Gezondheid en zorg

 • Opinie
  20 juni 2011

  Campagnevoeren met het onderwerp verzorgingsstaat is tegenwoordig ook voor de PvdA lastig. Toch doet het onderwerp er in electoraal opzicht toe. Met wat meer of juist wat minder nadruk op...

 • Opinie
  15 juni 2011

  We zijn boos over wat de zorg kost, over wat de zorg presteert en over het bestuur van de zorg. De boosheid hierover gaan we te lijf met meer regels en meer toezicht — een garantie op nog meer...

 • Opinie
  30 mei 2011

  In zijn introductie tot de themareeks Om de bestwil van de burger in het maartnummer van s&d stelt Paul de Beer prikkelende vragen. Hoe moeten we de inmiddels door velen gevoelde toegenomen...

 • Opinie
  30 mei 2011

  Kranten doen het als hun oplage daalt: nieuwe bijlagen maken gevuld met onderwerpen die

 • Opinie
  30 mei 2011

  De gemeente Amsterdam maakt zich zorgen over de toename van het aantal jeugdigen dat met overgewicht kampt. Kinderen eten ongezond en bewegen te weinig. De gemeente is daarom het project Jeugd in...

 • Opinie
  26 mei 2011

  Sinds februari 2006 besteden scholen in zowel het primair als het voortgezet onderwijs verplicht aandacht aan ‘actief burgerschap’. Leerlingen worden opgeleid tot actieve burgers die volop...

 • Opinie
  20 mei 2011

  Rantsoenering in de gezondheidszorg is onvermijdelijk en geen kwalijke zaak, mits keuzes op heldere wijze worden gemaakt en fundamentele mensenrechten worden gerespecteerd. Ons huidige zorgstelsel...

 • Opinie
  19 mei 2011

  Bondgenoten zijn de fnv en de PvdA niet vanzelfsprekend. Maar zeker de komende periode doen zij er verstandig aan elkaar tegemoet te komen, meent Cor Inja. Om samenwerking te laten slagen moet de...

 • Opinie
  19 mei 2011

  Bestuurders in de gezondheidszorg werken onder grote druk. De verwachtingen zijn hooggespannen, want er moet een antwoord worden gevonden op de toenemende behoefte aan zorgverlening. In...

 • Opinie
  16 mei 2011

  De roep om de kosten van de gezondheidszorg te beheersen klinkt luid, en zal allengs nog
  luider worden. De zorg is een van de grootste begrotingsposten - bovendien stijgen de zorgkosten...