Inhoudsopgave S&D Jaargang 70 2013

Register S&D 2013

Vetgedrukte cijfers verwijzen naar het editienummer van deze jaargang.
 


Thema’s

 • Vooruit 1
 • Minder EU = meer Europa 2
 • Laatste ronde voor het poldermodel? 2
 • Reacties op Van waarde 2
 • Ongelijkheid in Nederland: terug van nooit weggeweest 3
 • Staak de bezuinigingen 4
 • Slecht werk beter maken 4
 • De plannen van Plasterk 4
 • De woningcorporaties zijn van vroeger 4
 • Eén jaar kabinet-Rutte/Asscher 5
 • Om de gelijkheid — Over Pierre Rosanvallon 6


Columns

 • Linthorst, Marijke, Neem ons mee 1 – 4
 • Veldhuizen, Adriaan van, Kitty 2 – 4
 • Cornelissen, Wout, Afweging 3 – 4
 • Beer, Paul de, Stel de verkiezingen van 2017 uit 4 – 4
 • Linthorst, Marijke, Kiezen voor Asscher 5 – 4
 • Beer, Paul de, Geen generatiestrijd 6 – 4


Interventie

Achterbergh, Dirk

 • Zorgkosten: een cultuurprobleem 1 – 74
 • Wie is er eenzijdig 3 – 111
 • Zorg, de gemeentes en de wijkverpleging 5 – 120

Bosman, Gerard

 • Partijresolutie ontbeert tint grijs 2 – 112
 • Eurovisie 6 – 99

Boudewijns, Karin

 • Verzorging mag niet naar verzekeraars 5 – 119 (zie ook: Kalk, Jacqueline)

Burg, Ieke van den

 • Gemiste kansen 4 – 109

Burger, Aad

 • Geloven in democratie, ook in Europa 3 – 121

Coninck, Heleen de

 • Quo vadis, Timmermans? 3 – 119

Cornelissen, Wout

 • Afweging (2) 4 – 111

Doomen, Jasper

 • Een democratisch Sociaal Akkoord? 5 – 113

Emmelkamp, Michiel

 • Obama’s snoepwinkel 2 – 115
 • Cocktailparty met massale buikgriep 3 – 116

Engbers, Anita

 • Vrijheid, gelijkheid en broederschap 6 – 98

Fransman, Jurriaan

 • De paradox van de betrokkenheid 1 – 76
 • Eerlijkheid is eerste randvoorwaarde voor zinvolle discussie 2 – 114
 • Waarom principes heilig moeten zijn 3 – 110

Hofman, Harm

 • Duurzaamheid vergt tegenmacht 5 – 110

Hoffman, Leen

 • Verouderde economische inzichten 5 – 115

Janssen, Anne

 • Steun lokale duurzaamheidsinitiatieven 5 – 112

Jurgens, Erik

 • Nogmaals over Pronk 6 – 103

Kalk, Jacqueline

 • Verzorging mag niet naar verzekeraars 5 – 119 (zie ook: Boudewijns, Karin)

Knieriem, John T.

 • De innovatiebox is een farce 3 – 109

Lunsing, Jan R.

 • Na twaalf jaar opzouten? 4 – 112

Martens, Randy

 • De leeuw de baas 3 – 117

Miedema, Arjan

 • Vliegen met Ryanair 5 – 116

Minderhout, Willem

 • De lokale democratie is al graatmager 2 – 110
 • De financiële wurggreep van ‘Den Haag’ 3 – 113
 • De loopings van de PvdA in het JSF-dossier 5 – 108

Mulder, Bertus

 • Frank van der Goes verdient beter 4 – 106

Murawski, Sara

 • De partij van Jan 2 – 111

Naron, Bernard

 • Geen politiek in economische wetenschap 4 – 114
 • Europees denken als Vredeling 4 – 105
 • Het is tijd voor een tegenlezing 5 – 117

Plat, Tom

 • Let op! Geld lenen kost geld 1 – 75

Polter, Evelien

 • Invloedrijke onderwijsinspectie 5 – 107

Salah, Faïroez ben

 • De nieuwe kleren van de keizer 6 – 102

Schuurman Hess, Jan

 • Geef ons onze kleine scholen terug 4 – 108

Swaak, Klaas

 • Alle dieren zijn gelijk 6 – 100


Artikelen

 

Aarts, Paul

 • Poedeldemocratie of de kunst van het schipperen 5 – 96 (zie ook: Statema, Jort)

Achterbergh, Dirk

 • Zorg & onmacht 6 – 58

Apeldoorn, Bastiaan van

 • Van Rompuy’s weg is de onze niet 2 – 5

Becker, Uwe

 • Het volgende model: Duitsland 3 – 12

Beer, Paul de

 • Een nieuwe richting voor het poldermodel 2 – 24
 • Nieuwe ongelijkheid in een ‘winner take all’-samenleving 3 – 32
 •  Tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid 3 – 66 (zie ook: Veldhuizen, Adriaan van)

Berg, J.Th.J. van den

 • De terugkeer van een politiek op morele grondslag 2 – 64

Bieckmann, Frans

 • De Noren doen het beter. Lessen voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid 3 – 5

Blom, Jasper

 • Een minderheidscoalitie die zich breder maakt dan ze is 5 – 40

Boersma, Hidde

 • Individueel waar het kan, collectief waar het moet 2 – 100 (zie ook: Ferket, Jony)

Bolhuis, Wimar

 • Hoe de rechtse en linkse begrotingspolitiek naar elkaar toegroeien 1 – 11
 • De jaren tachtig, maar dan erger 3 – 71
 • Kiezen we voor krimp en schuld? 4 – 23
 • De vergrijzing te lijf 5 – 21

Bomhoff, Eduard

 • Weg met de corporatistische deken die Nederland bedekt 2 – 38

Bos, Wouter

 • Alle dagen mooi weer, op de rekening van de ander graag! 2 – 92
 • Het CPB vergat de kaasschaaf 4 – 14

Burdorf, Alex

 • Ongezondheid te lijf 6 – 59

Bussemaker, Jet

 • De grenzen van emancipatiebeleid 6 – 52

Chabot, Boudewijn

 • Zelfeuthanasie als uitweg 6 – 14 (zie ook: Ummelen, Bert)

Chavannes, Marc

 • Het kompas is afgestoft, nu de politieke vertaling nog 2 – 60

Cuperus, René

 • Van het populisme zijn we nog lang niet af 4 – 129
 • Im Osten nichts Neues? 5 – 59

Dekker, Paul

 • Welke wij? 2 – 80

Donners, Michel

 • Geef werkgevers en vakbonden meer ruimte op de arbeidsmarkt 2 – 30 (zie ook: Korte, Ton de)

Duivesteijn, Adri

 • Geen woningcorporaties maar wooncoöperaties 4 – 122

Dunk, Thomas von der

 • Aan de basis van het wantrouwen ligt de markt 3 – 100
 • Het neoliberale discours is nog steeds dominant 5 – 43

Duyvestijn, Marcel

 • De mens is niet zielig meer 5 – 52

Edelman, Peter

 • Waarom armoede in de VS een hardnekkig verschijnsel is 1 – 56

Elchardus, Mark

 • Ongelijkheid in de kenniseconomie 3 – 44

Emmelkamp, Michiel

 • Verandering komt van buiten – Over het belang van politieke mobilisatie 1 – 48

Ferket, Jony

 • Individueel waar het kan, collectief waar het moet 2 – 100 (zie ook: Boersma, Hidde)

Geenen, Toon

 • Partij van de Apathie 5 – 18

Goedhart, Mark

 • Potverteren 2 – 95

Goslinga, Hans

 • De opdracht van Den Uyl is nog altijd onvervuld 2 – 77

Grutterink, Hanneke

 • Corporatiesector vereist structurele oplossingen 4 – 126 (zie ook: Murawski, Sara en Naafs, Saskia)

Haan, Ido de

 • De toekomst van de gelijkheid 6 – 22

Hende, Harko van den

 • Eerlijke regels voor een Europese arbeidsmarkt 2 – 17
 • Eén munt, 28 arbeidsmarkten 4 – 41

Heukelingen, Nienke van

 • Kunst en cultuur voor iedereen? 6 – 79

Hijzen, Constant

 • Tot het lachen ons vergaat. Over de noodzaak van parlementaire aandacht voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten 4 – 64

Hooven, Marcel ten

 • Ten onrechte bedeesd 5 – 31

Hurenkamp, Menno

 • Vooruit – De verzwegen politiek van het dagelijks leven 1 – 22 (zie ook: Sie Dhian Ho, Monika)
 • Wie luisteren wil, moet ook voelen 3 – 95
 • Meer samenleving voor minder geld 5 – 54

Jong, Arie de

 • Het kortzichtige ideaalbeeld van de homo participiens - Reacties op het rapport van de commissie-Noten 1 – 61

Jurgens, Erik

 • Uitlui voor een partijverlater 4 – 84

Klamer, Arjo

 • Doorwrocht en uitgesproken – In memoriam Jos de Beus (1952-2013) 1- 70 (zie ook: Verbruggen, Harmen)

Koole, Ruud

 • Zoeken naar samenhang in het binnenlands bestuur 4 – 91

Korte, Ton de

 • Geef werkgevers en vakbonden meer ruimte op de arbeidsmarkt 2 – 30 (zie ook Donners, Michel)

Kremer, Monique

 • Goede arbeidsmigratie vereist meer verzorgingsstaat 5 – 11

Kuitenbrouwer, Martien

 • Van waarde in de lokale politiek 5 – 70

Linthorst, Marijke

 • Consumenten zijn geen burgers 4 – 10
 • Volgzaamheid Eerste Kamer niet gegarandeerd 6 – 5

Lucassen, Leo

 • Zijn het de immigranten of de werkgevers? 5 – 5

Meuleman, Louis

 • Een sociaal-democratische duurzaamheidsagenda 4 – 76 (zie ook: Veld, Roel in ’t)

Mulder, Bertus

 • De kwetsbaarheid van de Friese sociaal-democratie 2 - 52

Murawski, Sara

 • Corporatiesector vereist structurele oplossingen 4 – 126 (zie ook: Grutterink, Hanneke en Naafs, Saskia)

Naafs, Saskia

 • Corporatiesector vereist structurele oplossingen 4 – 126 (zie ook: Grutterink, Hanneke en Murawski, Sara)

Nierop, Annemarieke

 • Vroeger vielen de vrouwen erbuiten, nu de laagopgeleiden 6 – 64

Noordergraaf, Herman

 • Gelovigen in de politiek 6 – 87

Noten, Han

 • Eendracht maakt macht, eenstemmigheid maakt dom – Een reactie op Arie de Jong 1 – 65

Noten, Hendrik

 • De Sierafor samenleving 4 – 36 (zie ook: Plat, Tom)

Olsthoorn, Martin

 • Werkgevers hoeven niet altijd voor flex te gaan 4 – 55

Oudenampsen, Merijn

 • Richtingenstrijd 3 – 23

Peetoom, Ruth

 • Wat van waarde is, vergt ruimte 2 – 103

Plat, Tom

 • De Sierafor samenleving 4 – 36 (zie ook: Noten, Hendrik)

Praag, Philip van

 • Negatieve campagnevoering: iedereen deed het, iedereen doet het 5 – 64 (zie ook: Walter, Annemarie)

Prak, Maarten

 • Polderen, polderde, gepolderd 2 – 42 (zie ook: Zanden, Jan Luiten van)

Priemus, Hugo

 • Het kind, het badwater en de woningcorporaties 5 – 74

Roessel, Aukje van

 • Een partij-van-waarden heeft het tij mee 2 – 70

Rooduijn, Matthijs

 • De zwakte van het midden 5 – 37 (zie ook: Schumacher, Gijs)

Ruiter, Dieneke de

 • Van persoonlijke frustraties naar publieke gesprekken 2 – 106 (zie ook: Zuure, Jasper)

Schie, Patrick van

 • Neoliberale nachtmerrie… Ontwaakt! 6 – 72

Schout, Adriaan

 • Europa: wat wil de PvdA niet? 6 – 9

Schumacher, Gijs

 • De zwakte van het midden 5 – 37 (zie ook: Rooduijn, Matthijs)

Segers, Ernst

 • Zekerheid op het werk loont 3 – 91

Sie Dhian Ho, Monika

 • Vooruit – De verzwegen politiek van het dagelijks leven 1 – 22 (zie ook: Hurenkamp, Menno)

Statema, Jort

 • Poedeldemocratie of de kunst van het schipperen 5 – 96 (zie ook: Aarts, Paul)

Tang, Paul

 • De modelgevangenis van het Centraal Planbureau 1 – 5
 • De centrale opdracht 4 – 20

Terpstra, Marin

 • Democratie: tover in een onttoverde wereld 6 – 33

Tinnemans, Will

 • Werkwinkels als dam tegen sociale instabiliteit 4 – 49

Tjeenk Willink, Herman

 • Woningcorporaties moeten weg van markt en Staat 4 – 116

Tongeren, Paul van

 • Het politieke probleem 2 – 83

Trappenburg, Margo

 • Het eiland van Zijlstra 4 – 5

Ummelen, Bert

 • Zelfeuthanasie als uitweg 6 – 14 (zie ook: Chabot, Boudewijn)

Veld, Roel in ’t

 • Een sociaal-democratische duurzaamheidsagenda: het kan wel 4 – 76 (zie ook: Meuleman, Louis)

Veldhuizen, Adriaan van

 • Tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid 3 – 66 (zie ook: Beer, Paul de)
 • Gedrag en idealen 4 – 88

Verbruggen, Harmen

 • Doorwrocht en uitgesproken – In memoriam Jos de Beus (1952-2013) 1- 70 (zie ook: Klamer, Arjo)

Vliegenthart, Arjan

 • Regeren tegen je principes in 2 – 89
 • Het huiswerk van Plasterk 5 – 91

Vries, Frank de

 • Te weinig ruimte voor verschil 4 – 98

Waal, Steven de

 • De publieke sector verdient goed management 5 – 81

Walter, Annemarie

 • Negatieve campagnevoering: iedereen deed het, iedereen doet het 5 – 64 (zie ook: Praag, Philip van)

Wijfjes, Huub

 • Een nieuwe democratie, misschien 6 – 28

Winsemius, Pieter

 • Over oude waarden 2 – 73

Wit, Theo de

 • Hedendaagse vermommingen van intolerantie 6 – 41

Witteveen, Willem

 • De spiraal omhoog 2 – 98

Woldendorp, Jaap

 • De polder is nog lang niet dood 2 – 46

Wolfson, Dik

 • Vijf wegen uit de crisis 3 – 85

Zanden, Jan Luiten van

 • Polderen, polderde, gepolderd 2 – 42 (zie ook: Prak, Maarten)

Zandvliet, Ruben

 • Internationale arbeid na Bangladesh 5 - 103

Zoonen, Liesbet van

 • Gewoon excellent zijn is allang niet meer genoeg 2 – 86

Zuure, Jasper

 • Van persoonlijke frustraties naar publieke gesprekken 2 – 106 (zie ook: Ruiter, Dieneke de)

 

Standplaats

 • Doornebal, Arne, Oeganda 1 – 19
 • Ohanjanyan, Marina, Armenië 2 – 109
 • Smid, Elmar, Brno (Tsjechië) 3 – 29
 • Speelman, Tabitha, Peking (China) 4 – 17
 • Geels, Mark, Heidelberg (Duitsland) 5 – 63
 • Ruijters, Eva, Sudan 6 – 85

 

A. L. Snijders

 • Namen 1 – 78
 • Naar huis 2 – 118
 • Vuur 3 – 122
 • Op de camping 4 – 138
 • Strijktrio 5 – 122
 • Aanhalingstekens 6– 105