Gezondheid en zorg

 • Opinie
  23 november 2012

  Rik is 24 en heeft een autistische stoornis. Hij woont begeleid in een woonvorm met andere autistische jongeren. Hoewel hij een IQ van tachtig heeft en bepaalde talenten zeer goed ontwikkeld heeft...

 • Blog
  03 oktober 2012

  Dirk Achterbergh - De Volkskrant kopte onlangs: ‘Wachtlijsten zo gek nog niet!’ In het betreffende artikel worden wachtlijsten opgevoerd als wapen tegen oplopende zorgkosten....

 • Blog
  16 juli 2012

  Onlangs pleitte een groep geënquêteerde huisartsen voor het invoeren van een eigen bijdrage bij bezoek aan de huisartsenpost buiten kantooruren. Als argument voeren zij aan dat er bij 80% van de...

 • Publicatie
  18 november 2016

  Redactioneel
  Progressief

  Column
  Referendum: geniet, maar met mate

  Paul de Beer - Behoud ons pensioenstelsel, maar democratiseer de besluitvorming

  ...
 • Project
  07 juli 2016

  Als je bezwaren hebt tegen de manier waarop de zorg georganiseerd is, moet je ook mee willen denken over de vraag hoe het beter zou kunnen. Onder dat motto blogt Marijke Linthorst vanaf 5...

 • Project
  07 juli 2016

  Wat is van waarde? Hoe staat dat onder druk? En wat kunnen we daaraan doen?

 • Publicatie
  25 april 2016

  Redactioneel
  Gedeelde smart

  Column
  Marijke Linthorst - Second best

  Mirjam de Rijk - Wat te doen met de werklust van 2,1 miljoen?
  Paul de...

 • Publicatie
  01 december 2014

  Bestellen:
  U kunt het nummer bestellen voor € 17,50 bij uitgeverij Boom door een mail te sturen naar
  ...

 • Opinie
  08 september 2014

  Wim Eshuis - De maatregelen die bedrijven nemen tegen ongelukken op het werk en tegen beroepsziekten zijn veel te vrijblijvend. Nu steeds meer personeel extern wordt ingehuurd, is...

 • Opinie
  08 september 2014

  Willem Trommel - De geplande decentralisatie van de verzorgingsstaat is de voortzetting van de technocratie en bureaucratie met andere middelen. Maar de maatschappij is sterker dan het...