Bestaanszekerheid

 • Opinie
  20 juni 2011

  Als we proberen de solidariteit tussen mensen volledig via de overheid te organiseren, lopen we vast in een inefficiënte, onpopulaire en dure bureaucratie. Pieter Hilhorst pleit daarom voor het...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Korten op pensioenen om ons pensioenstelsel te redden is geen taboe meer. Het moet echter koste wat kost worden voorkomen, meent Arie van der Hek. Langer werken, een beter toezicht en rekenen met...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Niets raakt ons directer in onze bestaanszekerheid dan onze gezondheid. Maar ons gezondheidszorgsysteem is verre van eerlijk, vindt Martin Buijsen. De hulp is voor de een veel beter geregeld dan...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Flexwerk hoeft heus niet te worden afgeschaft, stelt Klara Boonstra, maar het is hoog tijd dat er op dit gebied het nodige wordt verbeterd. Flexibele contracten zijn nu vooral onzekere contracten...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Mensen die werken aan de onderkant van de arbeidsmarkt betalen een hoge prijs voor de deregulering en het activerende arbeidsmarktbeleid van de afgelopen dertig jaar. Ondernemingen hebben de...

 • Opinie
  20 juni 2011

  De twee belangrijkste sociaaleconomische dimensies van bestaanszekerheid zijn inkomenszekerheid en werkzekerheid. Beide hangen samen, maar zijn niet zonder meer uitwisselbaar: wie werkt kan toch...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Bestaanszekerheid als een kerndoel van de sociaal-democratie staat nog altijd als een huis. Maar de middelen om het te bereiken moeten worden aangepast. Volgens Paul de Beer is het tijd voor een...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Het is onmogelijk om bestaanszekerheid in Nederland te realiseren zonder te werken aan bestaanszekerheid voorbij de grenzen van Nederland en Europa, stelt Jeroen de Lange. ‘Europa kan zich niet...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Binnen grote delen van de sociaal-democratie heerst een verkeerd begrepen idee van solidariteit. Daar is solidariteit een soort happygo- lucky halleluja-woord, stelt René Cuperus. Duurzame...

 • Opinie
  20 juni 2011

  De huidige milieuproblemen zijn veel duurder om op te lossen, en daar is veel minder draagvlak voor dan in het verleden. We kunnen het ons echter niet veroorloven het erbij te laten zitten. Heleen...