Bestaanszekerheid

 • Links
  16 januari 2014

  In dit artikel voor PROJECT SYNDICATE stelt Michael J. Boskin, professor economie aan de Stanford Universiteit, dat de wereld van Nederland nog het een en ander kan leren. Meer landen zouden zoals...

 • Opinie
  27 november 2013

  Hugo Priemus - Binnenkort behandelt de Eerste Kamer de Herziening van de Woningwet. Als die wet erdoor komt, zal het wonen in een corporatiewoning weer het stigma van armoede krijgen,...

 • Blog
  16 oktober 2013

  Bert Hassink - Terwijl de herfstblaadjes vallen rondom de Hofvijfer, neemt de temperatuur op het Binnenhof alleen maar toe. Een mooi moment om te bellen met Drs. Von Habenix, in de vorige...

 • Opinie
  14 oktober 2013

  Wimar Bolhuis - Er zal heus nog wel meer verzet komen tegen alle voorgenomen hervormingen, maar in het aangezicht van de komende vergrijzing doet het kabinet het enige verstandige: de...

 • Opinie
  25 september 2013

  Martin Olsthoorn - De behoefte die werkgevers hebben aan flexibel personeel is voor een deel een gegeven, maar ze hebben wel degelijk de keuze om hun medewerkers meer of minder zekerheid...

 • Opinie
  12 augustus 2013

  Tom Plat en Hendrik Noten - Veel mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt worden ingehuurd via schimmige constructies waarbij ze van de een op de andere dag ontslagen kunnen worden. Het...

 • Opinie
  05 augustus 2013

  Will Tinnemans - De flexibilisering zet lager opgeleiden op achterstand. Niet alleen doordat het werk slechter betaalt en de omstandigheden vervelender zijn. Ook doordat de voorwaarden om...

 • Opinie
  01 augustus 2013

  Marijke Linthorst - Het kabinet kondigt aan een groter beroep te zullen doen op de zelfredzaamheid van burgers. Dat is op zich best een goed idee, maar daarvoor is het wel nodig dat de...

 • Opinie
  01 augustus 2013

  Micha Lubbers - "Zo, heb ik toch even mooi een paar nieuwe schoenen voor maar 5 tientjes. Dat is toch geen geld." Het kapitalisme in de hoedanigheid van multinationals heeft perfect...

 • Opinie
  18 juli 2013

  Harko van den Hende - Concurrentievervalsing door de arbeidsvoorwaarden te ontduiken: het lijkt steeds vaker voor te komen. Niet alleen in Nederland maar ook in de landen om ons heen....