Inhoudsopgave S&D Jaargang 9 1952

Artikelen

Vraagstukken van de socialistische theorie
• De weg naar vrijheid: ir H. Vos, 3
• De maatschappelijke orde in socialistisch perspectief: drs J. M. den Uyl, 13
• Op weg naar bestaanszekerheid: J. G. Suurhoff, 27
• Cultuur en gemeenschap: dr Ph. J. ldenburg, 44
• Internationale gemeenschap: Geert Ruygers, 56
• Congresindrukken: prof. dr W. Banning, 67
• De geestelijke situatie van het socialisme: prof. dr W. Banning, 81
• Waarom zouden wij twijfelen?: H. Oosterhuis, 145
• Het hedendaagse socialisme en de gedachtenwereld van Hendrik de Man: drs F. de Jong Edz, 187
• Mens en cultuur: prof. dr Fred. L. Polak, 209
• De arbeider als aandeelhouder: A. J. A. Vos, 266
• Heroriëntering van het socialisme: drs J. M. den Uyl, 273
• Internationaal socialisme: mr M.v.d. Goes van Naters, 283
• Het Plan een plan?: W. Polak, 316
• Het paleis en de blokken: drs J. M. den Uyl, 321
• De relatieve betekenis van het democratische socialisme: dr H. Verwey-Jonker, 337
• Kanttekeningen: prof. dr J. Tinbergen, 423
• Heroriëntering van het socialisme: prof. dr I. Samkalden, 426
• Remmingen en mogelijkheden van het socialisme, internationaal: dr C. L. Patijn, 432
• Internationale socialistische politiek: ir H. Vos, 435
• Gedachten over de toekomst van het socialisme: prof. dr Fred. L. Polak, 523, 577
• De relatieve betekenis van het democratische socialisme; drs A. A. van Ameringen, 538
• Kanttekeningen: drs D. Roemers, 544
• Over de verhouding van utopie, socialistisch ideaal en compromis: H. J. Hofstra, 594
• Na vijftig jaar strijden en getuigen: Prof. dr W. Banning, 641
• Socialistisch isolement of sociale werelddemocratie: J. de Kadt, 646
• Wetenschappelijk of ethisch socialisme?: mr Th. J. A. M. van Lier, 661

Binnenlandse politieke vraagstukken
• De gemeenteclassificatie: prof. dr J.P. Kwijt, 94
• Het koninkrijk der Nederlanden: Mr S. W. v. d. Meer, 123
• Het groene van de ‘Groene’: E. Janssen Perio, 130
• Het nieuwe ideaal-beeld van de minister in onze tijd: ‘Outsider’, 298
• Enkele aspecten van de ontwikkeling der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie: mr G. J. Balkenstein, 311
• De gemeenteclassificatie: J. Roorda, 324
• Na de 25ste Juni: G. J. N. M. Ruygers, 370
• De gemeenteclassificatie, antwoord: prof. dr J. P. Kruijt, 390
• De verkiezingsuitslag: Mr L. A. Donker, 401
• Progressieve overwinning: J. de Kadt, 407
• De verkiezingsuitslag en de partij: prof. mr dr J. Barents, 419
• Enkele stellingen over de verkiezingsuitslag: drs J. M. den Uyl,  441
• De kabinetsformatie: Koos Vorrink, 499
• De doorbraakwinst en de P.C.W.G.: mr G. E. van Walsum, 514
• Consequenties van de verkiezingsuitslag voor de K.W.G., 517
• Referendum en volksinitiatief: prof. mr dr G. van den Bergh, 600
• Een definitieve ouderdomsvoorziening; J. J. A. Berger, 665
• De verdedigbaarheid van Nederland: prof. mr dr  J. Barents, 675
• Ongeldige stembiljetten: dr H. Verwey-jonker, 765

Buitenlandse politiek
• Internationale gemeenschap: Geert Ruygers, 56
• Amerika en Spanje: prof.mr dr J. Barents, 76
• Amerikaans-Europees beraad te Straatsburg: mr A. B. Cohen Stuart, 138
• Europese overheidsfinanciën: H. J. Hofstra, 152
• Neutralisme en dépit: mr J. v. d. Hoeven, 163
• Zesde algemene vergadering der Verenigde Naties: Geert Ruygers, 171
• Suez, het Midden-Oosten en het Pentagon: prof. mr dr J. Barents, 179
• De dynamiek der USSR: mr dr J. J.  Boasson, 250
• Internationaal socialisme: mr Al. v. d. Goes van Naters, 283
• Amerika op zoek naar een buitenlandse politiek: J. de Kadt, 288
• De derde weg, opheffing van een dodelijk alternatief: dr W. H. Nagel, 345
• Een positieve weg: ir H. Vos, 350
• Joegoslavië: F. Kool, 354, 458
• Na de 25ste Juni: G. J. N. M. Ruygers, 370
• De Russische grondwet en de Sowjetwetenschap: prof. mr dr G. v. d. Bergh, 373
• Wereldleiding gevraagd: mr A. B. Cohen Stuart, 378
• De Nylon-oorlog: David Riesman, 381
• Remmingen en mogelijkheden van het socialisme, internationaal: dr C. L. Patijn, 432
• Internationale socialistische politiek: jr H. Vos, 435
• Eisenhower als president: prof. mr dr J. Barents, 446
• Europees perspectief: F. H. van Meer, 481
• De verdedigbaarheid van West-Europa: prof. mr dr J. Barents, 547
• Bevan en het Bevanisme: drs J. M. den Uyl, 563
• Socialisme in Zuidwest-Azië: P. van 't Veer, 626
• De verdedigbaarheid van Nederland: prof. mr dr J. Barents, 675
• Politieke parade in Moskou: J. de Kadt, 693
• Politiek in een gecompliceerd werelddeel: dr B. Grijshout, 730
• Is een andere Rusland-politiek mogelijk?: drs F. Hartog, 745

Sociale en economische vraagstukken
• De maatschappelijke orde in socialistisch perspectief: drs J. M. den Uyl, 13
• Op weg naar bestaanszekerheid: J. G. Suurhoff,  27
• De gemeenteclassificatie: prof. dr J. P. Kruijt, 94
• Europese overheidsfinanciën: H. J. Hofstra, 152
• De arbeider als aandeelhouder: A. J. A. Vos, 266
• Enkele aspecten van de ontwikkeling der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie: mr G.J. Balkenstein, 311
• De gemeenteclassificatie: J. Roorda, 324
• De gemeenteclassificatie, antwoord: prof. dr J. P. Kruijt, 390
• Een definitieve ouderdomsvoorziening: J. J. A. Berger, 665
• De Christelijke Sociale Conferentie van 1952: J. J. Buskes Jr, 718
• Het N.V.V.-Welvaartsplan: drs A. A. van Ameringen, 724

Juridische vraagstukken
• Het Koninkrijk der Nederlanden: Mr S. W. v. d. Meer, 123
• De werkwijze van de volksvertegenwoordiging: Mr A. J. Vleer, 229
• Naschrift: prof. ir W. Schermerhorn, 233
• Enkele aspecten van de ontwikkeling der publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie: mr G. J. Balkenstein, 311
• De Russische grondwet en de Sowjetwetenschap: prof. mr dr G. v. d. Bergh, 373
• Referendum en volksinitiatief: prof. mr dr G. van den Bergh, 600
• Vijf en twintig jaar arbeidsrecht in Nederland: dr J. Mannoury, 637
• Lichtvaardige ingreep: mr J. v. d. Hoeven, 752

Culturele vraagstukken
• Cultuur en gemeenschap: dr Ph. J. ldenburg, 44
• Onderwijscongres: drs A. R. Vermeer, 118
• Het groene van de ‘Groene’: E. Janssen Perio, 130
• Mens en cultuur: prof. dr Fred. L. Polak, 209
• De Hervormde Kerk en de school: D. de Loor, 221
• Sartre, de Duivel en de almachtige God: S. R. Plastrik, 757

Het buitenlandse tijdschrift
p. 201, 330, 392, 475, 706

Necrologie
• Bij J. E. Stokvis verscheiden: Middendorp, 70
• In memoriam Ph. A. Kohnstamm: prof. dr I. C. van Hollte, 73
• In memoriam Henriëtte Roland Holst-van der Schalk: Prof. dr. G. Stuiveling, 714

De pen op papier
p. 205, 324, 390, 479

Boekbesprekingen
• Sam de Wolff: En toch bespr. door A. Wim, 184
• Mark Holloway: Heavens on carth. Utopian communities in America 1680-1880, bespr. d. Fr. de Jong Edz. , 206
• C. Lammers: De vakbeweging en haar problemen, bespr. d. W. Banning, 207
• Mr P. J. Oud gezien door zijn tijdgenoten, bespr. d. J. de Kadt, 208
• M. Sluyser: Die en die is er nog, bespr. d. J. de Kadt, 208
• Prof. mr  A. Bonger: Inleiding tot de criminologie, bespr. d. Th. W. van Veen, 208
• Prof. dr G. Brillenburg Wurth: Het christelijk leven in de maatschappij, bespr. d. J. J. Buskes Jr, 236
• Victor Serge: Mémoires d'un révolutionnaire de 1901 à 1941, bespr. d. F. Kool, 247
• Prof. dr W. Banning: Het communisme als politiek-sociale wereldreligie, bespr. d. J. J. Boasson, 250 J.C. Vleggeert: De kinderarbeid, bespr. d. J. Mannoury, 271
• Bedrijfsrechtspraak. Rapport Centrum voor Staatkundige Vorming, bespr. d. J. Mannoury, 271
• Mr P. J. Oud: Het jongste verleden I, bespr. d. J. de Kadt, 271
• Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan prof. dr H. Dooyeweerd, bespr. d. W. Banning, 271
• J. H. Prakke: Deining in Drenthe, bespr. d. Fr. de Jong Edz. , 272
• Dr P. A. J. M. Steenkamp: De gedachte der bedrijfsorganisatie in protestants-christelijke kring, bespr. d. W. Banning, 333
• Prof. dr J. Barents: N. Machiavelli, d. W. Banning, 333
• J. de Kadt: Karl Marx, bespr. d. W. Banning, 333
• H. van Praag: Philips Abraham Kohnstamm, bespr. d. W. Banning 334
• Pierre Billotte: Het uur der beslissing, bespr. d. J. de Kadt, 334
• Ab. Ghazzali: De redder uit de dwaling, bespr. d. W. Banning, 334
• Kingsley Davis: The population of India and Pakistan, bespr. d. F. Kool, 334
• Prof. dr D. H. Wester: De toekomst van onze samenleving, bespr. d. A. B. Cohen Stuart, 378
• J. P. Tammes: Hoofdstukken van internationale organisatie, bespr. d. J. Barent, 398
• Reinhold Niebuhr: 'Wezen en bestemming van de mens I, bespr. d. W. Banning, 399
• Jacques Ellui: Staan in de wereld van nu, bespr. d. W. Banning, 400
• Staat en cultuur: Nederlands Gesprekcentrum, bespr. d. Ph. J. ldenburg, 576
• Prof. mr M. G. Levenbach: Arbeidsrecht, bespr. d. J. Mannoury, 637
• Dr H. van Rooy: Casework en maatschappelijk werk, bespr. d. W. Baning, 640
• J. M. Goudswaard: Some aspects of the end of Britain's ‘splendid isolation’, bespr. d. J. Barents, 640
• Dr A. Hymans: Kunstmatige onvruchtbaarheid en eugenetiek, bes Pr. d. G. P. Frets, 691
• Prof. dr H. Brugmans: Crisis en roeping van het Westen, bespr. d. W. Barming, 708
• Mr G. J. Lammers: De Kroon en de Kabinetsformatie, bespr. d. H. Daalder, 710
• Jules Moch: Confrontations, bespr. d. J. Z. Baruch, 711
• Het N.V.V.-welvaartsplan, bespr. door A. A. van Ameringen, 724