S&D - Red de zeggenschap van de technologie

Redactioneel, Kern
Column, Menno Hurenkamp, Nou jij, Jeroen!

Annemarie Kok, Klaar met politiek. Het participatie-evangelie van Wallage en Plasterk
Hugo Priemus, Grondslagen woonbeleid 2017–2021

PvdA, hoe nu verder? (II)
Philip van Praag, Dit zijn de kernthema’s
Wim Meijer & Margriet van Lith, Maak je naam waar, PvdA

Red de zeggenschap van de technocratie
Meike Bokhorst & Menno Hurenkamp, Introductie
Meike Bokhorst, Politieke voorkeur voor sociale zeggenschap
Hester van de Bovenkamp, Antoinette de Bont & Pauline Meurs, Actieve burgers in de gezondheidszorg: de noodzaak van variëteit
Sjors Overman, Lessen uit verzelfstandiging
Meike Bokhorst, Toezicht staat zeggenschap van burgers vaak in de weg –
maar dat hoeft niet

Bestellen: 
Losse nummers van S&D kunt u bestellen bij Van Gennep door een e-mail te sturen aan info@vangennep-boeken.nl.
Opiniebijdragen & artikelen