cultuurpolitiek

  • Blog
    17 mei 2017

    Eind 2016 organiseerde de Akademie van de Kunsten in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een boekpresentatie en een discussiebijeenkomst over de vraag welke...

  • Publicatie
    12 januari 2016

    Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor de kwaliteit van ons bestaan. De sociaal-democratie heeft van meet af aan hun betekenis voor de emancipatie van de arbeidersbevolking onderkend...