Gezondheid en zorg

 • Opinie
  30 maart 2012

  Het nieuwe zorgstelsel van minister Hoogervorst dreigt op een ramp uit te lopen. De bottleneck zit hem in de grote macht die aan zorgverzekeraars wordt gegeven. Zij zullen onderhandelen met...

 • Publicatie
  04 januari 2012
 • Opinie
  01 september 2011

  Over de opvoeding en ontwikkeling van kinderen bestaan veel vragen en weinig zekerheden. Wanneer zich problemen voordoen, lijkt de mogelijkheid van een kinderpsychiatrische stoornis steeds vaker...

 • Opinie
  31 augustus 2011

  Medische ethiek alleen is niet voldoende om gelijke behandeling van patiënten te garanderen.

 • Publicatie
  25 juli 2011

  'Toekomst voor de publieke sector' is een rapport dat Paul de Beer schreef op verzoek van de WBS. Met een heldere analyse en scherpe uiteenzetting van opties stelt De Beer de onvermijdelijkheid...

 • Debat
  02 juli 2011

  Als we proberen de solidariteit tussen mensen volledig via de overheid te organiseren, lopen we vast in een inefficiënte, onpopulaire en dure bureaucratie. Pieter Hilhorst pleit daarom voor het...

 • Opinie
  22 juni 2011

  Voor wie is de verzorgingsstaat? ‘Voor iedereen’, zou het mooiste antwoord zijn. Als het zo zou zijn dat een ieder op steun kan rekenen via de verzorgingsstaat en daarom die verzorgingsstaat ook...

 • Opinie
  21 juni 2011

  Het nieuwe kabinet oogt als een leuke ploeg mensen die er duidelijk zin in hebben en die van plan zijn om niet alleen over burgers te besluiten en te regeren, maar samen met hen. Dat is een mooi...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Korten op pensioenen om ons pensioenstelsel te redden is geen taboe meer. Het moet echter koste wat kost worden voorkomen, meent Arie van der Hek. Langer werken, een beter toezicht en rekenen met...

 • Opinie
  20 juni 2011

  Niets raakt ons directer in onze bestaanszekerheid dan onze gezondheid. Maar ons gezondheidszorgsysteem is verre van eerlijk, vindt Martin Buijsen. De hulp is voor de een veel beter geregeld dan...