. van
Wallerstein, I.
- 2000-2050: De wereld die ons te wachten staat in 32 stellingen 7/8, 311-319
Wansink, H.
- De derde weg in het onderwijs 5, 237-238
Witteveen, W.
- De sociaal-democratische beginselen volgens Joseph, Olympe, Jos, Evelien, Bart
en de anderen 2, 96-101
- De verwisselde kroonjuwelen Dertien kanttekeningen bij de Operette van Wiegel
6, 263-267
Wöltgens, Th.
- Snakken naar politiek 7/8, 309
Zwan, A. van der
- Staat de regering Schröder voor een koerswijziging in Europa? 3, 133-140
Zijdeveld, C. zie Brands, M.

Boeken

Aarsbergen, A.
- David Cesarani, Arthur Koestler.The Homeless Mind 4, 190-194
Anker, H.
- J.J.M. van Holsteyn en G.A. Irwin (red.), De Wilde Frisheid van Limoenen.
Studiën over politici in de ogen van kiezers 10, 473-474
Berg, J-J. van den
- Pieter Gerrit Kroeger & Jaap Stam, De rogge staat er dun bij. Macht en verval
van het CDA 1974-1988 en Kees Versteegh, De honden blaffen. Waarom het CDA geen
oppositie kan voeren 5, 253-257
Blokland, H.
- Norman Geras, The Contract of Mutual Indifference: Political Philosophy after
the Holocaust 1, 56-59
Boogaard, H.
- Robert Chase, Emily Hill and Paul Kennedy (eds.), The Pivotal States. A new
framework for U.S. policy in the Third World 4, 201-203
Dankert, P.
- Joep Dohmen, Europese idealisten - Een 'chronique scandaleuse' van het
Europees Parlement 5, 250-253
Hart, P. 't,
- Jo Ritzen, De Minister: Een Handboek 6, 300-303

Hellema, D.
- Jacco Pekelder, Nederland en de DDR. Beeldvorming en betrekkingen 1949-1989 4,
199-201
Holsteyn, J.J.M. van
- Peter Kramer, Tom van der Maas & Leonard Ornstein, Stemmen in stromenland. De
verkiezingen van 1998 nader bekeken 12, 564-567
Kloosterman, R.
- T. Blokland-Potters, Wat stadsbewoners bindt. Sociale relaties in een
achterstandswijk 10, 470-472
Leeuwen, van, P.
- Coen Teulings, Romke van der Veen en Willem Trommel, Dilemma's van sociale
zekerheid. Een analyse van 10 jaar herziening van het stelsel van sociale
zekerheid 2, 104-107
Minderhout, W.
- Immanuel Wallerstein, Utopistics. Or, Historical Choices of the Twenty-First
Century 7/8, 364-368
Napel, H.M. ten
- M.C. Burkens, E.C.M. Jurgens, A.K. Koekoek en J.J. Vis (red.), Gelet op de
Grondwet alsmede N.C.F. van Sas en H. te Velde (red.), De eeuw van de Grondwet.
Grondwet en politiek in Nederland 1798-1917 en M. Wessels, De Nederlandse
traditie van vrijheid. Een vruchtbare voedingsbodem voor de hervormingen van
1848 9, 426-429
Noordegraaf, H.
- Willem Hofstee, Goden en mensen. De godsdienstwetenschap van Gerardus van der
Leeuw 6, 303-307
Praag, Ph. van
- Niek Koppen, De keuken van Kok (documentaire) 5, 258-259
Rozemond, S.
- Jos de Beus & Paul Scheffer, De Achteloosheid voorbij - Een Europees
engagement 7/8, 362-364
Valk, G.
- De oorlogsdagboeken van Louis Barthas (tonnenmaker) 1914-1918 3, 152-153
Verrips, G.
- Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrezj Paczkovski, Karel
Bartosek en Jean-
Louis Margolin, La livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression alsmede
Martin van den Heuvel, Uit het leven van een anti-communist. Herinneringen aan
Oost-Europa plus Dick Verkijk, Van pantservuist tot pantservest. Zestig jaar
(on)journalistieke ervaringen en Martin van den Heuvel & Dick Verkijk, Schuld en
boete. Bijdrage van twee anti's aan het communismedebat 4, 194-198
Visser, P.
- J.M.C. Dirven, Th.M. Snellen, Rademaker en J.A. Schild (red.) Stuur of
overstuur. Over bestuurlijke wisselwerking tussen overheid en samenleving 9,
429-430
Wempe, B.
- Hans Achterhuis, De erfenis van de Utopie 11, 520-523
Wöltgens, Th.
- Vittorio Hösle, Moral und Politik. Grundlagen einer politischen Ethik für das
21. Jahrhundert en Vittorio
Hösle, Die Krise der Gegenwart und die Verantwortung der Philosophie 11, 516-519

Poëzie

Rein Bloem
Waar in Europa waar heen
Guillaume Apollinaire
-Zonegrens 7/8, 360-361
-Door Europa 11, 514-515

F. van Dixhoorn
- Dan op de zeevaartschool 9, 424-425
Doodeheefver
- Op deze sintel 2, 102-103
Lucas Hüsgen
- Erebs camaraderie 4, 188-189
- Red de steden van Europa! 12, 562-563
Philip Ingelse
- Oudekerksplein 6, 298-299
Kees Ouwens
- zonder titel 1, 54-55
Sybren Polet
- Toscane, Umbrië 3, 150-151
Marin Le Saulx
- Openbaring 10, 468-469
Willem Veldhuizen
- Binnensmonds 5, 248-249