Immigratie en integratie

 • Opinie
  13 mei 2011

  ‘Er bestaat onder de leden van de PvdA grote verdeeldheid over de multiculturele en multietnische samenleving. Hoewel een meerderheid van de leden openstaat voor de uitdagingen van de hedendaagse...

 • Opinie
  13 mei 2011

  Nederland discussieert al meer dan vijfentwintig jaar over de multiculturele samenleving. Hans Janmaat was de eerste volksvertegenwoordiger die de problematiek rond de etnisch

 • Opinie
  13 mei 2011

  De integratie-resolutie van het partijbestuur is een gedurfde notitie. Zonder omhaal van woorden wordt erkend dat integratie niet vanzelf gaat: het is een ingewikkeld proces dat gepaard gaat met...

 • Opinie
  13 mei 2011

  De integratieresolutie van Lilianne Ploumen is een knap stuk dat duidelijk maakt hoe ver we in Nederland nog afstaan van werkelijke tolerantie en broederschap. Opvallend is wel - en dat behoeft...

 • Opinie
  13 mei 2011

  De kern van de integratieresolutie is de drieslag normeren/confronteren/tolereren (respecteren). Die is bedoeld als handvat bij het oplossen van conflicten rond integratie. Ik betwijfel of dit...

 • Opinie
  13 mei 2011

  Hoeveel mensen zouden Verdeeld verleden, gedeelde toekomst - op de PvdA-site pas na tig keer klikken vindbaar - eigenlijk hebben gelezen? Vast niet zoveel als zij die de afgelopen tijd uit de...

 • Opinie
  13 mei 2011

  Ik zit al een tijdje in het buitenland en het Nederlandse nieuws komt in brokken op me af. Dat het koud is laat men me dagelijks weten via de mail. Meestal met als ondertoon: je denkt dat je wat...

 • Opinie
  13 mei 2011

  Als migratiehistorici hebben wij met belangstelling kennis genomen van de concept- resolutie Verdeeld verleden, gedeelde toekomst waarin het partijbestuur van de PvdA zijn visie op de hedendaagse...

 • Opinie
  13 mei 2011

  Het is verfrissend dat in de concept-resolutie over integratie een serieuze poging wordt gedaan alle gevoelens van onbehagen, zowel bij oorspronkelijke buurtbewoners als bij nieuwkomers, te...

 • Opinie
  13 mei 2011

  In de grote historische collectie socialistische strijdliederen bevinden zich pareltjes: het Mariannelied bijvoorbeeld, qua revolutionair elan onovertroffen. Bij het horen van de uitvoering...