Inhoudsopgave S&D Jaargang 57 2000

Artikelen

Anker, H.
- Campagnebericht uit 2018 1, 48-50
Becker, F.
- Een nieuwe schoolstrijd? 5, 271-272
Becker, F. & Cuperus, R.
- De benarde positie van politieke partijen zoals de PvdA Een introductie 12, 533-543
Bergh, G. van den
- Het dak van het onderwijshuis 3, 164-166
Beukema, G.
- zie Noordanus,
Beus, J. de
- De Europese sociaal-democratie: politiek zonder vijand 1, 10-14
Bomhoff, E.
- De dwaalwegen van de PvdA-elites 7/8, 323-327
Bommel, H. van
- De ideologische veren van GroenLinks 11, 495-496
Bordewijk,
- Recept Elzinga zal niet helpen 3, 145-147
- Derde weg loopt dood 7/8, 381-382
Bos, R., Hompe, W., Kras, G., Schulpen, L. & Zwart, R.
- De vierde weg Een manifest, 1, 30-32
Broeck, B. van den
- Waarom een Vlaams multiculturalismedebat ontbreekt 7/8, 345-350
Bult, J.
- Een Europese kopgroep is niet in het belang van Nederland 4, 193-199
- Let op de grote landen! Een repliek 1, 529-531
Crone, F.
- Nieuwe economie Nieuw Wassenaar? Naar een nieuw maatschappelijk vergelijk 7/8, 333-344
Cuperus, R.
- Hoe kunstmatig is Europa? 4, 210-212
Cuperus, R. & Becker, F.
- De benarde positie van politieke partijen zoals de PvdA Een introductie 12, 533-543
Denters, B.
- Wat is er eigenlijk mis met een campagnepartij? Het perspectief van de gemeentelijke democratie 12, 579-587
Duivesteijn, A.
- De Paarse methode met meer ideële gedrevenheid De noodzaak van een nieuw paradigma 11, 497-499
Dunk, Th. van der
- Over de omgang met vreemde culturen van autochtone en allochtone oorsprong 3, 127-134
- De Nederlandse angst voor doortastende politici 9, 430-432
Eijk, C. van der
- Partijpolitiek en Europese Ordening Wachten tot de bom barst? 12, 600-602
Engbersen, G.
- Het falend integratievermogen van publieke instellingen 3, 121-124
Erdtsieck, J.
- De nieuwe middenklasse en de crisis in het onderwijs 1, 15-24
Gortzak, W.
- De sociaal-democratie en de migratiesamenleving 3, 118-120
- Bij de herdenking van het Nederlandse slavernijverleden 9, 411-419
Goudzwaard, B.
- Politiek voor de 21ste eeuw 5, 256-261
Hajer, M.

- De culturele ambitie van de vijfde nota ruimtelijke ordening 1, 25-29
- Een nieuwe plek van politiek 7/8, 321
Heertje, A.
- Gevraagd: een progressieve sociaal-democratie 7/8, 328-332
Hogenboom, B.
- Na de flop van Seattle 1, 33-37
- Onder de vulkaan De onderwijscrisis van Mexico 3, 166-168
Holsteyn, J. van & Koole, R.
- Wie zijn eigenlijk de leden van de PvdA? Een onderzoek 2, 93-104
Hompe, W.
- zie Bos, R.
Huijsen, C.
- De Schoolstrijd voorbij Een pleidooi voor 'Integraal Cultuuronderwijs' 5, 247-255
Hulten, M. van
- Van Afrika verwachten we mirakels Nu die van Europa nog... 7/8, 351-361
Hurenkamp, M.
- GroenLinks en de onvermijdelijke tragiek van het regeren 11, 483-491
Jaarsma, R. & Linthorst, M.
- De overheid moet haar gezag verdienen 5, 240-246
Jacobs, T.
- De ramp van Enschede 7/8, 383-384
Jong, A. de
- De Ceteco-affaire van Zuid-Holland Een ooggetuigeverslag 4, 181-192
- Naschrift 6, 319-320
Jurgens, E.
- Een onderonsje over omroepbijdragen 1, 51-52
Kadt, E. de
- Hoezo democratie in Afrika? 10, 435-448
Kalma,
- De Derde Weg voorbij Een commentaar 4, 177-180
- Belastingheffers 5, 217
Kersbergen, K. van
- De onontkoombaarheid van de 'derde weg' 6, 275-283
Keuzenkamp, H.
- Poliskorting voor de rijken De verboden vrucht van de informatiemaatschappij 4, 208-209
- De loonstrijd 9, 385
Koole, R.
- De toekomst van democratische ledenpartijen 12, 588-599
- zie ook Holsteyn J. van
Kras, G.
- zie Bos, R.
Lans, J. van der
- Paarse stiltegebieden: of de kansen van GroenLinks 11, 492-495
Light, M., Löwenhardt, J. & White S.
- Buiten Europa gesloten: Russische en Oekraïnse reacties 5, 231-239
Leeuw, R. de
- Geen reden voor ophef 4, 213-214
Le Poole, F.
- Waarom zouden wij dit niet willen? 4, 214-215
Leynse, F.
- Op de eerste rang van de democratie 11, 481
Linthorst, M.
- Hypocriete verontwaardiging 3, 113
- Kabinet: op de Antillen is uw gulden een daalder waard! 11, 527-528
- zie ook Jaarsma, R.
Löwenhardt, J.
- zie Light, M.
Mair,
- De toekomstmogelijkheden van politieke partijen, links en de democratie 12, 554-564
Marquand, D.
- De Derde Weg voorbij 4, 171-176
Meer, M. van der
- Mooie sier en zachte dwang De toegevoegde waarde van het Europese werkgelegenheidsbeleid 7/8, 362-371
Meijer, W.
- In Memoriam Han Lammers 7/8, 374-375
Minderhout, W.
- De wereldwijde weemoed van Manuel Castells 6, 303-310
Nieuwenhuijsen,
- De onbeweeglijkheid van het gemeentelijk staatsrecht 2, 76-78
Noordanus, & Beukema, G.
- Pleidooi voor een pragmatische grondpolitiek 3, 148-155
Noordegraaf, M.
- Politiek voor de kennissamenleving Het belang van professionele gemeenschappen 3, 138-144
Oele, A.
- Europese dilemma's 9, 396-404
Ornstein, L.
- Over de plaats van vernieuwde partijpolitiek 12, 565-567
Pans, R.
- Elzinga en de Wet van Voskuil 2, 79-82
Paridon, K. van
- Over de economieën van de DDR en de neue Bundesländer 5, 219-230
- Staatsschuldreductie alleen doet huidige generaties tekort 10, 465-473
Pattipilohy, K.

- Multicultureel sprookje 3, 125-126
Ploeg, R. van der
- Van der Zwan is een voorvechter van gevestigde belangen 11, 515-517
Poppe, F.
- Nogmaals de Ceteco-affaire 6, 317-319
Praag, C. van
- Multicultureel drama voor uitverkochte zaal 3, 115-117
Praag, Ph. van
- Hoe onvermijdelijk en hoe wenselijk is de campagnepartij? 12, 568-578
Rabbinge, R.
- Een nieuw maatschappelijk contract voor de landbouw 2, 89-92
Ree, E. van
- Hoe misvattingen een monster baarden: honderd jaar drugsbestrijding 6, 293-302
Scholten van Aschat, G.
- 'Er ist nur ein Schauspieler' 10, 463-464
Schulpen, L.
- zie Bos, R.
Schulte Nordholt, H.
- De tweede dekolonisatie van Indonesië? 2, 65-73
Sie Dhian Ho, M.
- De urgentie van nauwere samenwerking binnen de Europese Unie 9, 387-395
- Dupliek 11, 531-532
Stipdonk, V. van
- zie Vermeij, R.
Teulings, C.
- Boeman globalisering 2, 53
- Onderwijs: een nuttige maatschappelijke investering? 9, 405-410
Thijn, E. van
- De burgemeester als webmaster 2, 83-84
- De Derde Weg en de staat Reinventing Politics 11, 507-514
Tonkens, E.
- Het isolement van het emancipatiebeleid 11, 500-506
Trappenburg, M.
- De nieuwe wetsvoorstellen abortus en euthanasie Willen we dit nu echt? 1, 3-9
- Dupliek 4, 216
- Waarom politici niet spreken over spreidingsbeleid 6, 273
Tromp, B.
- In plaats van 'Vlugschrift' 1, 1
- De onterechte terechtwijzing van Oostenrijk 3, 135-137
- Een partijloze democratie, of: het einde van de politieke partij? 12, 544-553
Veen, R. van der
- Oude en nieuwe risico's De ramp in Enschede 6, 284-285
Veld, R. in 't
- De bestuursjungle van de PvdA 10, 449-450
Vermeij, R. & Stipdonk, V. van
- De politieke partijen zijn aan zet 2, 85-88
Vink, M.
- Multicultureel burgerschap avant la lettre De betekenis van Karl Renner voor actuele Europese dilemma's 6, 286-292
Wesseling, H.
- Partijvernieuwing met perspectief Bij het rapport van de Commissie Brouwer 12, 603-610
White, S.
- zie Light, M.
Witteveen, W.
- Groeten uit de geweldgedoogzone 2, 111-112
- Mag gedogen mogen? 10, 433
Wolfson, D.
- Nieuwe veren: de ideologie van de kanssolidariteit 2, 55-64
Wöltgens, Th.
- De avondkrant van woensdag 22 maart 4, 169
Zwan, A. van der
- Avontuurlijke cultuur - geen avontuurlijke cultuurpolitiek 10, 451-462
- Dupliek 11, 518-519
Zwart, R.
- zie Bos, R.

Boeken

Aarsbergen, A
- Luuk van Middelaar, Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie
3, 158-161
Becker, F.
- Jan Luiten van Zanden, Een klein land in de 20e eeuw. Economische geschiedenis van Nederland 1914-1995 1, 40-44
Boomen, B.J. van den
- Marius Broekmeyer, Stalin, de Russen en hun oorlog, 1941-1945 11, 525-526
Bordewijk, P.
- Pieter Bootsma & Willem Breedveld, De verbeelding aan de macht. Het kabinet-Den Uyl 1973-1977 9, 422-425
Buiting, H.
- Maarten Brinkman, Willem Drees, de SDAP en de PvdA 3, 161-163
- Remieg Aerts, Herman de Liagre Böhl, Piet de Rooy & Henk te Velde, Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 7/8, 378-380
Hennekeler, W. van
- Charles Leadbeater, Living on Thin Air. The New Economy 6, 314-316
Hoen, H. W.
- John Eatwell, Michael Ellman, Mats Karlsson, Domenico Mario Nuti and Judith Shapiro, Hard Budgets, Soft States: Social Policy Choices in Central and Eastern Europe 11, 522-525
Linden, M. van der
-Jan Breman & Arvin Das, Down and Out. Labouring under Global Capitalism 5,268-270
Lock, G.
- Patricia Huisman, Wetenschap in diskrediet 2, 107-110

Minderhout, W.
- Saskia Sassen, Globalization and its Discontents. Essays on the New Mobility of People and Money 5, 264-268
Noordegraaf, H.
- Alan Wilkinson, Christian Socialism: Scott Holland to Tony Blair 10, 476-480
Oele, A.
- Francis Fukuyama, The Great Disruption 1, 45-47
Sint, M.
- Jos Verlaan, Chaos aan de Amstel - fraude en corruptie in Amsterdam 7/8,
376-378
Veen, R, van der
- A.F. Köbben en H. Tromp, De onwelkome boodschap. Of hoe de vrijheid van wetenschap bedeigd wordt 2, 105-107
Verrips, G.
- Wichert ten Have, De Nederlandse Unie. Aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd, 1940-1941 9, 426-429
Witteloostuijn, A. van
- Frans Becker, Wim van Hennekeler & Bart Tromp (red.), Hedendaags kapitalisme;
Het twintigste jaarboek voor het democratisch
socialisme 4, 202-207

Poëzie

Rein Bloem
Apocalyps
Rein Bloem
- De Meester van Cabestany 6, 312-313
Peter Dijkerman
- Het jaar 2003 1, 38-39
Karel van Eerd
- Luni 3, 156-157
Lucas Hüsgen
- Zij Komen en Zij Doen 7/8, 372-373
Philip Ingelse
- In Angers 9, 420-421
Jan Kuiper
- De Apocalyps der Sociaal-democraten 11, 520-521
Jan Siebelink
- Bloedstorting en de Bekommerde 2, 74-75
I. van der Sluis
- Maastrichtse Apocalyps 5, 262-263
- Hercules Segers 10, 474-475
Willem Veldhuizen
- Johannes de Evangelist 4, 200-201