Sociaal-democratie: doen de buren het beter?

Redactioneel
Gedeelde smart

Column
Marijke Linthorst - Second best

Mirjam de Rijk - Wat te doen met de werklust van 2,1 miljoen?
Paul de Beer - Toekomst voor de cao — cao van de toekomst
Barend Barentsen - De publieke sector, de vakbonden en het recht
Kati Piri, Michiel Kruyt & Sarah Steutel - Hoe je de rechtsstaat
in Europa wel beschermt

Sociaal-democratie: doen de buren het beter?
Peter Vermaas - Frankrijk: partij mokt over hervormende voorhoede
René Cuperus - De SPD: de krakende bijwagen van Angela Merkel
Felix Rottenberg - Radicale analyse — en gematigde oplossingen?

Jaap Dronkers, Louise Elffers, Sjoerd Karsten, Rolf van der Velden & Herman van de Werfhorst - Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen
Peter Knoope - Religie als uitweg — Waarom jongeren in Afrika, Azië en de banlieues zich afkeren van de moderniteitsgedachte

Van Waarde Lokaal: de tussenstand
Annemarieke Nierop & Monika Sie Dhian Ho - Een actieonderzoek in de reformistische traditie van de sociaal-democratie
Marleen Damen - ‘Ik ken de SW-bingo als geen ander’
Bas van Drooge - ‘Dat gesubsidieerde banen alleen maar geld kosten is onzin’
Willem Westerhoven - ‘Toch nog aan het werk’
Ahmed Abdillahi - ‘Je bent een machine die aan en uit wordt gezet’

A.L. Snijders - Politiek

Bestellen
Bel (020) 624 70 33 of mail info@vangennep-boeken.nl voor een abonnement of kennismakingsnummer

Opiniebijdragen & artikelen