Immigratie en integratie

 • Opinie
  27 juni 2012

  Het korte, maar heftige debat over spreidingsbeleid werd na anderhalve week al weer afgesloten tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer, toen Femke Halsema op scherpslijperige toon aan...

 • Opinie
  27 juni 2012

  De PvdA heeft op het gebied van de multiculturele samenleving het nodige zelfonderzoek te doen, maar dat wil niet zeggen dat ze haar ideële uitgangspunten en het door haar gevoerde beleid maar...

 • Opinie
  20 juni 2012

  Een opmerkelijk fenomeen bij onze grote oosterburen is dat ruim dertien jaar na de val van de Muur de voormalige inwoners van de ddr zich nog altijd vreemden in eigen land voelen. Zowel sociaal-...

 • Opinie
  20 juni 2012

  ‘Bij ongewijzigd beleid zal het ons niet meer lukken om de problemen binnen de grenzen van het hanteerbare te houden’. Dat is een van de stellingnames van Arie van der Zwan in deze beschouwing,...

 • Opinie
  20 juni 2012

  De praktijk van het ontwerpen en uitvoeren van migratiebeleid is een ondankbare taak. De politieke gevoeligheden zijn enorm, de afwegingen hard, en het bereiken van een beoogd resultaat is...

 • Opinie
  20 juni 2012

  Nederland voert al jarenlang, net als andere landen in Europa, een restrictiefimmigratie- of
  ‘vreemdelingen’-beleid. De tijd dat gastarbeiders hartelijk werden verwelkomd dan wel in het...

 • Opinie
  20 juni 2012

  De afgelopen decennia heeft de bevolkingssamenstelling in de grootstedelijke gebieden een drastische wijziging ondergaan. Circa 45 procent van de inwoners van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en...

 • Opinie
  20 juni 2012

  Van der Zwan vs Von der Dunk

  In zijn bijdrage ‘The West and the Rest. Over de ongelijkwaardigheid van culturen’ (s&d, 9, 2001) betoogt de historicus Thomas von der Dunk dat...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Kees Groenendijk roept burgers en politici op zich luid en duidelijk uit te spreken tegen de manier waarop het huidige kabinet met immigranten omspringt. Hij vindt dat de wetsvoorstellen die nu...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Links heeft zich lang verloren in gemopper op racisme van Geert Wilders en de zijnen. Echter, de populisten eisen niet hun ras op maar hun geboortegrond: ‘nativisme’ is het probleem. Het is...