Bestaanszekerheid

 • Opinie
  20 juni 2011

  Nederlandse economen wijzen het grondstoffentekort en ons achteruitgaande onderwijs aan als de grootste bedreigingen voor de Nederlandse economie voor de komende decennia. Daarna volgen...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Onze economie kent sinds het midden van de jaren zeventig een buitengewoon onevenwichtige groei, mede door de vergaande liberalisering van de internationale financiële markten, stelt Frans Becker...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Het is hoog tijd goed kapitalisme te onderscheiden van slecht kapitalisme, stelt Will Hutton. Alleen het eerste zorgt voor voldoende bestaanszekerheid voor iedereen. ‘Paradoxaal genoeg kan alleen...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Cyrille Fijnaut werkte mee aan het vier jaar durende project Emergo, waarin de georganiseerde misdaad in het postcodegebied 1012 — het oude stadshart van Amsterdam — wordt aangepakt. Hij legt het...

 • Opinie
  20 juni 2011

  De PvdA kent veel voortvarende bestuurders als het gaat om de aanpak van criminaliteit, overlast en antisociaal gedrag. Toch ontbreekt een overtuigende sociaal-democratische visie op het...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Wat bedoelden sociaal-democraten in het verleden als ze spraken over bestaanszekerheid? Adriaan van Veldhuizen geeft een historische verkenning, die uitmondt in een onomwonden pleidooi om...

 • Publicatie
  20 juni 2011

  Dit nummer van S&D en de vier volgende nummers zijn grotendeels gewijd van het WBS-onderzoek ’Van waarde. Sociaal-democratie voor de 21ste eeuw’. Centraal staan hierin de vragen: wat is voor...

 • Opinie
  28 mei 2011

  Het was het spervuur van woorden als ‘inflexibel’ en ‘achter de troepen aanlopen’ dat haar
  slecht deed slapen na het functioneringsgesprek. De verwijten troffen haar in haar ziel. Ze werkt...

 • Opinie
  26 mei 2011

  In The end of poverty beschrijft Jeffrey Sachs - econoom aan Columbia University en directeur van het Earth Institute - hoe ruim één miljard mensen, overwegend Afrikanen, gevangen zitten in een ‘...

 • Opinie
  01 november 2005

  Ons stelsel van sociale zekerheid, constateert Pierre Heijnen, is nog grotendeels gebaseerd op inkomenszekerheid. Het uitgangspunt zou echter werkzekerheid moeten zijn. Hoe te voorkomen dat...