Inhoudsopgave S&D Jaargang 59 2002

Thema’s

 

 • Privatisering. Ophouden of doorgaan? (1)
 • De gezondheidszorg, wat te doen? (3)
 • Verkiezingen 2002 (4)
 • Na de dreun. Hoe nu verder? (5/6)
 • Hoe serieus nemen we kennis? (9)
 • De ‘roots’ van de PvdA (10/11)
 • De gangen van de macht (12)

 

Artikelen

Andeweg, Rudy B.

 • Srebrenica en de sorrydemocratie 5/6, 105-108

Barth, M.

 • ‘It’s norms and values, stupid’ 5/6, 33-37
 • Pas op voor de tweedeling 9, 33-35

Becker, F.

 • Amsterdamse schijn bedriegt 3, 13-15
 • Na de Franse Dreun 12, 4-5

Becker, F. & Cuperus, R.

 • Zonder grondig zelfonderzoek gaat het niet 5/6, 82-89

Beer, P. de

 • Heeft de sociaal-democratie nog bestaansrecht? 7/8, 44-55

Berg, J. van den

 • De reductie van links 5/6, 45-49

Blom, T

 • Zie Nijhuis, T.

Bos, W.

 • Te vaak zijn we halverwege blijven hangen 7/8, 16-21

Boot, P.

 • Privatisering: ophouden of doorgaan? Graag nog iets preciezer 1, 28-31

Bovens, M.

 • De permanente verplaatsing van de politiek 12, 14-20

Breman, J.

 • Een kwestie van armoede. Mysterieus kapitalisme volgens De Soto 1, 47-59
 • De essentie van de sociaaldemocratie 7/8, 30-35

Broeders, D.

 • Zie Dalen, H. van

Bussemaker, J.

 • De levenslooprekening 1, 3
 • Pim Fortuyn: de eerste politieke postmodernist 4, 8-9

Bussemaker, J. & Mastenbroek, E.

 • De inhoudelijke vernieuwing van de PvdA 7/8, 22-29

Crone, F.

 • Privatisering: ophouden of doorgaan? Ideologie helpt niet! 1, 32-35

Cuperus, R.

 • Multicultureel misdaaddrama? 1, 10-12
 • We zijn Vlamingen geworden! 3, 3
 • Waarom Pim? 4, 10-11
 • Over Ad Melkert, het kalekip-syndroom en Des Indes 7/8, 6-7
 • Dambreuk in Duitsland? 9, 4-5
 • De Tien Geboden van Gouda 10/11, 7-8
 • De koekoek en de albatros 12, 10-11

Cuperus, R. vs. Van Praag, Ph. van 3, 71-73

 • René Cuperus, Hoeveel is geoorloofd?
 • Philip van Praag, De superburger bestaat niet

Cuperus, R.

 • Zie Becker, F.

Dalen, H. van & Broeders, D.

 • Kathedersocialisten en sociale ingenieurs in migratiezaken 3, 56-65

Depla, S.

 • Zie Dijsselbloem, J.

Dikkers, S.

 • Het gelijk van de prins 3, 5

D’Ancona, H.

 • Unpacking Europe 2, 29-33

Dunk, Th. von der

 • Zie Zwan, A. van der

Dunning, A.

 • Noden en behoeften in onze toekomstige zorg 3, 20-22

Duivesteijn, A.

 • De revolutie der buitengeslotenen 5/6, 60-66

Dijkstra, Ch.

 • Pim Fortuyn en de toeschouwersdemocratie 10/11, 56-61

Dijsselbloem, J. & Depla, S.

 • Wat we onszelf moeten aanrekenen 5/6, 38-44

Ellemers, J.

 • Het slechte voorbeeld 2, 25-28

Gemert, F. van

 • Marokkaanse Buurtvaders blokkeren integratie 7/8, 56-64

Gerrits, A.

 • De sociaal-democratie floreert! 7/8, 5

Gijsberts, M. & Lubbers, M.

 • Buurtverschillen in zeven grote steden 12, 52-59

Gortzak, W.

 • Sociaal-democratische overdenkingen in het rampjaar 2002 5/6, 21-32

Groen, M.

 • Le Corbusier en IJburg 12, 7-8

Hajer, M.

 • Enron & de marktwaarde van de politiek 2, 11-13
 • Het cda en de terugkeer van de politiek 4, 30-31
 • Democratie in beeld 5/6, 56-59
 • De voorhoedes zijn verdwenen 12, 3

Heemst, P. van

 • Het alarmnummer van de Nederlandse kiezer 5/6, 71-73

Heertje, A.

 • Privatisering: ophouden of doorgaan? Privatiseringsgeblunder 1, 36-37

Hilhorst, P.

 • Weg met die cijfers in het onderwijs! 9, 30-32

Hirsi Ali, A. & Kalma, P.

 • ‘Aanzuigende werking’ 3, 40-55

Hoefnagels, P.

 • Omgangsonrecht met kinderen na echtscheiding 2, 34-40

Holsteyn, J.

 • Zie Pellikaan, H.

Hurenkamp, M.

 • Doorregeren richting vergetelheid? 3, 12-13

Jong, A. de

 • 25 jaar wbs-werkgroep Partijpolitieke Processen 12, 41-51

Jurgens, E.

 • Welke waarden wil de PvdA verdedigen? 7/8, 4-5

Kalma, P.

 • Het evangelie van Oosterwijk 1, 9-10
 • De monarchie als parlementair probleem 2, 10-11
 • De nieuwe Roethofs 7/8, 3
 • Steun Ayaan Hirsi Ali 10/11, 8-9
 • De PvdA en de multiculturele samenleving - vijf stellingen 12, 60-66

Kalma, P.

 • Zie Hirsi Ali, A.

Kam, F. de

 • Een coalitie met het cda? 4, 23-29

Kazin, M.

 • Links Amerika na 11 september 2, 41-48

Kersbergen, K. van & Krouwel, A.

 • De strategische opties van de christen-democratie 4, 14-22

Koole, R.

 • De PvdA na 15 mei 5/6, 67-70

Koole, W.

 • Privatisering: ophouden of doorgaan? De consument centraal! 1, 38-41

Krouwel, A.

 • Zie Kersbergen, K. van

Krooshof, R

 • Hoe het populisme te verklaren en erop te reageren? 10/11, 18-29

Kuné, H.

 • De PvdA en de Fortuyn-crisis 9, 44-46

Kuijs, J.

 • De mythes van 6 maart 4, 55-61
 • De les van Fortuyn 2, 10

Leijnse, F.

 • De onderwijsagenda voor de komende tien jaar 9, 8-17

Linthorst, M.

 • Was de afstraffing van de PvdA terecht? 5/6, 50-55
 • De neerwaartse spiraal van het PvdA-onderwijsbeleid 9, 18-25
 • De kiezer heeft zich vergist? 10/11, 4-5

Loots, J.

 • Oligarchen een stapje terug 9, 52-54

Lubbers, M.

 • Zie Gijsberts, M.

Lucardie, P. & Voerman, G.

 • Liberaal patriot of nationaal populist? Het gedachtegoed van Pim Fortuyn 4, 32-42

Maes, P. e.a.

 • Onstuitbare vernieuwing 10/11, 5-6

Mastenbroek, E.

 • Zie Bussemaker, J.

Meurs, P.

 • Waar blijven Van der Zwans beleidsmaatregelen? 5/6, 113-114

Meijnen, W.

 • Kwaliteitsdenkers versus cohesiedenkers 9, 26-29

Middel, B.

 • Weer op naar het licht… 5/6, 74-78

Minderhout, W.

 • De ondergang van Het Kapitaal 4, 9-10
 • Mediaheiligen 5/6, 6-7

Molenaar, B. vs. Trappenburg, M. 1, 89

 • Bob Molenaar, Absurd
 • Margo Trappenburg, Medewerelddeelbewoners

Mulder, B.

 • De miskende taaiheid van het Fries 2, 49-54

Nieuwenhuijsen, P.

 • De lokalo’s en het vijfpartijenkartel 3, 4-7

Nijhuis, T. & Blom, T.

 • Leiderschap tegen wil en dank 2, 14-24

Pellikaan, H. & Holsteyn, J. van

 • Splijtzwam wao 3, 8-11

Poole, F. le

 • Het strafblad van de Tweede Kamerfractie 12, 6-7

Praag, Ph. van

 • De campagnepaniek van intellectueel Nederland 2, 4-9
 • Een totaal mislukte PvdA-campagne 5/6, 10-16

Praag, Ph. van

 • Zie Cuperus, R.

Puister, T.

 • Op zoek naar Kamerledennieuwe stijl 12, 9-10

Raak, R. van

 • Districtenstelsel vergroot parlementaire middelmaat 4, 4-7

Ragetlie, J.

 • Het NIOD-rapport vanuit de ‘compound’ verkend 5/6, 98-104

Redactie van s&d

 • Opnieuw: de luiken open 5/6, 3

Rottenberg, F.

 • De egel, de haas en een ‘levensleugen’ 5/6, 17-20

Rozemond, S.

 • De universele monocultuur van Paul Cliteur 12, 67-71

Schnabel, P.

 • Marktwerking, keuzevrijheid en sobere gezondheidszorg 3, 23-26

Seters, J. van

 • Zie Zijl, M.

Simons, H.

 • Kiezen in de gezondheidszorg. Een program voor verbetering 3, 32-37

Singer, P.

 • De Goede Staat, Elfde Willem Drees Lezing 7/8, 8-15

Slot, L.

 • De ‘grassroots’ van de PvdA 10/11, 51-55

Teulings, C.

 • Wie prikkelt wie? 2, 3

Thijn, Ed. van

 • Privatisering en de hervorming van de publieke sector 1, 16-27
 • De blinde vlek 7/8, 40-43

Trappenburg, M.

 • De gezondheidszorg-elite of individuele zelfbeschikking? 3, 27-31
 • Of doen we het samen? 4, 3
 • Gezocht: partijleider 9, 3
 • Zie Molenaar, B.

Tromp, B.

 • Duits kiesstelsel: remedie of kwaal? 1, 12-13
 • De taak der sociaaldemocratie 5/6, 90-95
 • Een zegen voor de PvdA 10/11, 3
 • Het virus van de plebiscitaire democratie 12, 31-40

Vliegenthart, M. & Wortman, A.

 • Het nieuwe regeerakkoord? 7/8, 36-39

Voerman, G.

 • Zie Lucardie, P.

Vijlder, F. de

 • Onderwijs in een polycentrische democratie 9, 36-39

Waarden, F. van

 • Privatisering: ophouden of doorgaan? De tucht van de economie 1, 42-46

Werdmölder, H.

 • Politiek correct denken, een reconstructie achteraf 10/11, 35-50

Westerloo, G. van

 • Opstand tegen de Socialen 10/11, 12-17

Witteveen, W.

 • Bobocratie 3, 16-17
 • Een tienpuntenplan 5/6, 79-81
 • Morele correctheid 5/6, 109-110

Wolfson, D.

 • Pijnpunten van partijvernieuwing 9, 40-43

Wöltgens, Th.

 • De vloek van de smalle marges 1, 4-8
 • Toch nog de grootste van klein Links 5/6, 5-6

Wortman, A.

 • Zie Vliegenthart, M.

Zoonen, L. van

 • De PvdA-leiderschapstest 10/11, 62-67
 • Plezier & politiek in de entertainment-samenleving 12, 22-30

Zwan, A. van der vs. Von der Dunk, Th. von der 1, 65-68

 • Arie van der Zwan, Het gevaar van westerse zelfgenoegzaamheid
 • Thomas von der Dunk, Dank voor Uw bijval!

Zwan, A. van der

 • Waar blijft de ombuiging in het immigratiebeleid? 4, 43-54

Zijl, M. & Seters, J. van

 • Hoe effectief is activerend arbeidsmarktbeleid? 10/11, 68-73

 

Boeken

Boot, P.

 • D.J. Wolfson, Theorie en toepassingen van de economische politiek en H. van Dalen en F. Kalshoven (red.) Meesters van de welvaart – Top-economen over Nederland 10/11, 78-81

Bos, W.

 • Frans Becker, Wim van Hennekeler, Monika Sie Dhian Ho & Bart Tromp, Zeven jaar paars. Het tweeëntwintigste jaarboek voor het democratisch socialisme en Jet Bussemaker & Rick van der Ploeg, Leven na Paars? Linkse visies op de derde weg 1, 60-64

Bult, J.

 • Gregor Gysi, Ein Blick zurück, ein Blick nach vorn 3, 66-70

Dunk, Th. von der

 • Joost Lagendijk en Jan Marinus Wiersma, Brussel-Warschau-Kiev 2, 55-58

Engelen, D.

 • Gerrit Voerman, De Meridiaan van Moskou 9, 47-49

Groen, M.

 • Mario Vargas Llosa, De taal van de hartstocht 9, 50-51

Kalma, P.

 • Pieter Hilhorst, De wraak van de publieke zaak en J. van der Meer/M. Ham, De verplaatsing van de democratie 4, 62-65

Manenschijn, G.

 • Marcel ten Hooven (redactie), De lege tolerantie 5/6, 111-112

Nauta, L.

 • Bart Tromp, Het sociaal-democratisch programma 12, 75-79

Praag, Ph. van

 • Jacques Monasch, De strijd om de macht 12, 72-74

Wansink, H.

 • Richard A. Posner, Public intellectuals. A study of decline 10/11, 74-77

Zwaan, T.

 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Nationale identiteit in Nederland 7/8, 65-70