Cultuurpolitiek

 • Agenda
  23 november 2016

  'Kunst of koopwaar: hoe de cultuurpolitiek uit Nederland verdween'

  De Akademie van Kunsten organiseert in samenwerking met de Boekmanstichting en de Wiardi Beckman Stichting een...

 • Opinie
  08 januari 2014

  Over Jet Bussemakers visiebrief ‘Cultuur beweegt’

  Nienke van Heukelingen - Het gaat op een aardiger toon, maar op cultuur wordt net zo hard bezuinigd als onder het vorige...

 • Blog
  20 juni 2013

  Frans Becker - Dinsdag 18 juni presenteerde de Boekmanstichting aflevering 95 van haar tijdschrift Boekman, geheel gewijd aan sociaal-liberaal cultuurbeleid. Tijdens de presentatie...

 • Agenda
  11 juni 2013

  Polderen tussen links en rechts: reflecties op een sociaal-liberaal cultuurbeleid

  Op 18 juni om 15.30 uur wordt het nieuwe nummer van Boekman gepresenteerd in Nieuwspoort,...

 • Publicatie
  16 februari 2013

  De samenleving is uit balans. Op scholen en op het werk, in buurten en wijken zetten marktwerking,vraagsturing en het streven naar efficiency mensen onder druk. Wat rechtvaardigheid of...

 • Opinie
  14 februari 2013

  René Cuperus en Pim Paulusma - Het zal toch niet zo zijn, dat Bunga Berlusconi over minder dan twee weken de Italiaanse verkiezingen wint? Dat zou een ramp betekenen voor Italië,...

 • Opinie
  11 februari 2013

  Zijn intellectuelen onder druk van kijkcijfers en internet massaal door de knieën gegaan? In de door Simon Knepper en Johan Kortenray samengestelde bundel Niet te moeilijk graag. De verkleutering...

 • Debat
  25 oktober 2012

  In een tijd waarin economisch denken de overhand heeft, en levenslopen niet meer zo vastliggen als voorheen, zijn kunst en cultuur van grote waarde. Creativiteit verruimt onze blik en onze...

 • Publicatie
  22 oktober 2012

  Dit artikel verscheen eerder in Boekman 92, het blad van de BOEKMANstichting.

 • Publicatie
  22 oktober 2012

  Cultuureducatie is, inderdaad, educatie: iets leren, of mooier gezegd, ‘tot ontwikkeling brengen’. Dat lijkt een open deur, maar het is belangrijk om te noemen omdat cultuureducatie zich daarmee...