Inhoudsopgave S&D Jaargang 71 2014

Register S & D 2014

Vetgedrukte cijfers verwijzen naar het editienummer van deze jaargang.

Thema’s
— Het reëel bestaande neoliberalisme 1
— Tussenstand decentralisatie 1
— Gemeenteraadsverkiezingen 2014 2
— Heimwee naar het CDA (van vroeger) 2
— Piketty’s r> g 3
— In memoriam Willem Witteveen 5
— Linkse toekomst voor de zorg 6

Columns
— Linthorst, Marijke, Solidariteit vereist onderscheid 1–4
— Cornelissen, Wout, Onvertaalbare termen 2–4
— Linthorst, Marijke, Bewaak de onafhankelijkheid van de Eerste Kamer 3–4
— Eijsbouts, Tom, Het reëel bestaande politieke spel in de EU 4–4
— Linthorst, Marijke, De overheid moet ook naar zichzelf kijken 5–4
— Koole, Ruud, De slinkende oppositie 6–4
 

Interventie
Groenendijk, Kees
— PvdA bemoeilijkt integratie 5 – 38
Fijen, Djurre
— ABN Amro is lakmoesproef voor PvdA 4 – 88
Jong, Ben de
— AIVD houdt zijn verleden binnenskamers 5 – 39
Kalma, Paul
— Het referendum: nuttig als noodrem 4 – 87
Lunsing, Jan
— Succesvolle open lijsttrekkersverkiezingen 1 – 115
Minderhout, Willem
— Referendumwetten zijn paardenmiddel 3 – 95
— De gemiste afslag van Bos 6 – 56
Nierop, Annemarieke
— Decentraliseren op z’n Deens 6 – 54

Nieuwenhuijsen, Pieter
— Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsstad 1 – 116
Noten, Hendrik
— Franse malheur treft ons allemaal 6 – 53
Ohanjanyan, Marina
— Rusland vraagt om een duidelijk antwoord 2 – 96
Tadic, Danijel
— Autoritair populisme in Servië 3 – 96 (zie ook:
Woltring, Naomi)
Woltring, Naomi
— Autoritair populisme in Servië 3 – 96 (zie ook:
Tadic, Danijel)

Artikelen
Apeldoorn, Bastiaan van
— Met elke bom op IS raakt de politieke oplossing verder weg 6 – 39
Barth, Marleen
— Meritocratie vereist verzorgingsstaat 1 – 96
Beer, Paul de
— Een sociaal Europa, wie is tegen? 2 – 16
— Wat kunnen sociaal – democraten van Piketty leren? 3 – 31
Berg, J.Th.J. van den
— De angst van Ronald Plasterk voor de blauwdruk en de gevolgen daarvan 1 – 102
Bolhuis, Wimar
— Hoe de PvdA Den Haag verloor 2 – 50
Bordewijk, Paul
— Ze weten alles van ons 1 – 48
Cuperus, René
— Terug naar domineesland 2 – 58 (zie ook: Ummelen, Bert)
Dam, Peter van
— Religie, een inspirerend alternatief? 2 – 28 (zie ook: Kennedy, James)
Dankbaar, Ben
— Duurzaam de crisis uit 1 – 61
Dekker, Fabian
— Hoe nieuwe technologie ons werk verandert 5 – 26
Derksen, Wim
— Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 1 – 110
DeVille, Ferdie
— Trans–Atlantische vrijhandelszone: een kans
op meer regulering 2 – 30
Dijk, Jouke van
— Laat de regio het werk doen 5 – 8 (zie ook: Edzes, Arjen)
Duyvesteyn, Isabelle
— Tijd voor een handboek cyberoorlog 5 – 32
Dunk, Thomas von den
— Neoliberalisme, of hoe de rekening bij de burger terechtkwam 1 – 23
Edzes, Arjen
— Laat de regio het werk doen 5 – 8 (zie ook: Dijk, Jouke van)
Eijsbouts, Tom
— Europa is een vreemd land: de stemmen tellen daar anders 2 – 5
Eken, Tjerk
— De volgende halte 6 – 58 (zie ook: Steijaert, Mickey)
Elion–Valter, Carinne
— De betekenis van literatuur 5 – 57
Esajas, Mitchell
— Hoe de PvdA de migrantenstem kan terugwinnen 4 – 52 (zie ook: Kranendonk, Maria en Vermeulen, Floris)
Eshuis, Wim
— Zelfregulering door werkgevers mislukt 3 – 64
Fraanje, Rien
— Geen verbinding prediken, maar verbinding
zoeken 2 – 79
Gunsteren, Herman van
— Willem is weg 5 – 72
Heijden, Paul F. van der
— Een arbeidsbestel voor alle werkende Nederlanders 6 – 47
Hemerijck, Anton
— Studie WRR verdient serieus weerwoord 4 – 24
Hijzen, Constant
— De toekomst van de inlichtingendiensten 4 – 73 (zie ook: Tjepkema, Anne)
Hollanders, David
— De rekening is verkeerd bezorgd 1 – 43
Hooven, Marcel ten
— PvdA en CDA maken het verschil niet meer 2 – 71
Hurenkamp, Menno
— Houden van de publieke sector 1 – 70
— Een roos is een roos is een roos 2 – 43
— Rode wangen 5 – 5
Groot, Ed
— Nieuw belastingstelsel moet voor meer banen zorgen 5 – 15 (zie ook: Nijboer, Henk)
Gruyter, Rentsje de
— Winnaars en verliezers van het nieuwe zorgstelsel 6 – 23
Kalma, Paul
— Het neoliberalisme voor coalitiepartners verklaard 1 – 14
— Beminnelijk en strijdlustig 5 – 49 (zie ook: Sie Dhian Ho, Monika)
— De reus is geveld. In memoriam Wouter Gortzak (1931–2014) 6 – 67
Kam, Flip de
— Een hachelijk avontuur 1 – 74
— Ongelijkheid: belastingen als breekijzer 4 – 35
Kennedy, James
— Religie, een inspirerend alternatief? 2 – 28 (zie ook: Dam, Peter van)
Kersbergen, Kees van
— Afbrokkelende verzorgingsstaten en impopulaire politici 3 – 86
Klosse, Saskia
— Een inclusieve arbeidsmarkt vergt meer dan garantiebanen 4 – 64 (zie ook: Joan Muysken)
Knipscheer, Jacob P.
— In memoriam: het wethouderssocialisme van Floor Wibaut 1914–2014 2 – 46
Koole, Ruud
— Twee diepterecords 3 – 5
— Politiek handelen 5 – 66
Kranendonk, Maria
— Hoe de PvdA de migrantenstem kan terugwinnen 4 – 52 (zie ook: Esajas, Mitchell en Vermeulen, Floris)
Lenning, Alkeline van
— Zachte kracht 5 – 63
Linthorst, Marijke
— Vwo is niet de ultieme verheffing 6 – 5
Maij, Marit
— Syrië: de noodzaak tot contact 1 – 8
Marcouch, Ahmed
— Tijd voor politieke integratie 4 – 60
Meer, Tom van der
— Een perfecte storm 2 – 38
Meijer, Erik
— Linkse samenwerking: de noodzaak groeit 4 – 5
Metten, Alman
— Help de middenklasse, belast de superrijken 3 – 39
Mulder, Bertus
— Beroepsrisico nummer 1: stress 3 – 70
Muysken, Joan
— Een inclusieve arbeidsmarkt vergt meer dan garantiebanen 4 – 64 (zie ook: Klosse, Saskia)
Naron, Bernard
— De politiek van het aanbesteden 1 – 56 (zie ook: Plat, Tom)
Nijboer, Henk
— Nieuw belastingstelsel moet voor meer banen
zorgen 5 – 15 (zie ook: Groot, Ed)
Oversloot, Hans
— Oekraïne: meer continuïteit dan verandering 4 – 80
Piketty, Thomas
— De toekomst van ongelijkheid 3 – 61
Plat, Tom
— De politiek van het aanbesteden 1 – 56 (zie ook: Naron, Bernard)
Schuyt, Kees
— Topoi: de kunst van de herinnering 5 – 52
Sie Dhian Ho, Monika
— Economen, welkom in de wereld 3 – 24
— Beminnelijk en strijdlustig 5 – 49 (zie ook: Kalma, Paul)
Salverda, Wiemer
— De cijfers: ongelijkheid ook in Nederland 3 – 49
Steijaert, Mickey
— De volgende halte 6 – 58 (zie ook: Eken, Tjerk)
Tinnemans, Will
— De Participatiewet: voorbode van een drama 2 – 89
Tjepkema, Anne
— De toekomst van de inlichtingendiensten 4 – 73 (zie ook: Hijzen, Constant)
Tonkens, Evelien
— Herover de participatiesamenleving 1 – 85
— Winstuitkering in ziekenhuizen: een radicale misstap 4 – 17
— Tijd voor een links antwoord op marktwerking in de zorg 6 – 16
Trappenburg, Margo
— Creatieve wetenschapper 5 – 70
— Hulpverleners in de 21ste eeuw 6 – 9
Trommel, Willem
— De maatschappij is sterker dan de decentralisatie, gelukkig 3 – 75
Polter, Evelien
— Stop het mbo de les te lezen 1 – 5
Rodenburg, Peter
— Overleven euro is vooral kwestie van politieke wil 6 – 31
Ummelen, Bert
— Terug naar domineesland 2 – 58 (zie ook: Cuperus, René)
Vandenbroucke, Frank
— Pleidooi voor een Europese Sociale Unie 3 – 10
Vermeersch, Wim
— Zware tijden voor de sociaal–democraten in Vlaanderen 2 – 84
Vermeulen, Floris
— Hoe de PvdA de migrantenstem kan terugwinnen 4 – 52 (zie ook: Kranendonk, Maria en Esajas, Mitchell)
Vliegenthart, Arjan
— Het neoliberalisme bestaat — en hoe! 1 – 30
Vossen, Koen
— Toelichting bij literair essay over diplomademocratie 6 – 60
Went, Robert
— Het juiste boek op het juiste moment 3 – 28
Wilterdink, Nico
— Ongelijkheid als beleidsvraagstuk 5 – 19
Woltring, Naomi
— Neoliberalisme in drie bedrijven 1 – 36
Witteveen, Willem
— De wet als kunstwerk (voorpublicatie) 5 – 42

 

 

A. L. Snijders
— Steiger 1 – 118
— Een schandaal 2 – 98
— De natuur is 3 – 98
— Crime passionel 4 – 90
— De stad 5 – 74
— Het ongeziene 6 – 70