Gezondheid en zorg

 • Opinie
  01 april 2009

  In november 2008 werd bekend dat het Kennemer Gasthuis (Haarlem) tegen extra betaling aan patiënten voorkeursbehandelingen aanbiedt. Het ziekenhuis werkt samen met een bemiddelingsbureau - Quality...

 • Opinie
  01 november 2008

  Voor het probleem van het grote tekort aan donororganen kan niemand de ogen sluiten. Eind 2007 stonden er 1284 patiënten op de transplantatiewachtlijsten. De verwachting is dat het tekort zal...

 • Publicatie
  01 september 2007
 • Opinie
  01 november 2006

  Een van de grootste arbeidsmarktproblemen voor de komende jaren is het verwachte gebrek aan medewerkers in het onderwijs en de zorg. Verschillende politieke partijen ontwikkelen initiatieven om...

 • Opinie
  01 oktober 2006

  Wie de verkiezingsprogramma’s van VVD, CDA, PvdA, SP en GroenLinks naast elkaar legt, krijgt de indruk dat de Nederlandse verzorgingsstaat zo’n beetje af is. Geen van die partijen wil de komende...

 • Publicatie
  01 september 2006

  Het WBS-jaarboek 2006 is geen gemakkelijk oppositieboek vol Schadenfreude, maar een gedegen analyse van een heftige regeringsperiode. Met beschouwingen over de verstoorde rust in de Nederlandse...

 • Publicatie
  01 september 2006
 • Opinie
  01 september 2006

  In de politieke retoriek worden sociale problemen snel gereduceerd tot economische vraagstukken. Dit is enerzijds het product van het al lange tijd dominante idee dat de overheid te groot is en...

 • Opinie
  01 september 2006

  Sociaal-economische ongelijkheid gaat samen met ongelijkheid op vele levensterreinen, waaronder de gezondheid. Dit leidt tot grote verschillen in ‘levenskansen’, in de meest letterlijke zin van...

 • Publicatie
  01 juni 2006