Inhoudsopgave S&D Jaargang 66 2009

Thema's

 • Verdeeld verleden, gedeelde koers?
 • Bijdragen aan het debat over integratie, nr. 1/2
 • Het drugsbeleid in de revisie, nr. 3
 • Aan het werk met Europa, nr. 3
 • Gezondheidszorg: wat er aan marktwerking mankeert, nr. 4
 • Naar een herijking van de economie, nr. 4
 • Hoe verder met het voortgezet onderwijs?, nr. 5
 • Blijft de Partij van de Arbeid een brede volkspartij?, nr. 6
 • De waterschappen op de schop, nr. 6
 • De weerbarstige praktijk van interventies in conflictgebieden, nr. 7/8
 • De populistische verleiding, nr. 9
 • De zichtbare hand. Condities voor marktwerking in de publieke sector, nr. 10
 • Beitelen aan een nieuw Europa, nr. 11
 • Ouderen in het vizier: hoe vergrijst Nederland?, nr. 12
 • Van nood naar deugd: kansen na de crisis, nr. 12

Columns

 • Zoek de verschillen, Kees Schuyt, nr. 1/2
 • Toetsing aan de grondwet, Douwe Jan Elzinga, nr. 3
 • Met gepaste trots, Marijke Linthorst, nr. 4
 • Nick & Simon-socialisme, Liesbeth Levy, nr. 5
 • Zeventig jaar s&d, Mare Faber, nr. 6
 • Duidelijke politiek, Rutger Claassen, nr. 7/8
 • De macht van schoolbesturen, Marijke Linthorst, nr. 9
 • Homeopathisch socialisme, Adriaan van Veldhuizen, nr. 10
 • De les van Tobback, Paul de Beer, nr. 11
 • De Thorbecke-paradox, Liesbeth Levy, nr. 12

Interventie

Amerongen, Job van

 • Vuile voeten, nr. 3, p. 7
 • Gezelligheid kent een tijd, nr. 9, p. 8
 • Heinz en Job, nr. 12, p. 6

Becker, Frans

 • Politiek is geen stage, nr. 4, p. 7
 • De markt van licht en warmte, nr. 6, p. 5
 • Obama en de Europese paradox, nr. 10, p. 8 (zie ook Cuperus, René)

Beltman, Herman

 • God op school, nr. 3, p. 4

Berg, Jan-Jaap van den

 • Terugwinnen, die witte arbeider!, nr. 7/8, p. 7

Berkvens, Arjen

 • Harde feiten, nr. 7/8, p. 4

Blaauwbroek, Auke

 • Den Haag regisseert, nr. 11, p. 4 (zie ook Bulk, Marjolijn)

Bruin, Johan de

 • Waterschapsfiasco, nr. 4, p. 5

Buijsen, Martin

 • Dubbelzinnigheid in de zorg, nr. 9, p. 6

Bulk, Marjolijn

 • Den Haag regisseert, nr. 11, p. 4 (zie ook Blaauwbroek, Auke)

Cremers, Jan

 • Tegen de nieuwe uitbuiting, nr. 10, p. 5
 • Schijnzelfstandigheid, nr. 12, p. 4

Cuperus, René

 • Obama en de Europese paradox, nr. 10, p. 8 (zie ook Becker, Frans)

Dommering, Egbert

 • Plasterk over Brinkman, nr. 10, p. 4

Haaften, Remmert van

 • Politieke biecht, nr. 3, p. 5

Hauptmeijer, Sjoerd van

 • Dicht, die trukendoos!, nr. 3, p. 6

Jong, Arie de

 • Stemmen van leden, nr. 4, p. 4

Jurgens, Erik

 • Duitse les, nr. 9, p. 4

Kerkhof, Peter

 • Wakker Nederland, nr. 5, p. 4
 • Lessen uit de sixties, nr. 10, p. 7

Lunsing, Jan R.

 • Bij het verkeerde eind [2], nr. 6, p. 9

Maesen, Laurent van der

 • Toets wél aan de Grondwet, nr. 10, p. 6

Minderhout, Willem

 • Tromps ‘foresight saga’, nr. 3, p. 4
 • De nar is dood, nr. 11, p. 6

Mulder, Bertus

 • Partij van wie?, nr. 7/8, p. 5

Nierop, Dick

 • Uniforme scholen, nr. 5, p. 6

Nieuwenhuijsen, Pieter

 • De Europese leegte, nr. 7/8, p. 4

Pauw, John van der

 • Huursommen, nr. 4, p. 6

Ploumen, Lilianne

 • Bij het verkeerde eind, nr. 5, p. 5

Polter, Evelien

 • Leren in de stad, nr. 6, p. 8

Post, Ruben

 • Op naar de republiek, nr. 9, p. 5

Schuurman Hess, Jan

 • Beste lezer, nr. 6, p. 4

Stevenson, Sven

 • Versleten visie op arbeid, nr. 5, p. 7

Swaak, Klaas

 • Terug naar de wortels, nr. 12, p. 5

Verkoren, Willemijn

 • Appels en peren, nr. 9, p. 7

Woltring, Naomi

 • Geen vuile schoenen, nr. 11, p. 5

Zandvliet, Ruben

 • Vechten voor geld, nr. 6, p. 6

Artikelen

Achterberg, Peter

 • Arbeiders en schoolmeesters: een huwelijk in crisis, nr. 6, p. 22 (zie ook Houtman, Dick)

Ágh, Attila

 • Sociaal-democratische avonturen in Hongarije, nr. 11, p. 30

Amerongen, Job van

 • Lilianne, maak ons vrij!, nr. 1/2, p. 62 (zie ook Duyvestijn, Marcel en Terstall, Eddy)

Asscher, Lodewijk

 • Angst ombuigen naar hoop, nr. 7/8, p. 8

Baarsma, Barbara

 • Efficiëntie moet de eerste toetsteen zijn, nr. 10, p. 20 (zie ook Theeuwes, Jules)

Bader, Max

 • Voorbij de oostgrens: via de rechtsstaat naar democratie?, nr. 11, p. 42 (zie ook Gerrits, André)

Becker, Frans

 • Moet de AOW-leeftijd omhoog naar 67 jaar?, nr. 7/8, p. 81 (zie ook Beer, Paul de)
 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Projectgroep wbs)

Beek, Krijn van

 • Anders gaan denken over ouderdom, nr. 12, p. 21 (zie ook Verhoeven, Imrat; Steen, Martijn van der en Roosma, Femke)

Beer, Paul de

 • Vergeten recepten voor een arbeidsmarkt in crisis, nr. 5, p. 8
 • Moet de aow-leeftijd omhoog naar 67 jaar?, nr. 7/8, p. 81 (zie ook Becker, Frans)
 • Over hele en halve markten, nr. 10, p. 16 (zie ook Claassen, Rutger)

Berg, Jan-Jaap van den

 • Leren van Den Uyl. Schets van een modernklassiek toetsingskader voor de Partij van de Arbeid, nr. 3, p. 52 (zie ook Zwart, Rutger)

Berg, Marten van den

 • Anders gaan denken over de economie, nr. 7/8, p. 13 (zie ook Heemskerk, Frank)

Berg, Max van den

 • Het publieke belang moet terug op de Europese agenda, nr. 5, p. 30

Berger, Maurits

 • De geloofwaardigheid van de internationale rechtsorde staat op het spel, nr. 10, p. 50

Berkvens, Arjen

 • Geschiedenis van de Alfred Mozer Stichting, nr. 11, p. 40

Bieckmann, Frans

 • Een werkelijk humanitaire agenda voor Darfur, nr. 7/8, p. 46

Bordewijk, Paul

 • De bank als nutsbedrijf, nr. 9, p. 55

Borgh, Chris van der

 • Kosovo: doormodderen bij gebrek aan beter, nr. 7/8, p. 37 (zie ook Pont, Yannick du)

Boutellier, Hans

 • Confrontatie als politiek instrument, nr. 1/2, p. 56

Bouwmeester, Lea

 • Onderzoek de praktijk, behoud het goede, nr. 3, p. 26

Brug, Wouter van der

 • Onzichtbaar Europa. Hoe raken Europese verkiezingen hun tweederangs karakter kwijt?, nr. 3, p. 38 (zie ook Vries, Catherine de)

Bruggencate, Bob ten

 • Weg met de lappendeken aan leerroutes, nr. 5, p. 16

Buijsen, Martin

 • Voorrangszorg is onrechtvaardig, nr. 4, p. 19

Bunt, Henk van de

 • De tragiek van het gedoogbeleid, nr. 3, p. 24

Claassen, Rutger

 • Over hele en halve markten, nr. 10, p. 16 (zie ook Beer, Paul de)
 • Van morele vrijstelling naar morele vergunning. Een publieke ethiek voor de financiële markten, nr. 12, p. 49

Clemminck, Ranjith

 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Projectgroep WBS)

Cohen, Job

 • Een eigen idioom, nr. 1/2, p. 102

Colijn, Ko

 • Afghanistan: falen mag niet meer, nr. 7/8, p. 28

Cremers, Jan

 • Terug op koers voor een sociaal Europa. Vrij dienstenverkeer mag cao’s en nationale arbeidswetten niet ondergraven, nr. 3, p. 30

Cuperus, René

 • Nagekomen brief aan een verloren electoraat, nr. 1/2, p. 95
 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Projectgroep WBS)

Dalen, Harry van

 • Maak Nederland vergrijzingsproof, nr. 9, p. 51

Dam, Marcel van

 • Pleidooi voor een taboe. Bezuinigingen mogen de kwetsbaren niet treffen, nr. 11, p. 8

Depla, Staf

 • Het beroepsonderwijs: zonder maatwerk geen vakwerk, nr. 5, p. 24 (zie ook Linthorst, Marijke)

Dunk, Thomas von der

 • Hou vol, die spagaat! Een antwoord op de stellingen van Dick Pels, nr. 6, p. 35

Duyvesteyn, Isabelle

 • De interventieparadox. Buitenlandse inmenging werkt contraproductief, nr. 7/8, p. 20

Duyvestijn, Marcel

 • Lilianne, maak ons vrij!, nr. 1/2, p. 62 (zie ook Terstall, Eddy en Amerongen, Job van)

Elatik, Fatima

 • Pleidooi voor keiharde preventie, nr. 1/2, p. 47

Elshout, Jan

 • Het isoleren van Hamas is een ernstige fout, nr. 10, p. 44

Elzinga, Douwe Jan

 • De democratiseringsparadox van het waterschap, nr. 6, p. 45

Engbers, Anita

 • Niet alle achterstand is allochtoon, nr. 1/2, p. 59

Faber, Mient Jan

 • De geforceerde transformatie van de security fabric in Irak, nr. 7/8, p. 54

Fijnaut, Cyrille

 • Een nuchtere kijk op de Hollandse coffeeshop, nr. 3, p. 16

Gerrits, André

 • Voorbij de oostgrens: via de rechtsstaat naar democratie?, nr. 11, p. 42 (zie ook Bader, Max)

Giebels, Lambert J.

 • Nieuwe koning, nieuwe tijden?, nr. 3, p. 9

Goudzwaard, Bob

 • De geldmacht onttoverd, nr. 4, p. 32

Groenendijk, Kees

 • ‘Wordt zoals wij!’ Integratie en haar valkuilen, nr. 1/2, p. 50 (zie ook Kalma, Paul en Meurs, Pauline)

Haaften, Remmert van

 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Projectgroep WBS)

Harchaoui, Sadik

 • De rechtsstaat als anker voor integratie, nr. 1/2, p. 38

Harmsen, Rik

 • E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven, nr. 4, p. 25 (zie ook Samsom, Diederik)

Hartveld, Leo

 • Zware beroepen zullen niet worden ontzien, nr. 9, p. 43

Heemskerk, Frank

 • Anders gaan denken over de economie, nr. 7/8, p. 13 (zie ook Berg, Marten van den)

Hemerijck, Anton

 • Een nieuwe inbedding voor de markteconomie, nr. 12, p.40 (zie ook Thomas, Casper)

Hofland, H.J.A.

 • De negers van de toekomst, nr. 12, p. 27

Holsteyn, Joop van

 • De grijze reus roert zich niet. De electorale macht van kiezers op leeftijd, nr. 12, p. 30

Houtman, Dick

 • Arbeiders en schoolmeesters: een huwelijk in crisis, nr. 6, p. 22 (zie ook Achterberg, Peter)

Hurenkamp, Menno

 • De angst om voor zwak versleten te worden, nr. 1/2, p. 71

Isik, Bülent

 • Integratie begint in het klein, nr. 1/2, p. 80

Jonge, Annelies de

 • Vechten voor onze droom, nr. 10, p. 10

Kalma, Paul

 • ‘Wordt zoals wij!’ Integratie en haar valkuilen, nr. 1/2, p. 50 (zie ook Groenendijk, Kees en Meurs, Pauline)
 • In memoriam Ad Dunning, nr. 10, p. 61

Kam, Flip de

 • Vergrijzing: gevolgen voor de overheidsfinanciën, nr. 12, p. 10

Koole, Ruud

 • De populismeparadox, nr. 9, p. 33
 • Niet schaatsen op dun ijs. De Partij van de Arbeid en de jsf-discussie in 2002, nr 10, p. 56

Kuijs, Jos

 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Projectgroep WBS)

Landelijk bestuur PvdA

 • Verdeeld verleden, gedeelde toekomst. Concept-resolutie over integratie, opgesteld door het bestuur van de Partij van de Arbeid, nr. 1/2, p. 6

Linthorst, Marijke

 • De risico’s van pragmatisme, nr. 1/2, p. 85
 • Het beroepsonderwijs: zonder maatwerk geen vakwerk, nr. 5, p. 24 (zie ook Depla, Staf)
 • Grenzen trekken in het Koninkrijk, nr. 7/8, p. 62

Marbe, Nausicaa

 • Ons land ís zoveel beter, nr. 1/2, p. 76

Marcouch, Ahmed

 • Naar een Nederlandse islam, nr. 1/2, p. 33

Meurs, Pauline

 • ‘Wordt zoals wij!’ Integratie en haar valkuilen, nr. 1/2, p. 50 (zie ook Groenendijk, Kees en Kalma, Paul)

Moorslag, William

 • De hervorming van de aow kan rechtvaardiger, nr. 9, p. 46

Nijboer, Henk

 • De zachte hand in de sociale zekerheid, nr. 3, p. 45

Obdeijn, Herman

 • Mantra wordt stigma, nr. 1/2, p. 67 (zie ook Schrover, Marlou)

Özdemir, Senay

 • Werk, werk, werk, nr. 1/2, p. 82

Peeters, Rik

 • Het kanaal van de onvrede. Waarom populisten de democratie een dienst bewijzen, nr. 9, p. 39

Pels, Dick

 • Splits de PvdA! De ruimte op links en de noodzaak van politieke herverkaveling, nr. 6, p. 28

Pont, Yannick du

 • Kosovo: doormodderen bij gebrek aan beter, nr. 7/8, p. 37 (zie ook Borgh, Chris van der)

Priemus, Hugo

 • Op naar het provincieschap, nr. 6, p. 42

Projectgroep WBS (Frans Becker, Ranjith Clemminck, René Cuperus, Remmert van Haaften, Jos Kuijs en Monika Sie Dhian Ho)

 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25

Roosma, Femke

 • Anders gaan denken over ouderdom, nr. 12, p. 21 (zie ook Beek, Krijn van; Verhoeven, Imrat en Steen, Martijn van der)

Samsom, Diederik

 • E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven, nr. 4, p. 25 (zie ook Harmsen, Rik)

Schrijer, Dominic

 • Na de woorden, de daden, nr. 1/2, p. 45

Schrover, Marlou

 • Mantra wordt stigma, nr. 1/2, p. 67 (zie ook Obdeijn, Herman)

Schulze, Ingo

 • Nieuwe levens, nr. 11, p. 26

Schut, Erik

 • Is marktwerking in de zorg doorgeschoten?, nr. 7/8, p. 68

Sie Dhian Ho, Monika

 • De PvdA en integratie: een nieuwe fase, nr. 1/2, p. 25 (zie ook Projectgroep wbs)

Smidt van Gelder, Pieter

 • Tsjaad: speler of speelbal?, nr. 5, p. 36

Steen, Martijn van der

 • Anders gaan denken over ouderdom, nr. 12, p. 21 (zie ook Beek, Krijn van; Verhoeven, Imrat en Roosma, Femke)

Tang, Paul

 • Rijnland nieuwe stijl, nr. 4, p. 39

Terstall, Eddy

 • Lilianne, maak ons vrij!, nr. 1/2, p. 62 (zie ook Duyvestijn, Marcel en Amerongen, Job van)

Theeuwes, Jules

 • Efficiëntie moet de eerste toetsteen zijn, nr. 10, p. 20 (zie ook Baarsma, Barbara)

Thijn, Ed van

 • Tegen de aanpassingsprofeten, nr. 1/2, p. 65

Thomas, Casper

 • Een nieuwe inbedding voor de markteconomie, nr. 12, p.40 (zie ook Hemerijck, Anton)

Tillie, Jean

 • De vicieuze cirkel doorbreken, nr. 1/2, p. 88

Trappenburg, Margo

 • Het verval van een vitale norm, nr. 4, p. 12

Veen, Romke van der

 • Secuur sturen op de quasi-markt, nr. 10, p. 29

Velde, Henk te

 • Steeds opnieuw het wiel uitvinden. Golven van populisme in Nederland, nr. 9, p. 12

Veldhuizen, Adriaan van

 • ‘Dat is een tragiek geweest, hoor’. Strijd en partijcultuur in de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, nr. 6, p. 11

Verhelst, Matthias

 • In voor- en tegenspoed: de eu sinds de Big Bang, nr. 11, p. 18 (zie ook Wiersma, Jan Marinus)

Verhoeven, Imrat

 • Anders gaan denken over ouderdom, nr. 12, p. 21 (zie ook Beek, Krijn van; Steen, Martijn van der en Roosma, Femke)

Voerman, Gerrit

 • Van Mao tot marketing. Over het populisme van de sp, nr. 9, p. 26

Vossen, Koen

 • Hele en halve populisten. Rita Verdonk en Geert Wilders langs de meetlat, nr. 9, p. 19

Vries, Catherine de

 • Onzichtbaar Europa. Hoe raken Europese verkiezingen hun tweederangs karakter kwijt?, nr. 3, p. 38 (zie ook Brug, Wouter van der)

Wiersma, Jan Marinus

 • In voor- en tegenspoed: de eu sinds de Big Bang, nr. 11, p. 18 (zie ook Verhelst, Matthias)

Wolfson, Dik

 • De verborgen schatten van interactief bestuur, nr. 10, p. 37

Zwart, Rutger

 • Leren van Den Uyl. Schets van een modernklassiek toetsingskader voor de Partij van de Arbeid, nr. 3, p. 52 (zie ook Berg, Jan-Jaap van den)

Boekessays

Bruggen, Koos van der

 • Alle kernwapens de wereld uit?, nr. 7/8, p. 91

Foqué, René

 • Burgerzin leert men al doende, nr. 1/2, p. 112

Grift, Liesbeth van de

 • Zwart-wit of grijs. Omgaan met een communistisch verleden, nr. 11, p. 48

Heteren, Godelieve van

 • Ver voorbij de ‘comfort zone’, nr. 6, p. 51

Kerstholt, Frans

 • Nationale identiteit en religieus conflict in historisch perspectief, nr. 1/2, p.105

Komter, Aafke

 • Het verantwoordelijkheidstekort in een vermarkte samenleving, nr. 7/8, p. 85

Molema, Marijn

 • Leren van Die Linke, nr. 12, p. 60

Rozemond, Sam

 • Wat drijft Sarkozy?, nr. 9, p. 63

Vossen, Koen

 • Vlaamse lessen in populaire politiek, nr. 4, p. 44

Zuijdam, Frank

 • ‘Crowdsourcing’ en de macht van het collectief, nr. 5, p. 44

Elzinga/Witteveen

 • Hoe compromisloos is onze verdediging van het vrije debat?, Willem Witteveen, nr. 1/2, p. 122
 • Wat doen onze volksvertegenwoordigers daar in Europa?, Willem Witteveen, nr. 3, p. 58
 • Hiërarchisch kwaliteitsdenken: een plaag, Douwe Jan Elzinga, nr. 4, p. 50
 • Regels zijn regels, of toch niet?, Willem Witteveen, nr. 5, p. 50
 • Kunnen we leven met een diplomademocratie?, Willem Witteveen, nr. 6, p. 57
 • Representatief koningschap levert te weinig op, Douwe Jan Elzinga, nr. 7/8, p. 98
 • Waar eindigt de academische vrijheid?, Willem Witteveen, nr. 9, p. 70
 • Wat stopt de vrije val van de PvdA?, Douwe Jan Elzinga, nr. 10, p. 62
 • Hoe beoordelen burgers hun politiek leiders?, Willem Witteveen, nr. 11, p. 54
 • Decentralisatie van nationale taken bedreigt de lokale democratie, Douwe Jan Elzinga, nr. 1