Inhoudsopgave S&D Jaargang 6 1949

Artikelen

Vraagstukken van de socialistische theorie
• Azië en het Socialisme: prof. dr K. A. H. Hidding, 19
• Over principiële belastingpolitiek: H. J. Hofstra, 193
• De toekomst van het socialisme: prof. dr ir W. Schermerhorn, 297
• Socialistische belasting, politiek in Engeland: H. J. Hofstra, 412
• Het Communistisch Manifest en het Socialisme: J. de Kadt, 443
• Het Maatschappijbeeld van Proudhon: prof. dr H. Brugmans, 582
• Democratie in discussie: ir H. Vos, 610
• Het positieve in de democratie: J. de Kadt, 620
• Christen én democraat: mr dr A. A. van Rhijn, 633

Binnenlandse politieke vraagstukken
• Binnenlandse notities: J. de Kadt, 65
• Binnenlandse notities: J. de Kadt, 167
• Nog eens: Het toekomstig radiobestel: prof. dr W. Banning, 246
• De visie der ‘doorbrekers’ prof. dr W. Banning, 257
• De reactie der openbare mening: W. Thomassen, 265
• Doorbraak naar protestantse zijde: dr C. J. Dippel, 270
• De katholieken en de doorbraak: Geert Ruygers, 280
• Doorbraak in het maatschappelijke vlak: J. Harmsen, 285
• Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en sociale verzekering: mr H. B. J. Waslander, 350
• Economische beschouwingen Ir H. Vos, 385
• Gemeenteraadsverkiezingen: J. de Kadt, 395
• De positie van de vrouw in Nederland: A. E. J. de Vries-Bruins, 455
• Geen tweemaal aan dezelfde Steen? Suriname en de Ronde,Tafel, Conferentie: J. de Kadt, 501
• Een groot moment?: J. de Kadt, 576
• Zijn wij een democratie?: dr J. F. de Jongh, 642
• Burger, volksvertegenwoordiging en ambtenaar: drs M. Kohnstamm, 651
• Reorganisatie van het parlement: ir S. A. Posthumus, 680
• Democratie in grote organisaties: Dr Wiardi Beekman Stichting, 687
• Tussen einde en begin: mr M. v. d. Goes van Naters, 705
• De R.T.C.-afsluiting: J. de Kadt, 710

Sociale en economische vraagstukken
• Onze economische politiek op de tweesprong?: H. Ponsen, 72
• Sociale kroniek: mr H. B. J. Waslander, 116
• Planning in het buitenland: drs F. Hartog, 129
• Over principiële belastingpolitiek: H. J. Hofstra, 193
• Prestatie en productie in de kolenmijnbouw: J. H. de Wever, 342
• Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en sociale verzekering: mr H. B. J. Waslander, 350
• Economische beschouwingen: ir H. Vos, 385
• Enkele aspecten van het zogenaamde bevolkingsvraagstuk: prof. dr Sj. Groenman, 399
• Socialistische belastingpolitiek in Engeland: H. J. Hofstra, 412
• Rusland in Oost-Europa: prof. mr dr J. Barents, 406
• Socialistische belastingpolitiek in Engeland: H. J. Hofstra, 412
• Sociale zekerheid in de Verenigde Staten: dr J. F. de Jongh, 427
• Duitse generaals spraken: prof. mr dr J. Barents, 440
• West-Europa/Zuidoost-Azië/Amerika: mr A. B. Cohen Stuart, 481
• Europa's moeilijkheden: prof. mr dr J. Barents, 489
• Het socialistisch dieptepunt: S. Tas, 496
• Straatsburg: G. Ruygers, 597, 745
• China: prof. mr dr J. Barents, 603
• Boven-nationale besluitvorming en internationale contrôle: mr P. Sanders, 665
• Boven-nationale besluitvorvorming en nationale parlementen; mr. J. A. W. Burger, 669
• Hulp aan weinig ontwikkelde landen: prof. dr E. de Vries, 734
• Noorwegen en de internationale situatie: Finn Moe, 752
• Gesocialiseerde bioscopen in Noorwegen: prof. dr mr J. Barents, 759

Indonesië
• Indonesië: prof. dr J. A. H. Logemann, 3
• Geschil om Indonesië: ir H. Vos, 12
• Azië en het Socialisme: prof. dr K. A. H. Hidding, 19
• Door het oog van de naald: J. de Kadt, 41
• Ondoordacht: prof. mr dr. J. Barents, 53
• Verklaring: mr M. van der Goes van Naters, 174
• Welvaartszorg in Indonesië: mr A. B. Cohen Stuart, 183
• Antwoord aan mr M. van der v. Naters: J. de Kadt, 238
• Begin van een nieuw tijdperk J. de Kadt, 321
• Economische vooruitzichten van Nederland in Indonesië: Routinicus, 434
• De R.T.C.-afsluiting: J. de Kadt, 710

Juridische vraagstukken
• De status van West-Europeaan: mr C. W. Dubbink, 82
• Schuld als factor bij de echtscheiding: mr C. ten Hagen, 226
• Het echtscheidingsvraagstuk: mr Chr. A. de Ruyter-de Zeeuw, 371
• Echtscheiding, een andere visie: mr C. W. Dubbink, 527

De pen op papier
p. 122, 309, 379, 473, 538, 695

Het buitenlandse tijdschrift
p. 249, 317, 476, 540, 763

Boekbesprekingen
• Abram Bergson: The structure of soviet wages: A study in socialist economics, bespr. door J. J. Boasson, 125
• William Bayles: De zeven galgen, besproken door J. de Kadt, 126
• John Bowle: Western political thought: an historical introduction from the origins to Rousseau, besproken door J. Barents, 127
• Personeelsleiding in de onderneming. Het maatschappelijk werk in de bedrijven. Nr 4 en 5 van de Onderzoekingen en Mededelingen uit het Instituut voor Preventieve Geneeskunde, bespr. door J. F. de Jongh, 127
• Prof. dr. J. M. J. de Schepper: Vrijheid van godsdienst en de verhouding Kerk en Staat, bespr. d. W. Banning, 128
• H. J. Mispelblom Beyer: Tolerantie en fanatisme, bespr. door J. P. van Praag, 156
• Drs A. Jonkers Welvaartszorg in Indonesië, bespr. d. A. B. Cohen Stuart, 183
• J. de Kadt: De Indonesische tragedie, het treurspel der gemiste kansen, bespr. door J. Barents, 190
• Allan Flanders: British Trade Unionism, besproken door J. F. de Jongh, 191
• Europese geest: inhouden en vormen van het cultuurleven der Europese wereld, onder redactie van W. Banning en J. D. Bierens de Haan, besproken door J. Barents, 217
• Sternberg: Hoe houden wij de Russen tegen zonder oorlog? bespr. d. J. de Kadt, 253
• G. Lord Beveridge: Voluntary action. A report on methods of social advance, bespr. d. J. F. de Jongh, 255
• Margaret Cole: Makers of the Labour Movement, bespr. door. W. Banning, 320
• P. H. van Moerkerken: De gedachte der tijden, bespr. door G. Stuiveling, 362
• J. de Kadt: De Indonesische tragedie, besproken door W. Middendorp, 367
• Quintin Hogg: The ease for conservatism, bespr. door J. Barents, 381
• John Parker: Labour marches on, besproken door J. Barents, 382
• Doctor Henri Polak, van het vuur dat in hem brandde, onder redactie van O. Montagne en Johan WinkIer, bespr. door W. Banning, 383
• Johan Winkler, Profeet van een Nieuwe Tijd, Leven en Streven van mr Pieter Jelles Troelstra, besproken door J. J. Buskes Jr, 383
• George Soule: Prosperity decade: a chapter from American eeonomie history, besproken door J. Barents, 384
• Mr dr J. F. de Jongh, prof. mr C. W. de Vries, mr dr J. B. Sens en jhr mr M. van der Goes van Naters: Ambtenaar en Politiek, besproken door J. Barents 478 Harold J. Laski: Liberty in the modern state, besproken door J. Barents, 479
• Oranje en de zes Caraïbische Parelen, bespr. d. J. de Kadt, 480
• Dr. H. van Rooy: Gezinnen in nood, besproken door W. Banning, 480
• Rossi: Deux ans d'alliance germano-soviétique, août 1939-juin 1941, besproken d. J. Barents, 541
• Alexander Gray: The Socialist tradition: Moses to Lenin, bespr. d. J. Barents, 542
• S. Tas: Europa, laatste fase, besproken door J. Barents, 543
• Prof. dr H. Brugmans: Les trésors littéraires de la France, bespr. d. J. de Kadt, 543
• Kurt Baschwitz: De strijd met den duivel, de heksenprocessen in het licht der massapsychologie, bespr. d. W. Banning, 608
• George Orwell: Nineteen eighty-four, besproken door J. Barents, 646
• Bertram D. Wolfe: Three who made a revolution: a biographieal history, bespr. door J. Barents, 701
• Deutscher: Stalin, a political biography, besproken d. J. Barents, 701
• Dr J.L. Snethlage: Herinneringen en perspectieven, besproken door J. de Kadt, 703
• Tanya Matthews: Russian child and Russian wife, besproken door J. de Kadt, 704
• Dr Th. W. van Veen: Generale preventie, besproken d. N. S. C. Tendeloo, 749
• Julius Braunthal: The tragedy of Austria, bespr. d. J. Barents Ir Ernst Hymans en dr Abram Mey: Menseh en Samenleving, deel II en lIl, bespr. door W. Banning, 766
• Elton Mayo: The social problems of an industrial civilization, besproken door J. Barents, 767