Bestaanszekerheid

 • Opinie
  19 juli 2016

  De redactie werd bestookt met suggesties voor het programma voor de komende verkiezingen. Een paar redacteuren dachten dat het wel nuttig zou zijn daar iets aan toe te voegen. En toen...

 • Opinie
  25 april 2016

  Paul de Beer - Nadat midden vorig jaar de zoveelste cao-onderhandeling op niets uitliep, kozen de liberalen van de VVD en D66 voor de aanval. De cao is niet meer van deze tijd, vinden ze....

 • Opinie
  25 april 2016

  Mirjam de Rijk - De economie groeit weer, maar de werkloosheid neemt nauwelijks af. Het is tijd voor een herbezinning op het werkgelegenheidsbeleid en een herwaardering van de publieke...

 • Agenda
  11 maart 2016

  Naar een inclusieve arbeidsmarkt in Zuid-Holland

  Programma
  13.30 uur Zaal open
  14.00 uur Presentatie Van Waarde Lokaal
  Monika Sie Dhian Ho en...

 • Publicatie
  11 oktober 2015

  Een onderzoek naar schijnconstructies in de pakketdienstsector, het primair onderwijs en het wegtransport. Het rapport geeft tien aanbevelingen om het afwentelen van risico's en kosten op...

 • Blog
  04 mei 2015

  Jan Schuurman Hess - De ochtend zingt in het blauw, zo mooi wordt de dag. Op de akkers van Noord Beveland rijden de eerste trekkers en over de enkele snelweg haast het zittend volk zich in...

 • Blog
  22 april 2015

  Jan Schuurman Hess - De dijk, twee en een halve meter hoog, onttrekt het zicht op de parkeerplaats aan het begin van het vakantiepark. De structuur van de dijk is zacht en het kost weinig...

 • Blog
  14 april 2015

  Kats.- Dinsdagochtend vroeg. Ik laat ons koppel duiven los. Een ijskoude winterwind uit het noordwesten jakkert over de zee, rolt over de dijk en blaast me zo wat uit de broek. De duiven...

 • Blog
  08 december 2014

  Chris Peters - Juncker ziet zijn Commissie als de laatste kans om de Europese burgers er van te overtuigen dat ‘Europa’ werkelijk gaat om hun belangen. En zijn plan om werkgelegenheid te...

 • Links
  05 december 2014

  In de nieuwe 'Global Wage Report' onderzocht de ILO de verhouding tussen inkomen en ongelijkheid en doet voorstellen hoe ongelijkheid zou kunnen worden aangepakt.