Cultuurpolitiek

 • Opinie
  20 mei 2011

  In zijn Bart Tromp-lezing doet Ronald Plasterk een poging om kunstsubsidies op een min of
  meer ‘partijloze’ manier te verdedigen. Zonder al te zeer vanuit de sociaal-democratische
  ...

 • Opinie
  20 mei 2011

  ‘Het is echt een ideologische keuze, en de discussie over cultuur is een pars pro toto’, stelt
  Ronald Plasterk terecht in zijn Bart Tromplezing over kunstsubsidiëring. In deze tijden

 • Debat
  09 mei 2011

  Forse bezuinigingen dreigen voor de kunstsector. ‘Die kaalslag is een keuze,’ aldus Ronald Plasterk in zijn Bart Tromp-lezing, met als titel 'Waarom kunst subsidiëren? Van een economische noodzaak...

 • Publicatie
  01 april 2011
 • Publicatie
  01 december 2010

  Forse bezuinigingen dreigen voor de kunstsector. ‘Die kaalslag is een keuze,’ aldus Ronald Plasterk in zijn Bart Tromp-lezing. Van een economische noodzaak is geen sprake. Zes argumenten vóór...

 • Opinie
  01 november 2010

  Ooit was de sociaal-democratie de politieke beweging die streefde naar ‘volksverheffing’.
  Grappend werd de sdap wel aangeduid als de Schoolmeesters-, Dominees- en Advocaten-Partij. Die...

 • Opinie
  01 december 2009

  ‘De regering is geen oordelaar van wetenschap en kunst.’ Met deze woorden liet Johan Rudolf Thorbecke tijdens een Kamerdebat in 1862 weten dat hij kunst niet als regeringszaak beschouwde....

 • Opinie
  01 oktober 2009

  Op 30 september jl. stuurde minister Plasterk zijn visie op het rapport van de commissie Brinkman — voluit: Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers — naar de Tweede Kamer. De meeste...

 • Opinie
  01 mei 2009

  Een dezer dagen zal minister Plasterk van OCW een beslissing nemen over de aanvraag van onder meer Wakker Nederland om als omroepvereniging te worden erkend. Wakker Nederland — een initiatief van...

 • Publicatie
  01 oktober 2007