• Opinie
  14 juni 2012

  Ten opzichte van zestig jaar geleden leven mannen gemiddeld acht jaar langer, vrouwen zelfs tien jaar. Een nieuwe, extra levensfase is aan ons leven toegevoegd. In plaats van dat te zien als een...

 • Opinie
  14 juni 2012

  De verzorgingsstaat heeft de onderlinge hulp- en steunrelaties tussen generaties niet aangetast: ouders en kinderen geven nog altijd om elkaar. Maar de anonieme hulp in de samenleving loopt wel...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Het levensloopperspectief omzetten in succesvol beleid lukt niet als je de regelingen vrijwillig maakt. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Anja Eleveld en Susanne Heeger-Hertter stellen voor...

 • Opinie
  14 juni 2012

  De problemen van de eenentwintigste eeuw kunnen niet worden opgelost met recepten van de twintigste eeuw. Een nieuwe langetermijnvisie op ons onderwijs, onze arbeidsmarkt en onze pensioenen is...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Werknemers willen meer vrijheid om hun baan met de rest van hun leven te combineren, werkgevers willen meer vrijheid om werknemers flexibel in te zetten. Die belangen moeten op elkaar afgestemd...

 • Opinie
  14 juni 2012

  Vrouwen betraden de afgelopen decennia collectief de arbeidsmarkt en we worden spectaculair veel ouder dan vroeger. Onze levensloop is er heel anders uit gaan zien. Dat brengt ons veel goeds, maar...

 • Blog
  29 maart 2012

  ‘Ik hoor u denken: levensloop?!’, sprak Monika Sie tijdens haar inleiding van het vijfde en laatste...

 • Agenda
  28 maart 2012

  De WBS organiseert in Nijmegen het vijfde Van waarde-debat over de verandering in levenspatronen sinds de jaren vijftig en de eisen die dat stelt aan onze verzorgingsstaat.

 • Opinie
  26 maart 2012

  De man als kostwinner die veertig of vijftig jaar werkt voor dezelfde werkgever, voordat hij op zijn vijfenzestigste met pensioen gaat, en de vrouw die voor de kinderen zorgt en het huishouden...

 • Publicatie
  07 maart 2012