Inhoudsopgave S&D Jaargang 68 2011

Thema’s

 • Terug naar Joke Smit, nr. 1
 • Kunst in s&d (Jonas Staal), nr. 3
 • Kunst in s&d (Gil & Moti), nr. 4
 • Volksopstand in het Midden-Oosten, nr. 4
 • Islamitische scholen, nr. 4
 • Van waarde – Bestaanszekerheid, nr. 5/6
 • Van waarde – Verheffing, nr. 7/8
 • Reacties op ‘Toekomst voor de publieke sector’, nr. 7/8
 • Van waarde – Arbeid, nr. 9/10
 • Van waarde – Binding, nr. 11/12

Columns

 • Kiezen of boren, Menno Hurenkamp. nr. 1/2, p. 3
 • De macht van het woord, Wout Cornelissen, nr. 3, p. 3
 • Discussie gesloten, Liesbeth Levy, nr. 4, p. 3
 • Wat is van waarde?, Job Cohen, nr. 5/6, p. 3
 • Voorzitter!, Menno Hurenkamp. nr. 9/10, p. 3
 • Landschap. Adriaan van Veldhuizen, nr. 11/12, p. 3

Interventie

Bakx, Marius

 • Weg met staat, markt en bemoeienis, nr. 1/2, p. 6 (zie ook Chris Meulmeester en Fedde Ypma)

Buruma, Jan

 • Was Rutte maar de nieuwe Van Houten, nr. 11/12, p. 5

Dokkum, André van

 • De kip met de gouden eieren, nr. 5/6, p. 4

Golyardi, Farhad

 • Midden-Oosten, nr. 1/2, p. 8

Haaften, Remmert van

 • Politiek en wetenschap. nr. 4, p. 5

Harbers, Hans

 • Voorwaarts, en niemand vergeten!, nr. 1/2, p. 4 (zie ook Jan Harbers en Henk Harbers)

Harbers, Jan

 • Voorwaarts, en niemand vergeten!, nr. 1/2, p. 4 (zie ook Hans Harbers en Henk Harbers)

Harbers, Henk

 • Voorwaarts, en niemand vergeten!, nr. 1/2, p. 4 (zie ook Jan Harbers en Hans Harbers)

Hek, Arie van der

 • Opkomen voor het beschavingsideaal, nr. 1/2, p. 5
 • Verkiezingen, nr. 11/12, p. 4

Kerkhof, Peter

 • Arabische lente, nr. 3, p. 5

Meulmeester, Chris

 • Weg met staat, markt en bemoeienis, nr. 1/2, p. 6 (zie ook Marius Badx en FeddyYpma)

Nieuwenhuijsen, Pieter

 • Moslims en katholieken, nr. 1/2, p. 7

Paulusma, Pim

 • Verborgen onvrede op de werkplek, nr. 4, p. 4

Visser, Jelle

 • Passend werk voor iedereen, nr. 3, p. 4

Ypma, Fedde

 • Weg met staat, markt en bemoeienis, nr. 1/2, p. 6 (zie ook Marius Bakx en Chris Meulmeester)

Zweens, Jan

 • Godsdienstvrijheid, nr. 5/6, p. 5

Zweth, Rick van der

 • Raad van State, nr. 4, p. 6

Artikelen

Aarts, Paul

 • De Arabische lente: een mistig seizoen, nr. 4, p. 7 (zie ook Marcia Luyten)

Achterberg, Peter

 • De verzorgingsstaat als electoraal mijnenveld, nr. 3, p. 42 (zie ook Romke van der Veen

Achterbergh, Dirk

 • Zorg hoort bij het goede leven, nr. 11/12, p. 31

Achterhuis, Hans

 • Arbeid, een eigenaardig fenomeen, nr. 9/10, p. 34

Apeldoorn, Bastiaan van

 • De macht van het kapitaal, nr. 7/8, p. 165

Asscher, Lodewijk

 • Veiligheid is er nog niet voor iedereen, nr. 5/6, p. 49

Barendrecht, Maurits

 • Maatwerk bij juridische ontwikkelingssamenwerking, nr. 9/10,p. 10 (zie ook Ronald Janse & Sam Muller)

Becker, Frans

 • Marijke Halbertsma-Wiardi Beckman (1931-2011), nr. 4, p. 61 (zie ook Paul Kalma)
 • Tijd voor tegenwicht. Herstel de balans in de economie, nr. 5/6, p. 65
 • Breng de kunst terug in het onderwijs, nr. 7/8, p. 95
 • De verborgen malaise op de werkplek, nr. 9/10, p. 48 (zie ook Pim Paulusma)

Beer, Paul de

 • Moderne bestaanszekerheid, nr. 5/6, p. 102
 • Bestaans(on)zekerheid: de cijfers, nr. 5/6, p. 110
 • Hoezo zijn er te veel publieke diensten?, nr. 7/8, p. 142
 • Goed werk - Arbeid in tijden van mondiaal financieel kapitalisme, nr. 9/10, p. 29 (zie ook Monika Sie Dhian Ho)
 • Nederland presteert uitstekend, nr. 9/10, p. 85

Berg, Jurre van de

 • De leraar wil geen eerherstel maar vrijheid, nr. 1/2, p. 59

Besamusca, Janna

 • De kloof tussen insiders en outsiders groeit: hervorm de arbeidsmarkt, nr. 9/10, p. 98 (zie ook Jan Cremers)

Bleich, Anet

 • Activist in de diplomatie. Max van der Stoel (1924 –2011), nr. 5/6, p. 6

Blokker, Jan

 • Wie bedenkt er nu zoiets?, nr. 7/8, p. 105

Boer, Nico de

 • Linkse angst voor burgerkracht, nr. 11/12, p. 181 (zie ook Jos van der Lans)

Boonstra, Klara

 • Flexibel waar het kan, zeker waar het moet, nr. 5/6, p. 123

Boonstra, Wim

 • De bank moet de samenleving dienen, nr. 11/12, p. 7

Bordewijk, Paul

 • Verlangen naar een ander volk, nr. 1/2, p. 12

Bouma, Suzanne

 • Eén Gouden Kalf maakt nog geen zomer, nr. 9/10, p. 105

Boutellier, Hans

 • Sociale veiligheid als vorm van bestaanszekerheid, nr. 5/6, p. 40
 • Praktische politiek is wat ons rest, nr. 11/12, p. 174

Brink, Gabriël van den

 • Goed werk is een doel, geen middel, nr. 9/10, p. 75 (zie ook Thijs Jansen & Jos Kole)

Bucx, Freek

 • Het gezin: moeilijker dan gedacht, nr. 7/8, p. 121

Buijsen, Martin

 • Is de toegang tot de zorg wel voor iedereen gelijk?, nr. 5/6, p. 131

Burg, Tsjalle van der

 • Doe als Amerika: bescherm de sport tegen de markt, nr. 1/2, p. 55

Claassen, Rutger

 • De staat en het goede leven, nr. 7/8, p. 23
 • De bindingsangst van sociaal-democraten, nr. 11/12, p. 61

Cohen, Job

 • Normeren, confronteren en tolereren, nr. 11/12, p. 92

Colijn, Ko

 • Tien jaar na 9/11, nr. 7/8, p. 176

Coninck, Heleen de

 • De paradox van Kopenhagen, nr. 5/6, p. 84
 • Groene banen, nr. 9/10, p. 142

Cornelissen, Wout

 • Verdwijnt de vrijheid van de universiteit?, nr. 7/8, p. 66

Cremers, Jan

 • De kloof tussen insiders en outsiders groeit: hervorm de arbeidsmarkt, nr. 9/10, p. 98 (zie ook Janna Besamusca)

Cuperus, René

 • Bestaanszekerheid voor wie?, nr. 5/6, p. 91
 • Een gespleten land, nr. 11/12, p. 110

Dekker, Ronald

 • Als alles flexibel wordt, nr. 9/10, p. 110

Dijk, Jouke van

 • De storm nadert en het dak lekt – Bezuinigingen en invoering wwnv bedreigen ons socialezekerheidsstelsel, nr. 9/10, p. 118 (zie ook Arjen Edzes)

Dijsselbloem, Jeroen

 • Hard werk, nr. 7/8, p. 93

Dulle, Mariette

 • Het leven als artistiek project, nr. 4, p. 32

Doorne-Huiskes, Anneke van

 • Voorbij de droom van deeltijdwerk, nr. 9/10, p. 136

Dronkers, Jaap

 • Een pleidooi voor precisie, nr. 4, p. 50
 • Scheiden zou niet zo normaal moeten zijn, nr. 11/12, p. 120

Duyvendak, Jan Willem

 • De warmte van Nederland, nr. 11/12, p. 150

Edzes, Arjen

 • De storm nadert en het dak lekt – Bezuinigingen en invoering wwnv bedreigen ons socialezekerheidsstelsel, nr. 9/10, p. 118 (zie ook Jouke van Dijk)

Engelen, Ewald

 • Chinese lessen voor sociaal-democraten, nr. 7/8, p. 84

Erven, Eugène van

 • Lessen uit het straattheater, nr. 7/8, p. 126

Faber, Mare

 • Het persoonlijke is (en blijft) politiek, nr. 1/2, p. 33 (zie ook Liesbeth Levy)

Fijnaut, Cyrille

 • De strijd tegen zware misdaad, nr. 5/6, p. 51

Graaf, Frans de

 • Tijd voor ontmoedigingsbeleid, nr. 4, p. 44 (zie ook Hala NaoumNéhmé)

Groenendijk, Kees

 • Integreren in Nederland, nr. 11/12, p. 156

Gunsteren, Herman van

 • Een sober dieet van conflicten, nr. 11/12, p. 72

Haan, Ido de

 • Pas op: een wolf!, nr. 1/2, p. 10

Hamer, Mariëtte

 • Niet normaal, nr. 9/10, p. 96

Harmsen, Rik

 • Duurzame energie is wel het antwoord,nr. 11/12, p. 50

Hek, Arie van der

 • Een goed pensioen kan wel, nr. 5/6, p. 138

Hemerijck, Anton

 • ‘De Beer miskent de potentiële inkomsten van een sociaal investeringsbeleid’, nr. 7/8, p. 155

Heukelom, Floris

 • De schijntegenstelling tussen markt en overheid,nr. 11/12, p. 36 (zie ook Rutger Zwart)

Hilhorst, Pieter

 • Sociale veerkracht als vangnet, nr. 5/6, p. 149
 • De publieke zaak is van ons, nr. 11/12, p. 188

Hoeven, Rolph van der

 • De financiële mondialisering moet worden bijgestuurd, nr. 9/10, p. 39

Holsteyn, Joop van

 • ‘Economisch gelijk hebben is nog geen electoraal gelijk krijgen’, nr. 7/8, p. 153

Huitzing, An

 • Klushuizen zijn goed voor de hele buurt, nr. 11/12, p. 140

Hurenkamp. Menno

 • Het electoraat kan niet kiezen, nog niet, nr. 3, p. 7
 • Het bloedend hart van het cda, nr. 5/6, p. 15
 • De democratische ervaring, nr. 11/12, p. 55 (zie ook Monika Sie Dhian Ho)

Hutton, Will

 • Een pleidooi voor goed kapitalisme. ‘Fairness’ als uitgangspunt, nr. 5/6, p.56

Janse, Ronald

 • Maatwerk bij juridische ontwikkelingssamenwerking, nr. 9/10,p. 10 (zie ook Maurits Barendrecht & Sam Muller)

Jansen, Thijs

 • Goed werk is een doel, geen middel, nr. 9/10, p. 75 (zie ook Gabriël van den Brink & Jos Kole)

Kalma, Paul

 • Marijke Halbertsma-Wiardi Beckman (1931-2011), nr. 4, p. 61 (zie ook Frans Becker)

Kam, Flip de

 • Beperk de collectief gefinancierde zorg, nr. 11/12, p. 23 (zie ook Evert Pommer)

Kanne, Peter

 • Zwevende kiezers opnieuw binden, nr. 11/12, p. 103

Karré, Philip Marcel

 • Marktwerking in de publieke dienstverlening, nr. 7/8, p. 159

Karsten, Sjoerd

 • Herstel solidariteit met kansarme leerlingen, nr. 7/8, p. 74

Klaveren, Kees-Jan van

 • Samen staan we sterk, nr. 11/12, p. 94 (zie ook Bram Mellink)

Kole, Jos

 • Goed werk is een doel, geen middel, nr. 9/10, p. 75 (zie ook Gabriël van den Brink & Thijs Jansen)

Kremer, Monique

 • In de file op de ladder, nr. 7/8, p. 120

Lange, Jeroen de

 • Houd onze internationale traditie hoog, nr. 5/6, p. 97

Lans, Jos van der (zie ook Nico de Boer)

 • Linkse angst voor burgerkracht, nr. 11/12, p. 181

Levy, Liesbeth

 • Het persoonlijke is (en blijft) politiek, nr. 1/2, p. 33 (zie ook Mare Faber)
 • De symbiotische relatie tussen kunst en politiek, nr. 3, p. 23

Linthorst, Marijke

 • Er is toekomst voor lotsverbondenheid, nr. 1/2, p. 18
 • Ontmasker het neoliberalisme, nr. 7/8, p. 132
 • Ieder voor zich en de gemeenschap aan duigen, nr. 11/12, p. 170

Luyten, Marcia

 • De Arabische lente: een mistig seizoen, nr. 4, p. 7 (zie ook Paul Aarts)

Meer, Jelle van der

 • De leerling en de groep. nr. 7/8, p. 90

Meer, Marc van der

 • Een nieuwe agenda voor sociale partners, nr. 9/10, p. 149

Mellink, Bram

 • Samen staan we sterk, nr. 11/12, p. 94 (zie ook Kees-Jan van Klaveren)

Meulen, Sjoukje van der

 • Geven we het Europese cultuurmodel op?, nr. 9/10, p. 4

Mulder, Bertus

 • Troelstra’s vroege belangstelling voor het socialisme, nr. 9/10, p. 15

Muller, Sam

 • Maatwerk bij juridische ontwikkelingssamenwerking, nr. 9/10, p. 10 (zie ook Ronald Janse & Maurits Barendrecht)

Naeyé, Sanette

 • Opvoeden in de wereld van de nieuwe media, nr. 7/8, p. 102

NaoumNéhmé, Hala

 • Tijd voor ontmoedigingsbeleid, nr. 4, p. 44 (zie ook Frans de Graaf)

Nierop. Annemarieke

 • Een tentoonstelling over een tentoonstelling, nr. 3, p. 28
 • Overleven in een diensteneconomie, nr. 5/6, p. 76

Nieweg, Edo

 • Een stoornis wordt steeds normaler, nr. 7/8, p. 112

Noten, Han

 • Toezien in de zorg. De macht van angsten en de kracht van vertrouwen, nr. 1/2, p. 65

Otten, Bert

 • Aansprekende medezeggenschap. nr. 9/10, p. 144 (zie ook Patrick Vermeulen)

Oudenampsen, Merijn

 • De voorhoede van een vakbondsreveille, nr. 9/10, p. 157

Paulle, Bowen

 • Onderwijs: vrije keus klinkt goed maar werkt slecht, nr. 11/12, p. 132

Paulusma, Pim

 • De verborgen malaise op de werkplek, nr. 9/10, p. 48 (zie ook Frans Becker)

Peeters, Chris

 • Europese lotsverbondenheid, nr. 4, p. 21

Pekelharing, Pieter

 • Samen alleen, nr. 11/12, p. 179

Pels, Dick

 • Naar een vrijzinnig paternalisme, nr. 7/8, p. 31

Pilon, Annelies

 • De eurocrisis toont de zwakte van de Europese sociaal-democratie, nr. 11/12, p. 15 (zie ook Jan Marinus Wiersma)

Plasterk, Ronald

 • Historische lotsgemeenschap. nr. 7/8, p. 130

Ploumen, Lilianne

 • Voer het koersdebat, nr. 5/6, p. 159

Pommer, Evert

 • Beperk de collectief gefinancierde zorg, nr. 11/12, p. 23 (zie ook Flip de Kam)

Pronk, Jan

 • Geen interventies zonder politieke oplossingen, nr. 4, p. 16

Robeyns, Ingrid

 • Vaderschap als incident en andere problemen, nr. 1/2, p. 45

Samsom, Diederik

 • Duurzame energie is wel het antwoord, nr. 11/12, p. 50

Schuyt, Kees

 • Academische vorming vergt meer studie, nr. 7/8, p. 58

Sie Dhian Ho, Monika

 • Van waarde, nr. 5/6, p. 22
 • Het goede leven doorgeven, nr. 7/8, p. 5
 • Goed werk - Arbeid in tijden van mondiaal financieel kapitalisme, nr. 9/10, p. 29 (zie ook Paul de Beer)
 • De democratische ervaring, nr. 11/12, p. 55 (zie ook Menno Hurenkamp)

Sluijter, Frans W.

 • Klimaatbeleid: een slecht geweten is een slechte raadgever, nr. 11/12, p. 42

Smidt van Gelder, Pieter

 • De hoge prijs van vermeende veiligheid, nr. 1/2, p. 25

Sniekers, Florian

 • Werk in de wereld van het vrije kapitalisme, nr. 9/10, p. 59

Spekman, Hans

 • Over een heftruckchauffeur, nr. 5/6, p. 129

Stienen, Petra

 • Dromen van een Nederlandse lente, nr. 5/6, p. 161

Stokkom, Bas van

 • De noodzaak van verheffing, nr. 7/8, p. 45

Stynen, Dave

 • Onzekerheid over werk stimuleert wantrouwen, nr. 9/10, p. 68 (zie ook Hans de Witte)

Swierstra, Tsjalling

 • De schaduwzijde van de meritocratie, nr. 7/8, p. 37 (zie ook Evelien Tonkens)

Tinnemans, Will

 • Flexibel werk als vermomming voor uitbuiting, nr. 5/6, p. 113

Tonkens, Evelien

 • De schaduwzijde van de meritocratie, nr. 7/8, p. 37 (zie ook Tsjalling Swierstra)

Troelstra, Pieter Jelles

 • Het Socialisme, nr. 9/10, p. 17

Truijens, Aleid

 • Burgermansgemopper, nr. 7/8, p. 125

Ummelen, Bert

 • Dank je wel, Hans Hillen, nr. 3, p. 51
 • Bewaar de openbare bibliotheek, nr. 11/12, p. 142

Veen, Romke van der

 • De verzorgingsstaat als electoraal mijnenveld, nr. 3, p. 42 (zie ook Peter Achterberg)
 • ‘Waarom zou de publieke sector niet efficiënter kunnen?’, nr. 7/8, p. 150

Veldhuizen, Adriaan van

 • ‘De vrees is het zand in de machine van het leven’, nr. 5/6, p. 31
 • Het uitbestede ideaal, nr. 7/8, p. 14

Vermeulen, Patrick

 • Aansprekende medezeggenschap. nr. 9/10, p. 144 (zie ook Bert Otten)

Vuijsje, Marja

 • ‘Alleen de kreten zijn overgenomen, niet de analyse’, nr. 1/2, p. 39

Wansink, Hans

 • Links moet weer nadenken, nr. 3, p. 14
 • Van wie is de school?, nr. 7/8, p. 79

Wielers, Rudi

 • 30 uur is voltijds, nr. 9/10, p. 127

Wiersma, Jan Marinus

 • De eurocrisis toont de zwakte van de Europese sociaal-democratie, nr. 11/12, p. 15 (zie ook Annelies Pilon)

Witte, Hans de

 • Onzekerheid over werk stimuleert wantrouwen, nr. 9/10, p. 68 (zie ook Dave Stynen)

Witteveen, Willem

 • Eerste Kamer: dwarsstraat van de democratie?, nr. 4, p. 19
 • Burgerschap als politieke emancipatie, nr. 11/12, p. 76

Zonderop. Yvonne

 • Het verhaal van havo 4, nr. 7/8, p. 107

Zwan, Arie van der

 • Dadelijk heft ook Nederland zichzelf op. nr. 3, p. 9

Zwart, Rutger

 • De schijntegenstelling tussen markt en overheid, nr. 11/12, p. 36 (zie ook Floris Heukelom)

Boekessays

Jakson, Jola

 • Een generatie zonder burgers, nr. 7/8, p. 133

Fairley, Kim

 • Ongelijke inkomens, nr. 5/6, p. 143 (zie ook Esther-Mirjam Sent)

Sent, Esther-Mirjam

 • Ongelijke inkomens, nr. 5/6, p. 143 (zie ook Kim Fairley)

Wit, Theo de

 • Democratie: een oppervlakkige cultus, nr. 11/12, p. 82

De voettocht van jan

 

 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 1, nr. 1/2, p. 76
 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 2, nr. 3, p. 58
 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 3, nr. 4, p. 30
 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 4, nr. 5/6, p. 170
 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 5, nr. 7/8, p. 182
 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 6, nr. 9/10, p. 166
 • Schuurman Hess, Jan, aflevering 7, nr. 11/12, p. 194

Het heen en weer

 

 • Hurenkamp. Menno en Adriaan van Veldhuizen, aflevering 1, nr. 4, p. 57
 • Hurenkamp. Menno en Adriaan van Veldhuizen, aflevering 2, nr. 5/6, p. 164