• Opinie
  14 juni 2012

  Rotterdam vond een doeltreffende manier om oude panden in buurten waar niemand wilde wonen, te veranderen in gewilde objecten. Niet alleen de huizen zelf, ook de buurt werd er beter van. Het...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Wat doe je met een samenleving waarin de helft van de bevolking de toekomst optimistisch omarmt en de andere helft het gevoel heeft dat de toekomst aan hem voorbijgaat?, vraagt René Cuperus zich...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Binding is een complex begrip voor sociaal-democraten. Kees-Jan Klaveren en Bram Mellink laten zien dat binding in de sociaaldemocratie altijd gepaard ging met verdeeldheid en polarisatie. Dat...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Binding vraagt om burgerschap. Maar in Nederland denken we dat burgerschap over waarden en normen gaat. Dat is een misvatting. Burgerschap gaat over macht en die macht moet in handen van de...

 • Opinie
  14 juni 2012

  We hebben elkaar niet gekozen maar toch moeten we het met elkaar uithouden. Hoe doen we dat? Binding van burgers in de vrije samenleving draait om hoe we met conflicten omgaan. Niet om liefde voor...

 • Opinie
  14 juni 2012

  We hebben elkaar niet alleen nodig bij wijze van sociaaleconomisch vangnet of om samen sterk te staan tegenover machtige werkgevers, maar ook omdat we erkenning zoeken: liefde, respect, waardering...

 • Agenda
  05 mei 2012

  De Pieter Gillislezing is een initiatief van het centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen. Het Centrum wil daarmee uitdrukking geven aan het actief pluralisme dat de Universiteit wenst...

 • Opinie
  20 februari 2012

  Om binding terug te krijgen, moeten de instellingen in de publieke sector radicaal anders werken.

 • Blog
  03 februari 2012

  Het 4e Van waarde-debat in de theaterzaal van De Nieuwe Vorst in Tilburg stond ditmaal in het teken van binding. In de woorden van Monika Sie, die de avond inleidde, betekent dat: het belang van...

 • Agenda
  25 januari 2012

  Op woensdagavond 1 februari organiseert de Wiardi Beckman Stichting een debat over binding, samenleven en zeggenschap. Het debat is onderdeel van het onderzoek ‘Van waarde – Sociaal-democratie...