Inhoudsopgave S&D Jaargang 73 2016

Thema’s
— Vijf recepten voor beter werk 1
— Oekraïne, het referendum
& de onderbuik 1
— Sociaal-democratie: doen de buren
het beter?
2
— Ideeën voor de verkiezingen 3
— Brexit: tussen hoop, verbazing
& ontluistering
4

Columns
— Beer, Paul de, Het einde van de nationale
politiek
1 – 4
— Linthorst, Marijke, Second best 2 – 4
— Bokhorst, Meike, Meer zeggenschap van
burgers
over regelgeving 3 – 4
— Hurenkamp, Menno, Onafhankelijk? 4 – 4
— Eijsbouts, Tom, Referendum: geniet, maar
met mate 5 – 4
— Tang, Paul, Fort Europa 6 – 4
— Engbers, Anita, De PvdA en het volkshuisvestingdossier
6 – 66

Interventie
Oulahsen, Faiza
— Internationale samenwerking voor een betere
wereld, niet voor het bedrijfsleven 3 – 78
Poppe, Frank
— Lijsttrekkersverkiezingen: geen ordinaire
loterij
3 – 79
Trompetter, Cor
— Decentraliseren, maar dan hoe het wél
moet 3 – 80

Artikelen
Abdillahi, Ahmed
— ‘Je bent een machine die aan en uit wordt
gezet’
2 – 81

 

Achterbergh, Dirk

— Links en de zorg 6 – 74 (zie ook: Bernts, Nico)
Amerongen, Job van
— Verzorgingsstaat: einde of nieuw begin? 5 – 53
(zie ook: Fransman, Jurriaan)
Barentsen, Barend
— De publieke sector, de vakbonden en het
recht 2 – 19
Beer, Paul de
— Toekomst voor de cao — cao van de
toekomst
2 – 11
— Een arbeidsmarkt die echt werkt 3 – 28
— Behoud ons pensioenstelsel, maar
democratiseer
de besluitvorming 5 – 6
Bernts, Nico
— Links en de zorg 6 – 74 (zie ook: Achterbergh,
Dirk)
Beukema, Leni
— Toekomst voor de cao — cao van de toekomst
(deel 2) 4 – 57 (zie ook: Kuijpers, Ivo)
Bieckmann, Frans
— Europa zonder technocratie 3 – 40 (zie ook:
Sie Dhian Ho, Monika)
Blickman, Tom
— Nederland is klaar om te reguleren; nu de
landelijke
politiek nog 4 – 66
Boer, Nik de
— Trias politica niet opofferen voor ambitieuze
klimaatpolitiek 1 – 40
— Uit de puinhopen van de Brexit een sociaal
Europa
4 – 36
Bolhuis, Wimar
— Sterft, gij oude vormen en gedachten! 3 – 60
Bordewijk, Paul
— Een tandje minder populisme graag 5 – 17
Bos, Maarten van den
— Om de gaafheid van het politieke ethos 3 – 66
Bosscher, Doeko
— ‘Socialisme’ is in de Verenigde Staten geen
vies woord meer, met dank aan Bernie
Sanders 5 – 28

Bouwens, Willem
— Een jaar WWZ: de tussenstand 4 – 25
Bouwmeester, Harry
— Minder eigenwoningbezit door flexibilisering
van de arbeidsmarkt 6 – 59 (zie ook: Dol,
Kees)
Casteleijn, Lo
— Europa biedt houvast in een wankele wereld
3 – 43 (zie ook: Krop, Marnix & Wiersema, Jan
Marinus)
Coninck, Heleen de
— Parijs: een mooi maar boterzacht akkoord
1 – 49
— Overheid aan zet bij vergroening 3 – 56
Crum, Ben
— Een stapje terug: Europa, de euro- en de
vluchtelingencrisis
1 – 5
— Brexit dwingt tot herbezinning op de interne
markt 5 – 33
Cuperus, René
— De SPD: de krakende bijwagen van Angela
Merkel 2 – 35
Damen, Marleen
— ‘Ik ken de SW-bingo als geen ander’ 2 – 67
Dagevos, Jaco
— Gemeenten volop aan de slag met integratie
statushouders 4 – 12 (zie ook: Odé, Arend)
Dekker, Fabian
— Flexibilisering: geen tijd te verliezen 4 – 20
Dol, Kees
— Minder eigenwoningbezit door flexibilisering
van de arbeidsmarkt 6 – 59 (zie ook: Bouwmeester,
Harry)
Dronkers, Jaap
— Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen
2 – 48 (zie ook: Elffers, Louise; Karsten,
Sjoerd; Velden, Rolf van der & Werfhorst,
Herman van de)
Drooge, Bas van
— ‘Dat gesubsidieerde banen alleen maar geld
kosten is onzin’ 2 – 72
— ‘Ik heb werk!’ 5 – 47
Duyvendak, Jan Willem
— Zijn we dan niet altijd al modern geweest?
Over collectief geheugenverlies in Nederland
en de overwinning van de jaren zestig 1 – 13
Eijsbouts, Tom
— Associatieverdrag is meer dan een tekst,
het is een politieke handeling 1 – 33
— Stemmen en regeren in de westerse storm 4 – 45
Elchardus, Mark
— Solidaire gemeenschappen 3 – 33 (zie ook: Sie
Dhian Ho, Monika)
Elffers, Louise
— Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen
2 – 48 (zie ook: Dronkers, Jaap; Karsten,
Sjoerd; Velden, Rolf van der & Werfhorst,
Herman van de)
Entzinger, Han
— Goed vluchtelingenbeleid: ook eigenbelang
6 – 31
Jurriaan Fransman
— Verzorgingsstaat: einde of nieuw begin? 5 – 53
(zie ook: Amerongen, Job van)
Heijden, Kitty van der
— Van vrome voornemens naar duurzame
daadkracht
3 – 57
Jansen, Marc
— Oekraïne: verdeeld, maar niet verscheurd 1 – 27
Jong, Arie de
— Het schijnhuwelijk tussen decentralisaties en
de sociaal-democratie 4 – 52
Jurgens, Erik
— Stervenshulp bij ‘voltooid leven’: autonomie of
mededogen? 6 – 27
Kam, Flip de
— Belastingparadijs Nederland: de weg naar het
einde 3 – 5
Karsten, Sjoerd
— Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen
2 – 48 (zie ook: Dronkers, Jaap; Elffers,
Louise;
Velden, Rolf van der & Werfhorst,
Herman van de)
Knoope, Peter
— Religie als uitweg — Waarom jongeren in
Afrika,
Azië en de banlieues zich afkeren van
de moderniteitsgedachte 2 – 54
Koole, Ruud
— Toekomst voor de sociaal-democratie 1 – 58
— Clinton, Sanders & de interne partijdemocratie
4 – 5
— Lessen voor de ledendemocratie uit
de lijsttrekkersverkiezing 6 – 5

Kraaijeveld, Kees
— De Nederlandse arbeidsmarkt snakt naar
uniformering
3 – 30
Kruyt, Michiel
— Hoe je de rechtsstaat in Europa wel beschermt
2 – 25 (zie ook Piri, Kati & Steutel, Sarah)
Kuijpers, Ivo
— Toekomst voor de cao — cao van de toekomst
(deel 2) 4 – 57 (zie ook: Beukema, Leni)
Krop, Marnix
— Europa biedt houvast in een wankele wereld
3 – 43 (zie ook: Casteleijn, Lo & Wiersema, Jan
Marinus)
Levi, Marcel
— Tien jaar zorgverzekeringswet: dit kan (en
moet) beter 3 – 48
Linthorst, Marijke
— Het onderwijs schreeuwt om differentiatie
3 – 13
— De noodzaak van een Europa van waarden
4 – 41
Maij, Marit
— Turkije: niet wegkijken maar confronteren
3 – 75
Meer, Tom van der
— Red het referendum 3 – 70
Meijer, Erik
— Opnieuw winnen door links regeren 5 – 39
Moorman, Marjolein
— Het ideaal van Theo Thijssen raakt steeds
verder
uit zicht 3 – 18
Nierop, Annemarieke
— Een actieonderzoek in de reformistische
traditie
van de sociaal-democratie 2 – 62 (zie
ook: Sie Dhian Ho, Monika)
Odé, Arend
— Gemeenten volop aan de slag met integratie
statushouders 4 – 12 (zie ook: Dagevos, Jaco)
Oudejans, Nanda
— Vluchtelingenbescherming behelst meer dan
het opzetten van wat tenten in de regio 1 – 20
Oulahsen, Faiza
— Internationale samenwerking voor een betere
wereld, niet voor het bedrijfsleven 3 – 78
Piri, Kati,
— Hoe je de rechtsstaat in Europa wel beschermt
2 – 25 (zie ook: Kruyt, Michiel & Steutel, Sarah)
Poppe, Frank
— Lijsttrekkersverkiezingen: geen ordinaire
loterij
3 – 79
Pustjens, Coen
— Trump verklaard 6 – 66
Rijk, Mirjam de
— Wat te doen met de werklust van 2,1 miljoen?
2 – 5
Rottenberg, Felix
— Radicale analyse — en gematigde oplossingen?
2 – 43
Sie Dhian Ho, Monika
— Techxit — Europa zonder technocratie 3 – 40
(zie ook: Bieckmann, Frans)
— Solidaire gemeenschappen 3 – 33 (zie ook:
Elchardus, Mark)
— Een actieonderzoek in de reformistische
traditie
van de sociaal-democratie 2 – 62 (zie
ook: Nierop, Annemarieke)
Slootman, Marieke
— Het averechtse effect van het gepolariseerde
integratiedebat 6 – 44
Steutel, Sarah
— Hoe je de rechtsstaat in Europa wel beschermt
2 – 25 (zie ook Piri, Kati & Kruyt, Michiel)
Tabarki, Farid
— Benut talent beter en neem afscheid van het
hokjesdenken 3 – 51
Tonkens, Evelien
— Bevrijd de zorg uit handen van het marktdenken
3 – 46
Trompetter, Cor
— Decentraliseren, maar dan hoe het wél
moet 3 – 80
Ummelen, Bert
— Stervenshulp: klaar met liberalisme 1 – 36
— Stervenshulp is een zwaktebod 6 – 21
Velde, Henk te
— Er is zoveel meer dan het verleden 1 – 54
Velden, Rolf van der
— Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen
2 – 48 (zie ook: Dronkers, Jaap; Elffers,
Louise;
Karsten, Sjoerd & Werfhorst, Herman
van de)
Vermaas, Peter
— Frankrijk: partij mokt over hervormende
voorhoede
2 – 30

Werfhorst, Herman van de
— Waarom de politiek zich druk moet maken om
gelijke kansen 3 – 53
— Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen
2 – 48 (zie ook: Dronkers, Jaap; Elffers,
Louise;
Karsten, Sjoerd & Velden, Rolf van
der)
Westerhoven, Willem
— ‘Toch nog aan het werk’ 2 – 79
Wiersma, Jan Marinus
— Europa biedt houvast in een wankele wereld
3 – 43 (zie ook: Casteleijn, Lo & Krop, Marnix)
Wind, Barend
— Stop de financialisering van volkshuisvesting
6 – 50
Wijnkoop, Myrthe
— Vluchtelingenbescherming: ‘The decent thing
to do’ 3 – 37
A.L. Snijders
— Facel Vega 1
— Politiek 2
— Citaten 3
— Kiloknaller 4
— Bedelaars 5
— Met een boek in de trein 6