• Opinie
  21 juni 2011

  In december 2005 draaide de Russische staatsmonopolist Gazprom de gaskraan dicht, naar aanleiding van de weigering van Oekraïne om een prijsverhoging van meer dan vierhonderd procent te betalen....

 • Opinie
  21 juni 2011

  In een paar jaar tijd is energie bovenaan de internationale politieke agenda komen te staan. Er lijkt sprake te zijn van een ‘nieuwe’ energieproblematiek - met als belangrijkste thema’s...

 • Opinie
  21 juni 2011

  De Partij van de Arbeid en de andere partijen aan de linkerzijde van het politieke spectrum wijzen kernenergie onvoorwaardelijk af. Helaas is deze afwijzing niet gebaseerd op rationele...

 • Opinie
  21 juni 2011

  Wereldwijde klimaatverandering, onzekerheid over de energievoorziening en geopolitieke spanningen als gevolg van onze afhankelijkheid van olie en gas bedreigen onze samenleving. Een effectieve...

 • Opinie
  21 juni 2011

  Onze energievoorziening is - afgezien van een kleine oprisping rond de oliecrises in de jaren zeventig - nooit een hoofdthema geweest voor de drie Nederlandse politieke hoofdstromingen, ook niet...

 • Opinie
  20 juni 2011

  De huidige milieuproblemen zijn veel duurder om op te lossen, en daar is veel minder draagvlak voor dan in het verleden. We kunnen het ons echter niet veroorloven het erbij te laten zitten. Heleen...

 • Opinie
  14 juni 2011

  Op het platteland woedt een forse strijd. Meer dan honderd lokale actiegroepen stellen zich teweer tegen plannen om in korte tijd talrijke open, winderige plekken vol te zetten met gigantische...

 • Opinie
  14 juni 2011

  Sociaal-democratische politiek is georiënteerd op waarden, wordt gestuurd door beginselen en komt tot uitdrukking in aansprekend leiderschap. Ik begon mij voor politiek te interesseren in de jaren...

 • Opinie
  28 mei 2011

  Onlangs riep minister Koenders de Nederlander op om minder vlees te eten. ‘De productie
  van vlees is een van de minst rendabele manieren van voedselproductie’, zo liet hij optekenen in de...

 • Opinie
  26 mei 2011

  Het debat over klimaatverandering lijkt te zijn beslecht. De sceptici die nog ontkenden dat de wereldgemiddelde temperatuur stijgt en dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens daarvan de...