Gezondheid en zorg

 • Opinie
  25 augustus 2014

  Bertus Mulder - Een miljoen mensen hikt tegen een burn-out aan. Toegenomen multitasking en flexibele arbeidsverhoudingen spelen daarbij een grote rol. Meer aandacht voor stress op de...

 • Opinie
  17 december 2013

  Dirk Achterbergh - In het regeerakkoord staat dat mensen die door ziekte of gebrek lichamelijke verzorging nodig hebben, daarvoor vanaf 2015 moeten aankloppen bij de gemeente. Voor...

 • Opinie
  17 december 2013

  Karin Boudewijns & Jacqueline Kalk - De geplande overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten gaat hoogstwaarschijnlijk niet door.

  Staatssecretaris...

 • Blog
  03 september 2012

  Onlangs mochten wij van minister Schipper (VVD) vernemen dat onze ouderenzorg extreem duur is. In vergelijking met het buitenland geven we veel meer uit en de kosten stijgen pijlsnel. Ik meende...

 • Blog
  09 augustus 2012

  Er lijkt een zomeroffensief aan de gang. In kranten en tijdschriften buitelen economen en bestuurders over elkaar heen om duidelijk te maken dat we met de stijging van de zorgkosten afkoersen op...

 • Blog
  05 augustus 2012

  Er is een College van Zorgverzekeringen. Op de beelden in de krant zie je een groot kantoorgebouw met daarop de letters CVZ. Wat zou dat college in zo'n gebouw doen?

 • Project
  23 juli 2012

  De werkgroep zorg van de WBS, bestaande uit politici, wetenschappers, werkers en gebruikers wil zoeken naar antwoorden op de nieuwe vragen die de zorg ons stelt. Daarbij laten we ons inspireren...

 • Opinie
  28 juni 2012

  In de jaren tachtig werd langdurig en heftig gediscussieerd over de crisis van de verzorgingsstaat. De dominante economische analyse luidde destijds, dat er sprake was van een ‘afruil’ (tradeoff)...

 • Opinie
  27 juni 2012

  De vette jaren van de paarse coalities zijn voorbij. In een tijdbestek van minder dan vijf jaar is Nederland van een van de best presterende economieën in de wereld teruggevallen naar de Europese...

 • Opinie
  20 juni 2012

  In het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw was ik als staatssecretaris Volksgezondheid nauw betrokken bij een groot aantal vraagstukken in de gezondheidszorg die ons ook vandaag nog...