Immigratie en integratie

 • Opinie
  03 juli 2012

  In het eerste nummer van S&D in 2003 houdt Margo Trappenburg een pleidooi voor spreidingsbeleid. An Huitzing vindt dit zonde van de energie.

 • Opinie
  02 juli 2012

  Marijke Linthorst vindt mijn artikel over de PvdA en de multiculturele samenleving (S&D,
  december 2002) ‘teleurstellend’. Met de algemene uitgangspunten, schrijft ze, ‘zal niemand het...

 • Opinie
  02 juli 2012

  In het decembernummer van S&D pleit Paul Kalma voor een minder ‘schreeuwerige’ benadering van het immigratie- en integratievraagstuk: eenvoudige oplossingen bestaan niet. Daar ben ik het...

 • Opinie
  02 juli 2012

  Wat er ook fluctueert in de discussies over het minderhedenbeleid, er is één constante: het
  minderhedenbeleid is mislukt. Het beleid was nauwelijks geformuleerd in de Ontwerp-Minderhedennota...

 • Opinie
  02 juli 2012

  ‘ (…) de Europeanen spreken over de dreiging van de islam, terwijl de moslims zich beklagen over onbegrip, herhaalde onderwerping en de tegenspraak tussen de beloften van de liberale democratie en...

 • Opinie
  02 juli 2012

  In 1993 verscheen een belangwekkend boek van de hand van de onderzoekers Douglas Massey en Nancy Denton, getiteld American Apartheid. Segregation and the Making of the Underclass. Massey en Denton...

 • Opinie
  02 juli 2012

  Er heerst in Nederland een uitgesproken morele paniek als het om vraagstukken van immigratie en integratie gaat. Alom klinkt de roep dat de integratie van minderheden is mislukt en het gevoerde...

 • Opinie
  28 juni 2012

  De Engelstalige Canadese politiek filosoof Will Kymlicka levert al sinds de jaren ’80 een indrukwekkende bijdrage aan het grote multiculturalisme debat. Tegelijk met het hier te bespreken Can...

 • Opinie
  27 juni 2012

  Op zaterdag 27 september vormde stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid het middelpunt van het (Nederlandse) wereldnieuws. Bijna alle landelijke dagbladen, Netwerk en het lokale AT5 hadden verslaggevers naar...

 • Opinie
  27 juni 2012

  Het was in een fraaie kloosterzaal van de oude Domkerk in Utrecht dat er voor het eerst gevloekt werd in de linkse kerk van de PvdA. Wat wilde het geval? In die zaal was het Politiek Forum van de...