Cultuurpolitiek

 • Opinie
  14 juni 2012

  Het lukt maar niet om het neoliberale tijdperk af te sluiten. Het bankwezen deelt alweer ouderwets hoge bonussen uit en na dertig jaar bezuinigen op de collectieve sector gaan we weer… bezuinigen...

 • Opinie
  14 juni 2012

  De bibliotheek was ooit een verbindende schakel van de lokale gemeenschap. Hoe lang nog? Zware bezuinigingen en internet zetten de openbare bibliotheken onder grote druk. Maar democratie kan niet...

 • Opinie
  26 april 2012

  Door decennialang ieder verzoek om verantwoording hooghartig van de hand te wijzen, heeft de sector de populisten ruim baan gegeven. Alleen met cultuurpolitiek kan nu zinvol oppositie gevoerd...

 • Opinie
  07 november 2011

  In de Verenigde Staten financieren mecenassen de kunst. De overheidssubsidies zijn verwaarloosbaar en toch kent een stad als New York kunstinstituten om jaloers op te zijn. Steeds vaker gaan...

 • Opinie
  04 oktober 2011

  Lange tijd vonden sociaal-democraten het vanzelfsprekend dat kunst al vroeg in het onderwijs een grote rol moest spelen. Maar het belang van kunstonderwijs is weggezakt met de voortschrijdende...

 • Opinie
  05 september 2011

  Ouders zijn geen rolmodel als het om nieuwe media gaat; zij imiteren eerder de jeugd dan andersom. Sannette Naeyé, directeur van Cinekid, legt uit waarom media-educatie hard nodig is. De...

 • Opinie
  01 september 2011

  Cultuur vergt een lange adem. Een chic orkest dat een avondje in de wijk speelt, bereikt weinig. Om alle mensen toegang tot cultuur te bieden, moeten commissies en bestaande kunstvakopleidingen op...

 • Opinie
  14 juli 2011

  Het reusachtige billboard van een vrouw in gouden bikini aan de Utrechtse Oudegracht was onlangs voor de ChristenUnie reden een kleine Kulturkampf te ontketenen. De kritiek was niet van de lucht:...

 • Opinie
  22 juni 2011

  Staat het er echt? Ja, het staat er echt: ‘Kunst en cultuur verbinden mensen, laten nieuwe inspirerende perspectieven zien, kunnen ontroeren en verwonderen en ons een spiegel voorhouden....

 • Opinie
  20 juni 2011

  Aflevering 2 van de serie Kunst in S&D toont vier etsen van het Israëlisch- Nederlandse kunstenaarsduo Gil & Moti. Mariette Dölle geeft een inleiding op hun werk, en licht de etsen toe....