Inhoudsopgave S&D Jaargang 65 2008

Thema's

 • Klimaatbeleid: het vuil, het land en de wereld, nr. 1/2
 • Om de bestwil van de burger i. Overheid en opvoeding, nr. 3
 • Was het Derde Rijk op weg naar socialisme? Drieluik over Duits socialisme van J. A. A. van Doorn, nr. 4
 • Om de bestwil van de burger ii. Gezond leven, nr. 5
 • Samen tegen het superkapitalisme. Drieluik over Van Drees tot Bos van Arie van der Zwan, nr. 5
 • Om de bestwil van de burger iii. Seks en samenleving, nr. 6
 • De toekomst van de arbeid, nr. 7/8
 • Om de bestwil van de burger iv. Slot, nr. 7/8
 • Media onder commerciële druk, nr. 9
 • Het onbehagen bij de burger, nr. 10
 • Waarden en kiezers. Waar staat de PvdA?, nr. 11
 • De politiek van het geld: een nieuwe koers, nr. 12
 • Voorkeursbeleid: voor of tegen?, nr. 12

 

Columns

 

 • Armoedig beleid, Paul de Beer, nr. 1/2
 • Spel van baan en beloning, Rutger Claassen, nr. 3
 • Autonomie en kinderbelangen, Marijke Linthorst, nr. 4
 • Een biefstuk of een baby?, Gustaaf Haan, nr. 5
 • Copernicaanse omwenteling, Monika Sie Dhian Ho, nr. 6
 • Vriendenpolitiek, Mare Faber, nr. 7/8
 • Integriteit en partijpolitiek, Douwe Jan Elzinga, nr. 9
 • Wie bewaakt de bewakers?, Rutger Claassen, nr. 10
 • De moraal in de publieke sector, Marijke Linthorst, nr. 11
 • Legitimiteit en solidariteit, Monika Sie Dhian Ho, nr. 12


Interventie

Amerongen, Job van

 • Help, ik radicaliseer!, nr. 1/2, p. 5
 • Lessen in luisteren, nr. 6, p. 5
 • Diender buiten zijn boekje, nr. 10, p. 5

Becker, Frans

 • Verheffingssocialisten, nr. 9, p. 4
 • De bank en de politiek, nr. 12, p. 4

Beckers, Theo

 • Een mall plan, nr. 9, p. 10

Berg, Jan-Jaap van den

 • Organisatiekrampen, nr. 7/8, p. 4

Berg, Jurre van den

 • Superkapitalisme is geen toverformule, nr. 6, p. 4

Browne, Matt

 • Hoop versus ervaring, nr. 3, p. 4

Buijsen, Martin

 • Orgaandonatie: kies voor solidariteit, nr. 11, p. 5

Canoy, Marcel

 • PvdA, kom tevoorschijn, nr. 1/2, p. 6
 • Soms nuanceren, soms polariseren, nr. 4, p. 6 (zie ook Merkies, Judith)

Claassen, Rutger

 • Habermas’ blinde vlek, nr. 4, p. 4

Dijken, Marjo van

 • Brussel vlagt voor buitenspel, nr. 7/8, p. 7 (zie ook Minderhout, Willem)

Dikkers, Sjoera

 • Voer de vrouwenstrijd, nr. 3, p. 5

Doormaal, Tom van

 • Aedes is de vijand niet, nr. 4, p. 7

Emmelkamp, Michiel

 • Bos moet doorbijten, nr. 4, p. 5

Eskes, Jan

 • Partijfinanciering en kansengelijkheid, nr. 12, p. 8

Frissen, Paul

 • De platte wereld van Paul de Beer, nr. 1/2, p. 4

Hamans, Camiel

 • Urgentieprogramma Buitengebied, nr. 7/8, p. 4

Heintze, Peter

 • Niet op Rita, nr. 5, p. 6

Hende, Harko van den

 • Kleurrijker arbeidsmarkt, nr. 9, p. 10

Hollanders, David

 • Niet de kennis is de tegenmacht, nr. 7/8, p. 5

Janssen, Joks

 • Niet boeren, maar burgers en buitenlui, nr. 6, p. 6

Jong, Arie de

 • In de knel, nr. 1/2, p. 7
 • Partijbetrekkingen, nr. 12, p. 4

Jong, Ries de

 • Molenmanie, nr. 12, p. 7 (zie ook Leeuwen, Fred van)

Kerkhof, Peter

 • Ideeën, iemand? , nr. 9, p. 4

Kirk, Kate

 • Sterren met een vlekje, nr. 1/2, p. 9Leeuwen, Fred van
 • Molenmanie, nr. 12, p. 7 (zie ook Jong, Ries de)

Linthorst, Marijke

 • Rare sprongen, nr. 5, p. 5

Lubbers, Micha

 • Op naar de bul, nr. 12, p. 9

Lunsing, Jan R.

 • Verhoog de belastingen, nr. 4, p. 9
 • Organisatiekrampen (2) , nr. 9, p. 5

Merkies, Judith

 • Soms nuanceren, soms polariseren, nr. 4, p. 6 (zie ook Canoy, Marcel)

Minderhout, Willem

 • Landschap zoekt boer, nr. 5, p. 5 (zie ook Vermeij, Roos en Waalkens, Harm Evert)
 • Brussel vlagt voor buitenspel, nr. 7/8, p. 7 (zie ook Dijken, Marjo van)

Mulder, Bertus

 • Enige echte ledendemocratie, nr. 3, p. 6
 • De actualiteit van een klassieker, nr. 11, p. 6

Nieuwenhuijsen, Pieter

 • Vol in de tegenaanval, nr. 10, p. 4
 • In gouvernementeel vaarwater, nr. 12, p. 6

Pauli, Henne

 • Pleidooi voor blokvorming, nr. 10, p. 6

Perger, Werner A.

 • In Londen op de sofa, nr. 5, p. 4

Polter, Evelien

 • Lessen in loyaliteit, nr. 4, p. 9

Rinnooy Kan, Alexander

 • Zoden aan de dijk (2) , nr. 10, p. 8

Rooduijn, Matthijs

 • Les in passief burgerschap, nr. 1/2, p. 8

Schuurman Hess, Jan

 • Kats, 2 november 2008, nr. 11, p. 4

Steen, Frans van der

 • Zoden aan de dijk, nr. 9, p. 8

Stevenson, Sven

 • Toekomstagenda financiële markten, nr. 10, p. 7

Tielman, Rob

 • Godsdienst op school, nr. 9, p. 9

Vermeij, Roos

 • Landschap zoekt boer, nr. 5, p. 5 (zie ook Waalkens, Harm Evert en Minderhout, Willem)

Waalkens, Harm Evert

 • Landschap zoekt boer, nr. 5, p. 5 (zie ook Vermeij, Roos en Minderhout, Willem)

Weeghel, Rob van

 • Studeren zonder drempels, nr. 4, p. 8

Witteveen, Willem

 • Denken staat vrij, nr. 7/8, p. 6

Zandvliet, Ruben

 • Leg de rekening bij de student, nr. 3, p. 7
 • Onverantwoord ondernemen, nr. 9, p. 6
 •  

Artikelen

Bakker, Piet

 • Eerst de gossip, dan de moraal, nr. 9, p. 40

Becker, Frans

 • Thermometer van de sociaal-democratie in Europa, nr 3, p. 28 (zie ook Cuperus, René)
 • Vlakbij de poel van hebzucht, nr. 10, p. 53 (zie ook Cuperus, René)

Beer, Paul de

 • Wat maakt godsdienst zo speciaal?, nr. 3, p. 27
 • Bemoeizucht of oprechte zorg? , nr. 3, p. 34
 • Grotere participatie is geen panacee, nr. 7/8, p. 36
 • Grenzen stellen voor meer vrijheid. Nut en noodzaak van modern maakbaarheidsdenken, nr. 12, p. 31

Beltman, Herman

 • ‘Rusland is een primitieve staat, een ongetemde beer’, nr. 10, p. 66

Berg, J.Th.J. van den

 • In memoriam. Hans Daudt 1925-2008, nr. 11, p. 52

Bergh, Greetje van den

 • Laat geen enkel talent verloren gaan. De actualiteit van sociaal-democratische onderwijsidealen, nr. 4, p. 11

Bergh, Wouter van den

 • Het woord aan de burger, ook in de rechtszaal, nr. 1/2, p. 38

Beus, Jos de

 • In memoriam. Continue kritiek der sociaal-democratie. J. A. A. van Doorn 1925-2008, nr. 6, p. 51
 • Krijgt de Nederlandse sociaal-democratie een derde eeuw? , nr. 11, p. 38

Blom, Luuk

 • Georgië moet kandidaat-lid van de navo worden, nr. 9, p. 12 (zie ook Dam, Martijn van)
 • Geef Rusland een krachtig signaal, nr. 10, p. 70 (zie ook Dam, Martijn van)

Bood, Robin de

 • Bezint eer gij bevoordeelt, nr. 12, p. 44 (zie ook Vries, Miranda de; Wersch, Hub van en Oppatja, Hélène)

Bordewijk, Paul

 • De angst om conservatief te worden gevonden, nr. 1/2, p. 46

Bos, Wouter

 • Pronk, Den Uyl, de koers en de beginselen, nr. 1/2, p. 10

Bovens, Mark

 • Politiek vertrouwen langs de meetlat, nr. 10, p. 32 (zie ook Wille, Anchrit)

Brug, Wouter van der

 • De valkuil van de culturele maakbaarheid, nr. 11, p. 28

Buijsen, Martin

 • Het recht op zorg is een mensenrecht. Hoe staatspaternalisme leidt tot discriminatie, nr. 5, p. 14

Burg, Ieke van den

 • Een ambitieuze agenda voor een eerlijk Europa. Opdracht aan de sociaal-democratie, nr. 7/8, p. 12
 • Een Europees antwoord op de mondiale crisis, nr. 12, p. 23

Bussemaker, Jet

 • Daadkracht op gepaste afstand, nr. 7/8, p. 79

Claassen, Rutger

 • Vrijzinnig waar mogelijk, moralistisch waar nodig, nr. 7/8, p. 70
 • Voorbij de reguleringsreflex, nr. 12, p. 17

Colijn, Ko

 • De wereld in alle staten (Bart Tromplezing) , nr. 11, p. 8

Cuperus, René

 • Thermometer van de sociaal-democratie in Europa, nr. 3, p. 28 (zie ook Becker, Frans)
 • Even terug in de kazerne. De Europese sociaal-democratie likt haar wonden, nr. 7/8, p. 9
 • Vlakbij de poel van hebzucht, nr. 10, p. 53 (zie ook Becker, Frans)

Dam, Martijn van

 • Georgië moet kandidaat-lid van de navo worden, nr. 9, p. 12 (zie ook Blom, Luuk)
 • Geef Rusland een krachtig signaal, nr. 10, p. 70 (zie ook Blom, Luuk)

Dankbaar, Ben

 • Arbeid is arbeid gebleven, nr. 7/8, p. 28

Dekker, Paul

 • Onvrede: problemen bij een diagnose, nr. 10, p. 23

Dijk, Jouke van

 • Arbeidsmarktbeleid: het gouden recept bestaat niet, nr. 5, p. 20

Doorn, J. A. A. van

 • De kernthese gehandhaafd, nr. 4, p. 34

Duits, Linda

 • Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat, nr. 6, p. 21 (zie ook Zoonen, Liesbet van)

Elchardus, Mark

 • Politiek van betekenis kan het onbehagen keren, nr. 10, p. 12

Groot, Wim

 • Begrenzen, prikkelen, handhaven. Over preventie van ongezond gedrag, nr. 5, p. 10 (zie ook Maassen van den Brink, Henriëtte)

Haan, Gustaaf

 • Van minder uitstoot naar meer invloed, nr. 1/2, p. 32

Honig, Erik

 • Investeren in een voorsprong, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Wit, Ron)

Jakson, Jola

 • Hoe geef je les in kritisch burgerschap? , nr. 9, p. 47

Jurgens, Erik

 • PvdA en eu: tijd voor een democratisch offensief, nr. 9, p. 15

Kalma, Paul

 • In memoriam. Het goede leven van Thijs Wöltgens 1943-2008, nr. 6, p. 48
 • Ter overname: glazen plafond, nr. 12, p. 48

Koole, Ruud

 • Nieuwe regels voor politieke financiën, nr. 7/8, p. 46

Kremer, Monique

 • De last van de lust, nr. 6, p. 14

Kriens, Jantine

 • Opvoeden doe je niet alleen, nr. 3, p. 44

Laffeber, Marije

 • ‘Voordat een land navo-lid wordt, moeten interne conflicten zijn opgelost’, nr. 10, p. 69 (zie ook Meijer, Kirsten)

Levering, Bas

 • Haal ouders uit de beklaagdenbank, nr. 3, p. 38

Linthorst, Marijke

 • Een fatsoenlijke overheid meet niet met twee maten, nr. 7/8, p. 21

Maassen van den Brink, Henriëtte

 • Begrenzen, prikkelen, handhaven. Over preventie van ongezond gedrag, nr. 5, p. 10 (zie ook Groot, Wim)

Meijer, Kirsten

 • ‘Voordat een land navo-lid wordt, moeten interne conflicten zijn opgelost’, nr. 10, p. 69 (zie ook Laffeber, Marije)

Meulen, Chris van der

 • Pleidooi voor onzekerheid (winnaar Banningprijs 2008) , nr. 6, p. 8

Oppatja, Hélène

 • Bezint eer gij bevoordeelt, nr. 12, p. 44 (zie ook Vries, Miranda de; Bood, Robin de en Wersch, Hub van)

Pels, Dick

 • Meritocratie en nivellering in nazi-Duitsland, nr. 4, p. 30

Pinto Scholtbach, Álvaro

 • Nieuw links in Latijns-Amerika, nr. 9, p. 54

Plantenga, Janneke

 • Kinderopvang in het hart van het gezinsbeleid, nr. 9, p. 22

Ploumen, Lilianne

 • Schepper en bewaker van sociale vooruitgang, nr. 5, p. 38

Pronk, Jan

 • ‘Verwerp het onfatsoenlijke kapitalisme’, nr. 3, p. 9

Putters, Kim

 • Kennis is tegenmacht. Onbezonnen sanering van het adviesstelsel ondergraaft de democratie, nr. 6, p. 33

Smidt van Gelder, Pieter

 • Guantánamo Bay: gevangen in een oorlog zonder einde, nr. 7/8, p. 60

Tamboer, Kees

 • Een nuchtere kijk op rijkdom, nr. 6, p. 29

Tang, Paul

 • Solistisch klimaatbeleid is schadelijke symboolpolitiek, nr. 1/2, p. 18

Vermeulen, Ben

 • Waarom de vrijheid van godsdienst in de Grondwet moet blijven, nr. 3, p. 14

Vliegenthart, Arjan

 • ‘Erken de behoefte aan veiligheid van Rusland’, nr. 10, p. 67

Vogt, Stefan

 • Hoe de democratie van binnenuit werd aangetast, nr. 4, p. 22

Vries, Bert de

 • Bouwstenen voor een regeerakkoord, nr. 5, p. 32 

Vries, Miranda de

 • Bezint eer gij bevoordeelt, nr. 12, p. 44 (zie ook Wersch, Hub van; Bood, Robin de en Oppatja, Hélène)

Wansink, Hans

 • Geen kwaliteitskrant zonder paternalisme, nr. 9, p. 34

Waslander, Sietske

 • Minder overheid voor meer dynamiek in het onderwijs, nr. 10, p. 44

Wersch, Hub van

 • Bezint eer gij bevoordeelt, nr. 12, p. 44 (zie ook Vries, Miranda de; Bood, Robin de en Oppatja, Hélène)

Wiersma, Jan Marinus

 • De Koude Oorlog komt niet meer terug, nr. 10, p. 56

Wille, Anchrit

 • Politiek vertrouwen langs de meetlat, nr. 10, p. 32 (zie ook Bovens, Mark)

Wit, Ron

 • Investeren in een voorsprong, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Honig, Erik)

Witteveen, Willem

 • In memoriam. Rein Bloem 1932-2008
 • Er is meer tussen woorden en daden, nr. 11, p. 22

Zoonen, Liesbet van

 • Veertig dagen zonder seksualiseringsdebat, nr. 6, p. 21 (zie ook Duits, Linda)

Zuijdam, Frank

 • ‘De navo is geen goedkope verzekering tegen Russisch ongemak’, nr. 10, p. 64

Zwan, Arie van der

 • Repliek op Wμltgens, De Vries en Ploumen, nr. 5, p. 42
 • Schuld en boete na de superkrach, nr. 12, p. 12

 

Boekbesprekingen

Borgh, Chris van der

 • Paul Collier, The bottom billion. Why the poorest countries are failing and what can be done about it, nr. 1/2, p. 68

Coninck, Heleen de

 • Bjørn Lomborg, Cool it! The skeptical environmentalist’s guide to global warming, nr. 1/2, p. 63

Dunk, Thomas von der

 • Joost Lagendijk en Jan Marinus Wiersma, Sturen bij de moslimburen. Hoe Europa de democratie kan bevorderen, nr. 3, p. 48

Ridder, Josje den

 • Kees Aarts, Henk van der Kolk en Martin Rosema (red.), Een verdeeld electoraat. De Tweede Kamerverkiezingen van 2006, nr. 4, p. 60

Smidt van Gelder, Pieter

 • William Easterly, The white man’s burden. Why the West’s efforts to aid the rest have done so much ill and so little good; Jeffrey Sachs, The end of poverty. Economic possibilities for our time, nr. 1/2, p. 65

Went, Robert

 • Ha-Joon Chang, Bad Samaritans. Rich nations, poor policies and the threat to the developing world, nr. 1/2, p. 71

Woltring, Naomi

 • Noami Klein, The shock doctrine. The rise of disaster capitalism, nr. 3, p. 53

 

Boekessays

Bosscher, Doeko

 • Ten strijde tegen obscurantisme en oligarchie. Heeft de Vrijzinnig-Democratische Bond bestaansrecht?, nr. 7/8, p. 83

Claassen, Rutger

 • De prijs van de ‘best deal’. Naar een linkse visie op het kapitalisme, nr. 5, p. 47

Cornelissen, Wout

 • De neoconservatieve agenda: dromen en daden, nr. 1/2, p. 54

Koster, Ferry

 • Globalisering is geen natuurramp, nr. 12, p. 53

Schrijvers, Erik

 • Democratie is geen nulsomspel, nr. 6, p. 41

Terpstra, Marin

 • Na het tijdperk van secularisering, nr. 4, p. 54

Wöltgens, Thijs

 • Op naar Keerpunt 2011. Wat de PvdA kan leren van Joop den Uyl, nr. 4, p. 36

 

Elzinga/Witteveen

 

 • Moet een politieke partij leden hebben?, Douwe Jan Elzinga, nr. 5, p. 57
 • Hoe nemen burgers het initiatief?, Willem Witteveen, nr. 6, p. 53
 • Schaalverkleining wordt een nieuwe trend, Douwe Jan Elzinga, nr. 7/8, p. 89
 • Waar blijft het wetgevingsdebat?, Willem Witteveen, nr. 9, p. 65
 • Twee zittingsperiodes is genoeg, Douwe Jan Elzinga, nr. 10, p. 74
 • Hoe instructief moet de Grondwet zijn?, Willem Witteveen, nr. 11, p. 54
 • Bestuurlijk profiel scoort niet, Douwe Jan Elzinga, nr. 12, p. 57