Inhoudsopgave S&D Jaargang 64 2007

Columns

 • Politiek theater, Maarten Hajer, nr. 1/2
 • Vrijgeest Kalma, Thijs Wμltgens, nr. 3
 • Historische lessen, Bart Tromp, nr 4
 • De paradox van een permanente crisis, Paul de Beer, nr. 5
 • Schoonheid en commercie, Rutger Claassen, nr. 6
 • Barts beginsel, Paul de Beer, nr. 7/8
 • Hogerop komen, Marijke Linthorst, nr. 9
 • Alles behalve de inhoud, Gustaaf Haan, nr. 10
 • Links en de kerk, Mare Faber, nr. 11/12

Thema’s

 • Linkse keuzes voor de eeuw van de energie, nr. 1/2
 • De contramine van Kalma, nr. 3
 • Formatiebespiegelingen, nr. 4
 • Het internationale profiel, nr. 5
 • Veiligheid, tot welke prijs?, nr. 6
 • Verder na Vreeman. Wie wijst de PvdA de weg?, nr. 7/8
 • Reflecties op de Eerste Kamer, nr. 7/8
 • In Memoriam Bart Tromp 1944-2007 (bijzondere uitgave,
 • verschenen bij nr. 7/8)
 • De noodzaak van een nieuwe economische politiek, nr. 9
 • Cultuur, migratie en religie, nr. 10
 • ‘Ruimte’ op de kaart, nr. 11/12

Artikelen

Amerongen, Job van

 • Klaas onder de boom, nr.1/2, p.4

Baruch, Robbert

 • Altijd verantwoordelijkheid nemen, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 33-35

Becker, Frans

 • It’s Iraq, stupid, nr.6, p.5-6 (zie ook Cuperus, René)
 • ‘Twee dingen goed begrijpen’. Het onverwoestbare programma van Joop den Uyl, nr. 11/12, p. 12-25 (zie ook Kalma, Paul)

Beer, Paul de

 • Begrijp behoudzucht, nr.1/2, p.5-6
 • Het profijt van de middenklasse, nr. 3, p. 26-34
 • Minder groei, minder welzijn?, nr. 9, p. 10-19
 • Waarom vrijheid van godsdienst uit de grondwet kan, nr. 10, p. 18-24

Beerenhout, Jan

 • Nederland immigratieland, nr. 10, p. 31-40 (zie ook Nieuwenhuijsen, Pieter)

Berg, Joop van den

 • Kabinet op zwakke pootjes, nr. 4, p. 10-15
 • In memoriam Ad Geelhoed, nr. 6, p. 8-11
 • ‘Ik ben toch niet gek!?’, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 51-52

Berkvens, Arjen

 • Nationalisme en rode rozen, nr.6, p.4-5

Bordewijk, Paul

 • Moderniseringsverliezers zijn we allen, nr.5, p.5-6
 • Toen tegen, nu tegen, nr.10, p.7-8
 • De kleur van de burgemeester, nr.11/12, p.5-6

Buruma, Jan

 • Onstuimig Bulgarije, nr.7/8, p.7-8

Claassen, Rutger

 • Kindertijd. Pleidooi voor een dertigurige werkweek, nr. 1/2, p. 57-67

Cohen, Job

 • Laveren tussen traditie en vernieuwing. Over Stuuf,

Joop en Paul, nr. 3, p. 58-62

 • Geheugen van de sociaal-democratie, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 18-20

Colijn, Ko

 • Buitenland: best belangrijk, nr. 5, p. 23-30

Cuperus, René

 • It’s Iraq, stupid, nr.6, p.5-6 (zie ook Becker, Frans)
 • Rode geiten en bokken, nr.11/12, p.8-9

Daalder, Hans

 • Geleerd als weinigen, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 7-8

Dekker, Fabian

 • Arbeidsmarkt nog flexibeler, nr.6, p.7-8

Driel, Pieter van

 • Energie-agenda PvdA vol foute keuzes, nr.3, p.9-10

Duijn, Jaap van

 • Overheidsbeleid in een verzadigd, vergrijzend land, nr. 9, p. 20-27

Duivesteijn, Adri

 • Zonder dromen geen kiezers, nr. 7/8, p. 27-31

Dunk, Thomas von der

 • Bondgenootschap der nee-stemmers, nr.4, p.5-6
 • Moedwillige verblinding, nr.6, p.6-7
 • Koopkrachtgezever, nr.10, p.4-5

Elzinga, Douwe Jan

 • De plebiscitaire democratie past niet bij Nederland, nr. 1/2, p. 8-13

Est, Rinie van

 • Energie in de poldermix, nr. 1/2, p. 43-50 (zie ook Verbong, Geert)

Faber, Mare

 • Bosnisch Bartlehiem, nr.1/2, p.5

Fijnaut, Cyrille

 • Islamistische terreur vergt uitzonderlijke maatregelen, nr. 6, p. 39-47

Geerts, Désirée

 • De mouwen opgestroopt, nr.10, p.7 (zie ook Hauptmeijer, Sjoerd)

Giebels, Lambert J.

 • Proeve van een poldermodel, nr. 4, p. 16-21

Goeman, Eric

 • No more margaritas, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 63-64

Groot, Loek

 • Leesmoeders maken het verschil, nr.11/12, p.6-7

Hajer, Maarten

 • Een braakliggend beleidsterrein, nr.3, p.5-6
 • Verbijsterend, nr.3, p.13
 • Eerherstel voor de planologie, nr. 11/12, p. 28-36

Halsema, Femke

 • Emancipatie en eigen schuld, nr. 3, p. 40-44

Hamans, Camiel

 • Nationalistisch sentiment, nr.5, p.4

Hart, Richard ’t

 • Gelijk à la Veblen, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 10-11

Hauptmeijer, Sjoerd

 • De mouwen opgestroopt, nr.10, p.7 (zie ook Geerts, Désriée)

Heemskerk, Frank

 • Draagvlak voor globalisering, nr.7/8, p.4-5

Heijnen, Pierre

 • Een dosis georganiseerd wantrouwen is gezond, nr. 7/8, p. 20-26

Hooge, Edith

 • Paternalisme op maat gevraagd, nr. 3, p. 45-48

Jansen, Fred

 • Stop de windmolens, nr. 1/2, p. 32-36 (zie ook Zwerver, Saïd)

Jong, Arie de

 • Macht en tegenmacht in de Partij van de Arbeid. Over de praktijk van de partijdemocratie, nr. 4, p. 22-31
 • Van fouten kun je leren, nr.7/8, p.5-6
 • Laat leden stemmen over inhoud, nr.10, p.6-7
 • Samen optrekken, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 36-44

Joustra, Arendo

 • De boot op koers houden, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 28-29

Junger-Tas, Josine

 • Ruimte scheppen voor een ander strafrechtelijk beleid, nr. 6, p. 22-31

Jurgens, Erik

 • Hoe de regering hardnekkig de Grondwet overtrad, nr. 7/8, p. 70-76

Kalma, Paul

 • Het verwaarloosde kapitalisme, nr. 3, p. 49-58
 • Hij had zo ongelooflijk vaak gelijk, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 30-31
 • ‘Twee dingen goed begrijpen’. Het onverwoestbare programma van Joop den Uyl, nr. 11/12, p. 12-25 (zie ook Becker, Frans)

Kam, Flip de

 • Bezuinigingen én belastingverhoging zijn onvermijdelijk, nr. 9, p. 28-41

Kolthoff, Kees

 • Haagse mateloosheid, nr.3, p.7-8
 • Een opgetuigde affaire, nr.9, p.6-7

Koning, Wouter

 • Onder de Haagse stolp, nr.10, p.5

Koole, Ruud

 • De noodzaak van tegenwicht, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 47-50

Krop, Marnix

 • De wonderbaarlijke terugkeer van Nederland in Europa, nr. 3, p. 19-25
 • Schrijven scherpte zijn geest, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 53-54

Leijnse, Frans

 • Bericht uit de illegaliteit, nr. 7/8, p. 60-69

Leutscher, Dick

 • Musicus van het woord, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 57-58

Linthorst, Marijke

 • Hoe de zorg wordt uitgekleed, nr.3, p.6-7
 • Partij van de smalle marges, nr. 7/8, p. 32-36

Lunsing, Jan R.

 • Hoe win je een referendum, nr. 5, p. 31-41
 • Illusie Uruzgan, nr.11/12, p.4-5

Meer, Caroline van der

 • Tegen de tweedeling tussen huurders en kopers, nr. 1/2, p. 14-21 (zie ook Norder, Marnix)

Meindertsma, Margriet

 • Zet burgers niet buitenspel, nr. 11/12, p. 49-54

Minderhout, Willem

 • Barts ‘virtú’ in duizend woorden, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 45-46
 • Stevig beleid voor drassig land, nr. 11/12, p. 45-48 (zie ook Vermeij, Roos)

Nieuwenhuijsen, Pieter

 • Make-over voor de provincie, nr.4, p.4-5
 • Kippenhok, nr.9, p.7
 • Nederland immigratieland, nr. 10, p. 31-40 (zie ook Beerenhout, Jan)

Noordanus, Peter

 • In nota’s kun je niet wonen, nr. 11/12, p. 57-61

Norder, Marnix

 • Tegen de tweedeling tussen huurders en kopers, nr. 1/2, p. 14-21 (zie ook Meer, Caroline van der)

Oord, Lodewijk van

 • De belofte van het nieuwe multiculturalisme, nr. 10, p. 25-30

Polter, Evelien

 • Daddy knows best, nr.5, p.7
 • Toppers en managers, nr.9, p.4-5
 • Kijkje achter de schoolpoort, nr.11/12, p.7-8

Reehuis, Guido

 • Energie is niet het enige dat Rusland en Europa bindt, nr. 1/2, p. 51-56 (zie ook Wiersma, Jan Marinus)

Rollingswier, René

 • Brede wetenschap, smal onderwijs, nr.9, p.5-6

Rooy, Piet de

 • Over snijbloemen en sociaal-democratie, nr. 10, p. 9-16

Rottenberg, Felix

 • Beschermheer van de originaliteit, nr. 3, p. 16-18
 • Heimwee naar de polemiek, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 23-25

Samsom, Diederik

 • Verantwoorde energie: duurzaam, degelijk, democratisch, nr. 1/2, p. 24-31
 • De sleutel ligt op de keukentafel, nr. 7/8, p. 14-19

Sie Dhian Ho, Monika

 • Opgewekt en strijdlustig, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 14-15

Sluijter, Frans W.

 • Geen angst voor kerncentrales, nr. 1/2, p. 37-42
 • Huurwaardeforfait omhoog, hypotheekrenteaftrek omlaag, nr. 7/8, p. 9-11

Staden, Fred van

 • Een volstrekt onafhankelijke geest, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 21-22

Steden, Ronald van

 • Moratorium nodig op beveiligingsbranche, nr. 6, p. 32-38

Steenvoorden, Eefje

 • Actieve solidariteit, nr.5, p.6-7

Tang, Paul

 • Solidariteit berust op wederkerigheid, nr. 3, p. 35-39

Thijn, Ed van

 • Het fiasco van de fopburgemeester, nr. 7/8, p. 77-89

Top, Bart

 • Naturalisatie en recht, nr.3, p. 4-5

Trappenburg, Margo

 • Ouderwets gezellige vergaderingen, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 55-56

Trommel, Willem

 • Stop de nieuwe schoolstrijd, nr.3, p.11-13

Tromp, Bart

 • Codewoord ‘progressief’, nr.1/2, p.7
 • Bedroevend resultaat, nr. 3, p. 8-9
 • Vechten overzee: de PvdA en militaire interventies, nr. 5, p. 18-22

Tromp, Greetje

 • De macht van het woord, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 12-13

Tromp, Heleen

 • Herinneringen, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 9

Tromp, Hylke

 • Een schaterende lach, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 16-17

Tromp-Brattinga, Willemien

 • In memoriam Bart Tromp, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 4-6

Veldhuizen, Adriaan van

 • Scheve verhoudingen, nr.11/12, p.8

Velthoven, Paul van

 • Over Marx, Aron en Tromp, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 59-61

Verbong, Geert

 • Energie in de poldermix, nr. 1/2, p. 43-50 (zie ook Est, Rinie van)

Verdaas, Co

 • Stop de verkruimeling, nr. 11/12, p. 54-57 

Vermeij, Roos

 • Stevig beleid voor drassig land, nr. 11/12, p. 45-48, (zie ook Minderhout, Willem)

Vlies, Vincent van der

 • Calculeren of excelleren, nr.7/8, p.6-7

Vlis, Arie van der

 • Smetteloos wit pak, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 26-27

Voerman, Gerrit

 • ‘Ben je al bezig de sdap te hervormen?’, nr. 9, p. 42-52
 • Ten strijde tegen de eigen geest, nr. 7/8, p. 43-53

Wallerstein, Immanuel

 • The epitome of a public intellectual, bijzondere uitgave In memoriam Bart Tromp, p. 32

Went, Robert

 • Geen gezicht: de PvdA en globalisering, nr. 5, p. 10-17

Wiersma, Jan Marinus

 • Energie is niet het enige dat Rusland en Europa bindt, nr. 1/2, p. 51-56 (zie ook Reehuis, Guido)

Willigen, Niels van

 • Cyprus in het kwadraat, nr.3, p.10-11

Witteloostuijn, Arjen van

 • Het aandeelhoudersdrama, nr. 6, p. 12-19

Witteveen, Willem

 • Spiegels van macht en onmacht, nr. 7/8, p. 54-59

Wolfsen, Aleid

 • Terrorismebestrijding en de rechtsstaat, nr. 6, p. 48-52

Wöltgens, Thijs

 • Herstel het sociaal kapitaal, nr. 7/8, p. 37-42
 • Schrappen van artikel 6 maakt ons een gidsland voor dictaturen, nr. 11/12, p. 10-11

Zandvliet, Ruben

 • Een selectieve kruistocht, nr.7/8, p.8

Zonneveld, Wil

 • Een mooi Nederland volstaat niet, nr. 11/12, p. 37-44

Zoonen, Liesbet van

 • Vaderlijke willekeur, nr.4, p.6-7

Zwerver, Saïd

 • Stop de windmolens, nr. 1/2, p. 32-36 (zie ook Jansen, Fred)

Boekessays

 • Beer, Paul de, nr. 5, p. 42-47
 • Boutellier, Hans, nr. 1/2, p. 68-73
 • Bruggen, Koos van der, nr. 4, p. 32-40
 • Janssens, Ruud, nr. 6, p. 53-58
 • Smidt van Gelder, Pieter, nr. 7/8, p. 90-95
 • Verbeeck, Georgi, nr. 4, p. 41-46

Boekbesprekingen

 • Amerongen, Job van, nr. 10, p. 43-44
 • Beer, Paul de, nr. 3, p. 63-66
 • Coninck, Heleen de, nr. 1/2, p. 84-86
 • Corbey, Dorette, nr. 9, p. 57-59
 • Gilst, Johan van, nr. 11/12, p. 65-67 (zie ook Tang, Paul),
 • Haan, Gustaaf, nr. 6, p. 59-62
 • Hollanders, David, nr. 4, p. 47-49
 • Jonker, Piet, nr. 10, p. 41-42
 • Molema, Marijn, nr. 9, p. 60-62
 • Noordegraaf, Herman,, nr. 11/12, p. 62-64
 • Pels, Dick, nr. 3, p. 67-70
 • Stokkom, Bas van, nr. 1/2, p. 77-80
 • Tang, Paul, nr. 11/12, p. 65-67 (zie ook Gilst, Johan van)
 • Terpstra, Marin, nr. 9, p. 53-56
 • Tonkens, Evelien, nr. 1/2, p. 74-76
 • Verrips, Ger, nr. 7/8, p. 100-102
 • Witteveen, Willem, nr. 4, p. 50-54
 • Wolfson, Dik, nr. 7/8, p. 96-99
 • Zijderveld, Anton C., nr. 1/2, p. 81-83